Nieuwsbrief/-flits

Nieuwsbrieven 2018


Nieuwsbrieven 2017


Nieuwsbrieven 2016


Nieuwsbrieven 2015


Voor de nieuwsbrieven en nieuwsflitsen van vóór 8 oktober 2014 scrol daarvoor verder naar beneden.


Nieuwsbrief 20 september 2014

 

 

 De zomer lijkt nog niet voorbij als ik op ons terras zit te genieten van het hockey, de gezelligheid en het weer.


Roland Wasscher, sinds kort (weer) lid, was aan het fotograferen op het veld. Hij sprak mij aan. Volgens Roland zou het aardig zijn als we de foto’s ergens op de site kwijt zouden kunnen, zodat iedereen kan zien hoe leuk het is op de club. Tussendoor gaf hij nog aan dat hij zich had aangesloten bij de barcommissie. Weer een clubmens rijker, mooi!


Toen ik ging zitten, zag ik dat de picknicktafels nog net zo stonden als tijdens de coachavond van afgelopen dinsdag. De tafels vormden samen als het ware een hele lange familietafel … Maarten Giljam (voorzitter Barcommissie), genietend van de zon, had het erover dat het mooi zou zijn als iedereen de spullen weer op zou ruimen na zo’n activiteit als de coachavond. Bijvoorbeeld de lossen banken ook even naar binnen brengen. Zo houden we het opgeruimd en netjes samen. 

Met een kopje koffie in de hand (en lekkere speculaas voor hem op tafel) had Pim Donkersgoed (voorzitter TC, en nog veel meer …) het over een nieuw TC lid (Matthijs Nijhof). Mooi om te horen dat de TC versterking krijgt. Het draait toch uiteindelijk om het hockeyspelletje.Ik zag Maria van der Zande van het veld komen. Maria is onze scheidsrechter die fluit vanuit haar rolstoel. Als ik bij haar ga zitten vertelt ze vol enthousiasme over het fluiten en begeleiden van beginnende fluiters. Vooral ook de jeugd die het fluiten echt leuk vindt. Ik ben het met haar eens.


En als ik even later door de openslaande deuren naar buiten loop kom ik in gesprek met Paulien Hens van de AC. Ze verneemt dan net dat de mosselavond weer in kannen en kruiken is! De ‘mosselmannen’ zijn weer van de partij en ook de band is weer geregeld! Dat belooft in navolging vorig jaar weer een fantastische avond te worden. Zet 22 november 2014 maar vast in je agenda.Een greep uit de ontmoetingen tijdens een bezoekje aan de club. Bijpraten met clubgenoten, kijkend naar het hockey, aan een lange familietafel.

 

 

 

Dames 1 en veteranen A en B

Morgen spelen de 3 teams thuis. Kom gerust ook even kijken. Naast de zaterdag is de zondag ook een gezellige hockeydag namelijk. En zeker leuk om ons nieuwe Damesteam aan te moedigen!

 

 

Intersport: 20%-kortingsactie op de club

Op zaterdag 4 oktober a.s. is er een speciale kortingsactie van Intersport op de club. Ze hebben dan hun hockey assortiment uitgestald in het clubhuis en alle leden krijgen dan 20% korting (LET OP, alleen op de club, niet in de winkel!).

 

 

Activiteitenkalender

De AC heeft weer een vol en mooi programma met activiteiten weten neer te zetten. Met voor ieder wat wils. Kijk hier wat er allemaal op stapel staat dit seizoen.

Iedere activiteit zal te zijner tijd via de website en nieuwsbrief/-flits verder verduidelijkt worden, qua aanmelden e.d.

 

 

Licht en water

Je zal het wellicht gemerkt hebben tijdens de trainingen, de LED-verlichting in twee lichtmasten van het semi-waterveld is kapot. Er wordt aan gewerkt om het te laten repareren. Daarvoor moet een hoogwerker komen die niet van de ene op andere dag te regelen is.

Verder doen de watersproeiers van het semi-waterveld het niet goed. Ook daar is de kunstgrascommissie mee bezig.

Er is zo continu het nodige te doen rondom de velden. Niet voor niks is de kunstgrascommissie daarom op zoek naar versterking (meld je bij [email protected]).

 

 

Contributie

Het bestuur heeft op advies van Saskia Wagt en Dave Gerth (leden financiële commissie) besloten om de inning van de contributie makkelijker te maken voor de individuele leden en de club als geheel. De inning zal verzorgd gaan worden door NLCollect. Zodra bekend is wat er exact gaat veranderen zal dat gecommuniceerd worden.

Wat er in ieder geval gaat veranderen is dat leden makkelijker kunnen kiezen tussen een bedrag in eens betalen of gespreid betalen. En wat betreft het gespreid betalen zal dat minder kosten met zich mee gaan brengen.

Wil je alvast wat meer weten dan staat op de site van NLCollect heel duidelijk hoe zij te werk gaan. In een leuk filmpje wordt de werkwijze uitgelegd. Nogmaals, over de exacte invoering en uitvoering zal nog gecommuniceerd worden.

Klik hier om naar de site van NLCollect te gaan.

 

 

Barcommissie

De barcommissie is goed bezig om het e.e.a. in goede banen te leiden. Vooral de bardiensten en het openen en sluiten van het clubhuis op de zaterdag wordt op dit moment opgepakt. Maar ook zaken m.b.t. het netje en schoonhouden van onze accommodatie. Binnenkort zal via een nieuwsflits meer informatie volgen.

 

 

3VO

Tot slot. Onder de naam 3VO werken wij samen met onze buren, honkbal en rugby. In kleine dingen doen we al steeds meer samen, maar naar de toekomst toe willen de besturen op meer vlakken samen gaan werken. Nu worden bijv. spullen onderling uitgeleend (wij bijv. onze mooie picknicktafels). Ook  is er het voornemen om samen een jeugdfeest te organiseren en een opendag.

Nog dit jaar gaan we als 3 clubs in gesprek over samenwerking met een aantal andere partijen zoals het Carmel College, Drenthe College, Praktijkschool, Atlas, Gehandicapten Sportclub en scheidsrechtersvereniging COVS HZO Drenthe. In het samenwerkingsproces zullen we als clubs ondersteund worden door Sport Drenthe. In latere nieuwsbrieven ongetwijfeld meer hierover.

 

 

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter

 


 

 

 


+++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief 6 september 2014 

Het was toch wel even schrikken toen we allemaal e.e.a. lazen over de trainer bij HGC in Wassenaar. Dit onderstreept dat ook wij bewust moeten zijn van de risico’s van grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur heeft op de afgelopen ALV voor de zomervakantie al een aantal zaken rondom (sociale) veiligheid op de agenda gezet om dit op nemen in het beleid van de club en vooral het gesprek daarover te voeren met elkaar om bewust te maken die iedereen een verantwoordelijkheid heeft in een sociale veilige sportomgeving.

 

 

Verklaring Omtrent Gedrag

Tijdens de hiervoor genoemde ALV is onder meer gesproken over het gebruik van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), grensoverschrijdend gedrag en concreet het vaststellen van een pestprotocol. Op de ALV is nog geen besluit genomen hoe de VOG ingezet moet gaan worden. De bedoeling is om tijdens de coach/teammanagersavond op 16 september a.s. ondermeer ook even stil te staan bij (sociale) veiligheid en het gebruik van de VOG (en het pestprotocol).

Wil je meer weten over de VOG? Hier vind je meer informatie.

 

 

Pestprotocol

Het bestuur heeft inmiddels al wel concrete actie ondernemen m.b.t. een pestprotocol  en een contactpersoon. De hockeybond heeft een model protocol waarvan het bestuur heeft besloten die over te nemen. Hier vind je het pestprotocol.

Jeanet Veenstra is bereidt gevonden om als vertrouwenspersoon aan te treden:

 

Hallo,

 

De hockeyclub heeft een pestprotocol. Pesten komt overal voor, helaas ook op de club. Het is belangrijk om het verschil tussen pesten en plagen duidelijk te hebben. Het bestuur heeft mij gevraagd om contactpersoon te zijn. Ik heb beroepsmatig te maken met kinderen tussen de vijf en achttien en ben daarnaast moeder van vier kinderen. Meerdere leden van ons gezin hockeyen bij de club. In geval van pestgedrag geconstateerd door ouders, kinderen, trainers en coaches kan er contact met mij worden opgenomen.

Bij voorkeur via de mail: [email protected] of telefonisch 0591-611019

 

Jeanet Veenstra

 

Het pestprotocol is ook te vinden op de website onder ‘Mijn Menu’ bij ‘Documenten’ (bij ‘Bestuur’).

 


Informatieavond teammanagers en coaches

Op dinsdag 16 september a.s. organiseert de TC de eerste van vier coachavonden voor coaches, de teammanagers en belangstellenden. Deze avond staat in het teken van de start en de eerste periode van dit hockeyseizoen. Onderwerpen deze avond zijn gang van zaken op de hockeyclub, de wedstrijden, de trainingen, teams,  coachen, Lisa, arbitrage, materiaal. De ontvangst is vanaf 19:45 en de avond duurt tot ongeveer 22:30. Shake hands

Vanaf dit seizoen stimuleert de KNHB alle hockeyverenigingen in Nederland om het Shake Hands programma te omarmen en het een vast onderdeel van iedere wedstrijd te maken. Shake Hands is een initiatief vanuit alle Noord-Hollandse verenigingen dat afgelopen seizoen gestart is. Het programma heeft als doel om Sportiviteit & Respect zowel voor, tijdens als na de wedstrijd te bevorderen. Wij sluiten ons als club aan bij dit initiatief. Concreet houdt het voor de teams, coaches en scheidsrechters het volgende in:


Ontmoeting: Bij de toss schudden de aanvoerders en de arbitrage elkaar de hand om elkaar een sportieve wedstrijd te wensen. Zo’n vast moment komt er nu ook met coaches. Zowel arbitrage als coaches worden gestimuleerd elkaar de hand te schudden. Toenadering staat centraal.

Voor de wedstrijd: Bij aanvang van iedere wedstrijd vormen alle teams een line-up. De spelers doen dit door een rij te vormen bij de middenlijn en achter elkaar aan te lopen en de tegenstander de hand te schudden. De scheidsrechter moet ervoor zorgen dat er qua tijd ruimte is voor Shake Hands. Shake Hands vindt net voor aanvang van de wedstrijd plaats.

Na de wedstrijd: Na iedere wedstrijd geven alle spelers, coaches en beide scheidsrechters elkaar een hand om te bedanken of te feliciteren.

Goede afsluiting: Na iedere wedstrijd wordt er gezamenlijk een drankje gedronken.


Kijk hier voor een mooi introductiefilmpje van de KNHB.

 

 

Lisa

Even kort wat over Lisa. Lisa is voor ons dé tool waarmee we de ledenadministratie regelen en de communicatie richting de leden organiseren. Naast de wedstrijdtijden worden ook de verzamel/vertrektijden aangegeven in Lisa. Maar ook de bardiensten en fluitbeurten. Zorg dus dat je een lidnummer en wachtwoord hebt om in te kunnen loggen want dan heb je toegang tot nog meer informatie en mogelijkheden onder ‘Mijn Menu’ (dat verschijnt na inloggen). Heb je geen lidnummer en/of wachtwoord of ben je die vergeten mail dan naar [email protected].

 

 

Speeltoestel

Zoals je wellicht gezien hebt hebben we een speeltoestel achter het kleine veldje sinds kort. Het toestel is nog niet helemaal af omdat er nog valzand gestort moeten worden. Tot die tijd mag het toestel om veiligheidsredenen niet gebruikt worden! Komende week zal het valzand gestort worden als het goed is.

 

 

Intersport

Bij Intersport zijn nu veel meer hockeyspullen te koop. Van broekjes/rokjes tot scheenbeschermers en sticks. Ook is er een ruim keuze aan Reece sokken die op dit moment in de aanbieding zijn (2 paar voor € 20,00 normaal € 12,99 ps.).

 

 

Schoonmaken/opruimen

Het is zaak het schoonhouden van het clubhuis en rondom de velden regelmatig onder de aandacht te brengen. Telkens blijkt weer dat te gemakkelijk niet even opgeruimd wordt. Als iedereen gewoon even uit zich zelf  een bezem pakt, wat klein afval in de afbakken doet een doekje over de bar haalt of tafels/stoelen recht zet dan maakt dat het alleemaal nog mooier op onze club. En kunnen we onze gasten met trots ontvangen op onze accommodatie.Vacatures

Tot slot nog even een aantal vacatures die er zijn binnen de club:

 

Veldveger binnen de kunstgrascommissie: naast Bert Kolk die al jaren voor ons het veld veegt en graag iemand erbij wil hebben die hem zo af en toe kan vervangen. Meld je bij de Kunstgrascommissie ([email protected]).
TC commissieleden: voor je jongste jeugd en jeugd als versterking van Sigrid, Querido en vervanging van Petra Kramer in de loop van dit seizoen. Meld je bij de TC ([email protected]).
Commissielid Activiteitencommissie: die wil helpen om samen met ouders de activiteitenkalender te organiseren, om alle activiteiten in goede banen te leiden. Meld je bij de AC ([email protected]).
Vrijwilligers die de Activiteitencommissie wil ondersteunen: bij het organiseren van één van de activiteiten op de kalender. Meld je bij de AC ([email protected]).
Vrijwilligers die wat vaker achter de bar willen staan: meer dan de reguliere bardiensten, om de Barcommissie te ondersteunen bij bepaalde activiteiten. Meld je bij de Barcommissie via Maarten Giljam ([email protected]).

 

 

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter+++++++++++++++++++++++++++++++++++Nieuwsflits 23 augustus 2014

 

 

Even kort weer wat actualiteiten van MHCE.


Het seizoen is gezamenlijk begonnen met de Clubteamdag! Alle teams waren aanwezig. Ouders hebben met elkaar kennis gemaakt, de teamtaakjes zijn verdeeld, de tas met clubshirts is overhandigd en er zijn weer enkele vrijwilligers bereid gevonden iets voor de club te doen.

En alles onder het genot van een kopje koffie of thee met cake of krakeling. Bedankt Barcommissie!


Op woensdag 27 augustus a.s. is er een instroomtraining voor nieuwe leden (17.00-18.00 uur).

 

Komend weekend wordt er gestreden om de Van de Scheer schaal in Coevorden. Dan spelen onze E t/m A-jeugd en senioren/veteranen tegen Coevorden. Omdat Coevorden bepaalde teams niet heeft spelen enkele Emmen-teams onderling.

De F-jes doen niet mee aan het toernooi. En ook ons G-team en onze Funkey-ers doen niet mee. 

Kijk hier voor het wedstrijdschema.

 

We hebben mooie kleedkamers en willen het clubhuis graag netjes houden. Kleding, jassen en tassen horen daar niet thuis! Hang ze aan de kapstok in de kleedkamers!

 

Laten we samen zorgen dat we het rondom de velden netjes en schoon houden. Gooi het afval in de daarvoor aanwezig afvalemmers en niet in de dug-out of buiten het veld.


Als je goed op de hoogte wil blijven zorg dan zelf voor dat het juiste e-mail adres in Lisa staat. Iedereen is daar zelf voor verantwoordelijk. Na inloggen op de site vind je onder ‘Mijn menu’ onder ‘instellingen’ de mogelijkheid om je mail adres te wijzigingen of een 2e adres toe te voegen.

Heb je nog geen wachtwoord of ben je die kwijt stuur dan een e-mail naar [email protected]


Op korte termijn zal een speeltoestel geplaatst worden achter het oefenveldje. Het toestel komt van de OBS Emmermeer die een nieuw exemplaar krijgt.

Het toestel zal gaan voldoen aan alle veiligheidseisen. We waarderen het dat de gemeente bereid is gevonden om het speeltoestel jaarlijks (kosteloos) te controleren zodat het veilig blijft.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++Nieuwsbrief 17 augustus 2014
De vakantie is voorbij. Sommigen hebben de stick misschien nog in de hand gehad, anderen hebben echt even andere leuke dingen gedaan. Los van het genieten van de Stick Together die nog op de deurmat viel met een mooie verhalen en beelden van het vorige seizoen, was er in mijn geval in ieder geval even sprake van hockeystilte.

Met de aanvang van de trainingen voor de jeugd (D t/m A) en senioren komende week start het nieuwe hockeyseizoen weer. De jongste jeugd (F en E) start een week later. En het G-hockey en Funkey starten beide op 6 september als ook de meest teams hun eerste competitiewedstrijd spelen.

 

Door de groei van de club zijn er enkele teams bij gekomen in de jongste jeugd maar ook hebben we weer een dames team. Wat vooral ook mooi is om te zien, is dat er weer meer jongens lid zijn geworden. Dit na een reeks van jaren van daling van de instroom van jongens. Dit mede dankzij het Funkey-project dat dit najaar zal eindigen. Hopelijk kunnen we de trend vasthouden dit seizoen. Het voornemen is om ook komend seizoen weer zichtbaar te zijn op scholen. Wel met wat minder uren (zonder subsidie van de overheid) maar zeker met net zoveel enthousiasme!

 

Doe-dag

Zaterdag 16 augustus was er de jaarlijkse Doe-dag. Ca. 20 vrijwilligers hebben verschillende klussen gedaan in het clubhuis en rondom de velden. Er is hard gewerkt maar het was ook gezellig. Nieuwe netten opgehangen, onkruid bij het veld weggehaald, de planken rond het veld vastgezet, de openslaande deuren verder afgemaakt, het opslaghok opgeruimd en inricht en het clubhuis helemaal schoongemaakt (toiletten, ramen en vloeren). Iedereen bedankt voor de inzet!

 

Clubteamdag

Op zaterdag 23 augustus vindt op onze club de jaarlijkse Clubteamdag plaats van 09.30 uur tot 14.30 uur. We nodigen hierbij alle teams en hun ouders uit om op deze dag te komen, om kennis te maken en of bij te kletsen voordat het seizoen weer van start gaat (G-team en Funkey). Kijk dan ook goed in welk team je bent ingedeeld en op welk tijdstip je wordt verwacht bij de club. We willen heel graag dat de teams/ouders compleet zijn. We gaan er van uit dat iedereen aanwezig is. Graag zijn wij jullie op zaterdag 23 augustus!

Lukt dit echter niet dan graag uiterlijk 21 augustus afmelden bij Ada Croezen per mail: [email protected]. Kijk hier op de website voor meer informatie.

 

Coevorden-Emmen toernooi

In het weekend van 30-31 augustus is er het jaarlijkse toernooi met de hockeyclub Coevorden. Dan wordt er gestreden om de Van der Scheer schaal. Dit keer zal het in het Coevorden zijn. Het wedstrijdschema zal binnenkort op de site komen, in het regulier wedstrijdoverzicht. Alle teams, de E-jeugd t/m A-jeugd en de senioren en veteranen doen mee (dus niet G, Funkey en F).

Omdat Emmen wat meer teams heeft dan Coevorden kan het zijn dat Emmen deels onderling speelt of dat twee teams van Emmen samen met 1 team van Coevorden onderling 3 wedstrijden spelen.

 

Damesteam

Het is gelukt om na 1 jaar afwezigheid weer een damesteam op de been te krijgen. Dat is natuurlijk fantastisch! Het team bestaat op dit moment uit ca. 14 speelsters, deels vorig jaar ook al lid, bijv. als trimlid. Maar ook nieuwe leden, waarvan er enkele ook al eens voor Emmen hebben gespeeld. Mooi om de bekende gezichten weer terug te zien en vooral ook mooi om nieuwe gezichten te zien!

 

Meisjes B1 Huizen op bezoek

Onze meiden van B1 hebben zondag 17 augustus een oefenwedstrijd gespeeld tegen meisjes B1 van Huizen. Huizen heeft de ambitie om landelijk te gaan spelen, dus dat was een mooie uitdaging voor ons MB1. Het was een leuke wedstrijd waarin onze meiden het nodige geleerd hebben voor komend seizoen. Na ruim 80 minuten (normaal 70!) verloren ze met 0-11. Maar het gaat tijdens een oefenwedstrijd niet alleen om de uitslag, na afloop hebben beide teams samen nog gezellig geluncht!

 

Pascal Nemeth

Komende seizoen zal Pascal Nemeth meer uren voor onze club actief zijn. Na de opstart van het seizoen zal hij vooral actief zijn om de kwaliteit van ons trainerscorps op te krikken. We gaan toewerken naar een ‘ Emmense aanpak’ die herkenbaar zal zijn voor trainers, spelers en ouders.

 

Andere gebruikers velden

Naast dat het Carmel komende seizoen weer wat meer uren gebruik gaat maken van ons veld heeft de club een meerjaren afspraak gemaakt met voetbalscheidsrechtersvereniging … die de komende 3 jaar gebruik van ons veld gaat maken (1 uur in de week). Maar ook zijn er gesprekken met een voetbalgroep.

 

Ik wens iedereen een fijn seizoen toe. We gaan er samen weer wat moois van maken.

Voor mijzelf is het in principe mijn laatste seizoen als voorzitter. Het is goed en gezond voor de club om het stokje na ca. 4-5 jaren door te geven denk ik. De komende maanden gaat het bestuur binnen de club op zoek naar een opvolger.

 

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter

 

 

 

 Nieuwsbrief 3 juli 2014Morgen begint de zomervakantie van basisscholen in onze regio. Even geen hockey de komende weken. In augustus begint het allemaal weer; de trainingen van de jeugd op 18 augustus en van de  jongste jeugd 27 augustus. 13 augustus staat het trainingsschema op de website. Het Funkeyhockey en G-hockey start zonder tegenbericht op 6 september, het eerste wedstrijdweekend.Algemene Ledenvergadering bij NKL/Medicon

Op de valreep was er woensdag 2 juli nog een Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze werd gehouden bij NKL/Medicon. Onze shirtsponsor (Nachtlenzen.nl). De aanwezigen hebben in een presentatie en tijdens een rondleiding kunnen kennis maken met dit bijzondere bedrijf dat in grote getale op maat gemaakte contactlenzen maakt. Een unieke productiemethode in de wereld. We bedanken Bart van der Linden voor de gastvrije ontvangst in zijn bedrijf. Wellicht kunnen we een volgende keer te gast zijn bij een andere sponsor.Veilig sportklimaat

Tijdens het officiële gedeelte van de ALV is o.a. stil gestaan bij de veiligheid binnen de club; het wel of niet gebruiken van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilliger die met kinderen te maken hebben, invoering van een pestprotocol en het aanstellen van vertrouwenspersoon. Het bestuur wel ouders en leden bewustmaken hoe we samen kunnen zorgen voor een veilig sportklimaat. Het bestuur neemt de discussie mee om met voorstellen komen.

Verder is stil gestaan bij het bestuursreglement drank & horeca t.b.v. bewust alcohol gebruik en formele schenktijden van alcohol.

Via onze website dragen we onze normen en waarden uit op de pagina waar nieuwe leden 'binnenkomen' om zich aan te melden. 

E.e.a. zal komend seizoen zichtbaar worden in het clubhuis en er zal regelmatig bij stilgestaan worden tijdens coach- en trainersavonden. Meer aandacht voor de begeleiding van onze jeugdtrainers maakt daar ook onderdeel van uit.

Komend seizoen zal  iedere wedstrijd met 'shakehands' starten. De coaches en teammanagers worden aangemoedigd dit voornemen te ondersteunen. Steeds meer clubs gaan dit invoeren. Je zag het al bij iedere wedstrijd van het WK hockey in Den Haag begin juni.Clubteamdag en Coevorden-Emmen toernooi

Net als afgelopen seizoen zal ook komend seizoen gestart worden met de Clubteamdag! Vorig seizoen was het mogelijk dit te organiseren tijdens het Emmen-Coevorden toernooi (je weet het misschien nog wel, tijdens het asbest debacle, met de tijdelijke keuken in het materiaalhok ...). Voor de nieuwe leden, tijdens toernooi met Coevorden (om en om in Emmen en Coevorden gehouden) spelen alle elftallen tegen elkaar, de winnaar krijgt de 'Van der Scheer schaal'.

Dit seizoen is het toernooi 30 en 31 augustus in Coevorden. Zaterdags voor de jeugd en zondags voor de senioren/veteranen. Daarom is er voor gekozen de Clubteamdag een week eerder dan het Coevorden-Emmen toernooi te organiseren, op zaterdag 24 augustus 2014.Waarom de Clubteamdag?

De Clubteamdag is in het leven geroepen om gezamenlijk, ouders en leden, het seizoen te starten. Ieder team wordt verwacht. De ouders van alle de jeugdteams worden per team uitgenodigd om aan tafel te schuiven voor een gratis kopje koffie met cake. Gedurende ca. 1 uur kan dan kennis met elkaar gemaakt worden, voor zover met elkaar nog niet (goed) kent, kunnen de verschillende teamtaakjes voor dat seizoen verdeeld worden, kan de teamtas met shirts in ontvangsten genomen worden en kunnen vacatures gevuld worden die commissies nog hebben.

De teamtaakjes betreffen bijvoorbeeld het rijden bij uitwedstrijden, bardiensten, coach, teammanager, wasschema, e.d. Onderling kunnen afspraken gemaakt worden wie wat doet.Vrijwilligers

Naast de teamtaakjes zijn er ieder seizoen weer vele vrijwilligers actief in de diverse commissies. Veel ouders doen vrijwilligerswerk binnen de club, een vaak met veel plezier en enthousiasme, want het is gewoon leuk om te merken dat leden veel plezier beleven aan de inzet van die vrijwilligers. 

Ieder seizoen zijn er wel weer een paar vacatures. Die vacatures zullen op tafel liggen tijdens de Clubteamdag. Aanwezige bestuursleden/commissieleden kunnen de vacatures toelichtingen; wat houdt het in, hoeveel tijd kost het, welke kennis vraagt het, e.d. Veel schouders maken licht werk

Niemand wordt gedwongen maar wel bewust gemaakt van de noodzaak om de vacatures gevuld te krijgen. Veel schouders maken licht werk! Commissiewerk hoeft niet altijd veel vergaderen betekenen en structureel te zijn. Er is ook sprake van eenmalige activiteiten of vrijwilligerswerk dat voor een grootdeel zelf qua tijd ingedeeld kan worden.

De kinderen zullen zich kunnen vermaken op en rond het veld als de ouders aan tafel zitten. Begin augustus zal er een schema verstuurd worden op welk tijdstip welke teams welkom zijn die dag.Doedag

Verschillende klusjes zullen uitgevoerd worden tijdens doedag in augustus. De datum is nog niet definitief bekend, maar dit zal waarschijnlijk zaterdag 16 augustus zijn. Zowel in het clubhuis als rondom de velden is altijd wel wat herstelwerk en schoffelwerk te doen. De doedag is meestal van 9.00-13.00 uur. Voor een drinken en eten wordt gezorgd!Tot slot wil ik alle vrijwilliger bedanken voor hun inzet dit seizoen! In het bijzonder deze keer de ouders/leden in de Barcommissie, Activiteitencommissie en Technische Commissie (zonder alle andere vrijwilligers te kort te willen doen uiteraard!). Zo heeft de Barcommissie dit seizoen gezorgd voor veel meer sfeer in het clubhuis, heeft de Activiteitencommissie nieuwe activiteiten geïntroduceerd en heeft de Technische Commissie weer een teamindeling gerealiseerd naar tevredenheid van 99% van alle leden/ouders.Iedereen een fijne vakantie gewenst! Harm Jan van Duyn

voorzitter

++++++++++++++++++++++++


Nieuwsflits 14 juni 2014
Familietoernooi zondag 29 juni a.s.


Nogmaals attentie voor het 'All in the family' toernooi. De afsluiting van het seizoen voor iedereen; leden, ouders, familie, vrienden en kennissen. Vorm een team als familie met oom, tantes, neefjes en nichtjes of een vriendenkring rondom de spelers van een team.  Ook kunnen families rondom de kinderen van een bepaald jeugdteam zich aanmelden als team.

Er zijn 3 poules waar je je als team voor aan kan melden:

 

  • minipoule met de jongsten uit de Funkey en de F leeftijd;
  • recreatiepoule voor kinderen onder de 9 jaar (max. 10 spelers/speelsters in het veld; kind onder de 9 telt voor 0,5 speler);
  • wedstrijdpoule voor fanatieke hockeyers/sporters van 10 jaar en ouder (max. 8 spelers/speelsters in het veld).

 

Een nadere beschrijving vind je op de website bij 'nieuws'. 


Zorg wel voor een ludiek uitdossing en bedenk een mooie naam voor je team! Het ludiekste team krijgt ook een prijs!


Je aanmelding betekent ook aanmelding voor de BBQ.


Inmiddels hebben de eerste teams zich aangemeld. Ook hebben zich families aangemeld die net met te weinig zijn, graag mee willen doen en daarom in contact willen komen met ander families die ook wel mee willen doen maar ook net met te weinig zijn voor een team. Schroom niet en meld je aan en vermeld dat je je graag aansluit bij een andere familie. De organisatie van het toernooi zal zorgen dat families in contact met elkaar gebracht worden.


De uiterste aanmeld datum is verlengd tot zondag 22 juni a.s. Later aanmelden gaat problemen geven met de voorbereiding van het toernooi. Zorg dus komende week voor het invullen en opsturen van het aanmeld formulier dat op de website is terug te vinden onder 'nieuws'.


Mis deze altijd zeer gezellige dag niet en maak ook mee hoe onze kampioensteams en bijzondere vrijwilligers van dit seizoen in het zonnetje gezet worden.


Meld je aan door het aanmeldformulier te mailen naar [email protected]+++++++++++++++++++++++++++++Nieuwsbrief 8 juni 2014Het WK hockey is in volle gang. Spannende wedstrijden en een fantastische sfeer in de stadions. Ik heb zelf een dag mogen meemaken. Degenen die ook aanwezig zijn geweest kunnen dat vast beamen. Wat je ook op het WK ziet is de sportiviteit. Dat begint al met het handen geven als teams en met de scheidsrechters. Het voornemen is om dat in Emmen ook te gaan doen. Een enkele club in het noorden doet dat al, wij straks dus ook.

 

Geen wonder dat hockey als sport blijft doorgroeien als je die sfeer in Den Haag proeft. Wij merken het ook. Het afgelopen seizoen hebben we als club ruim 90 leden zien binnen stromen waaronder ook veel kinderen tussen 4-6 jaar (Funkey leeftijd). Met proefleden waarvan we hopen dat ze grotendeels lid zullen worden, een dames team (!), en enkele leden die zich hadden afgemeld maar weer lid zullen worden starten we het seizoen wellicht met 330 leden. Bij de start van afgelopen seizoen stond de teller nog op ca. 285.

 

Emmens succes NK Shout Out

Zondag 18 mei werden de voorrondes gehouden van het NK Shout Out in Hattem. Het was een spannende dag en iedereen heeft het super goed gedaan. Mello Boer en Canisha van Duyn bereikten de finale en hierdoor mogen ze 9 juni naar het NK Shout Out in Den Haag. Ook kregen ze nog elk 2 WK kaartjes voor diezelfde dag.  Veel succes 9 juni in Den Haag! 

 

Heren veteranen 6e op NK

Als kampioen mocht ons Heren veteranen A team naar de Nederlandse kampioenschappen bij Kampong. Een mooie ervaring ondanks de laatste plaats. Maar wel 6e van Nederland.

 

Coaches- en teammanagersavond

De vierde avond voor alle coaches en teammanagers vindt op 10 juni plaats. Deze avond staat in het teken van het afgelopen seizoen en er wordt vooruit gekeken naar het volgende seizoen.

 

Ouder kind toernooi

Woensdag 11 juni van 17.00 - 18.00 uur is er tijdens de training van de jongste jeugd een ouder kind toernooi en kunnen vriendjes en vriendinnetjes meegenomen worden. Dus ouders, trek je trainingspak aan en ga gezellig meedoen met je zoon/ dochter!

Op vrijdag 13 juni is de laatste training van het seizoen.

 

Teamindelingen komend seizoen

Op vrijdag 13 juni zullen de teamindelingen voor het komend seizoen op de website komen te staan. De TC probeert weer zo goed mogelijk een indeling te maken waarbij rekening gehouden wordt met het hockeyplezier van zoveel mogelijk speler/speelsters.

Zoals hierboven al even benoemd hebben we volgend seizoen weer een dames team. Komende week wordt het team aangemeld bij de bond en kunnen de dames zich aanmelden. De eerste dames hebben zich inmiddels al aangemeld als (proef)lid.

 

Beleef de WK finale dagen op de club

Als Nederland op de finale dagen speelt zal er weer op de club gekeken kunnen worden op scherm! Dus weer kans op twee gezellige dagen na het fantastische WK hockeyfeest op 31 mei. Het WK hockeyfeest was een top activiteit georganiseerd door onze WK ambassadeur Steven Bezemer, de Activiteitencommissie en Barcommissie!

 

Jeugdkamp

De voorbereidingen voor het jeugdkamp in het weekend van 21-22 juni zijn in volle gang. Er zijn inmiddels ca. 80 aanmeldingen. Dit beloofd weer een mooi weekend te worden voor de betreffende jeugd!


Alles Kids in Drenthe en Jeugd Olympiade

Nog twee keer laten we de jeugd van Emmen kennismaken met hockey. Op 28 juni tijdens Alles Kids in Drenthe en op 5 juli op de Jeugd Olympiade.

 

All in the family toernooi voor iedereen

Meld je aan voor het familietoernooi op zondag 29 juni 2014! DE afsluiter van het seizoen voor leden van alle leeftijden, ouders, familie en vrienden. Hier vind je meer informatie over het toernooi en hoe je als team kan aanmelden.

Het is het moment waarop we ook verschillende leden/ouders in het zonnetje zetten. Bijv. omdat het team kampioen is geworden (in de zaal en/of op het veld) en omdat we bepaalde vrijwilligers willen bedanken.

 

Inleveren shirts en keepers materiaal

Tijdens het familie toernooi op 29 juni a.s. kunnen alle teams hun shirts gewassen en compleet inleveren bij de kledingcommissie. Een mooie gelegenheid om de prijsuitreiking te zien en te beleven welke leden/ouders in het zonnetje gezet worden dit jaar (dit is om ca. 16.00 uur). En natuurlijk om even gezellig de sfeer te proeven van het familietoernooi.

 

Vaantjes

Er zullen weer verschillende teams naar toernooien gaan, elders in het land en zelfs in het buitenland (België en Duitsland). Er zijn vanaf heden vaantjes beschikbaar om deze te overhandigen aan de hockeyclub die het toernooi organiseert. Neem daarvoor contact op met het secretariaat.

 

ALV

De allerlaatste activiteit is de ALV op 2 juli 2014. De ALV zal gehouden worden bij NKL, een van onze shirts sponsoren. Na het formele deel van de vergadering is er de mogelijkheid om wat meer te weten te komen over dit bedrijf dat nachtlenzen maakt. Meld je wel even aan middels een mailtje naar het secretariaat. Zodat NKL rekening kan houden met het aantal gasten. Na de bestuursvergadering van 23 juni a.s. zal de agenda verstuurd worden.

 

Teamclubdag

Begin van afgelopen seizoen hebben we een succesvolle Teamclubdag georganiseerd tijdens het Emmen-Coevorden toernooi. Aangezien dit toernooi in Coevorden zal zijn eind augustus, wordt gezocht naar een leuke alternatieve oplossing. Want het voornemen is wel om het ook dit jaar weer te organiseren.

Tijdens de Teamclubdag ontmoeten alle (nieuwe) teams/ouders elkaar. Dit om kennis te maken met elkaar en de team- en club taaktjes te verdelen voor het komende seizoen. Tevens kunnen de teammanagers de shirts in ontvangst nemen.

 

Vacatures

We hebben nog met smart enkele vrijwilligers nodig! Ten eerste voor de sponsorcommissie en ten tweede voor de financiële ledenadministratie. Als je belangstelling hebt kun je contact opnemen met het bestuur.


Foto's

Heb je nog leuke, gekke, stoere, schattige of andere hockeyfoto's? Bijv. van het WK Hockey in Den Haag? Stuur ze dan naar het secretariaat. Misschien komen ze dan wel in onze 'Stick Together'!


Harm Jan van Duyn

voorzitter

 

 

 


+++++++++++++++++++++++++++


Nieuwsflits 26 april 2014

 

 

MHCE leukste sportvereniging?

Tot en met 26 mei 2014 kan er op de hockeyclub Emmen (Emmen MHC) gestemd worden bij de Verkiezing van de Leukste Sportvereniging van de gemeente Emmen. Uiteraard willen we die titel graag winnen. En we horen graag wat je vindt van de hockeyclub Emmen! Breng daarom nu je steun uit via http://www.leukstesportvereniging.nl.

 

 

Afmelden? Meld je tijdig, voor 1 mei af!

Als je je voor volgend seizoen wilt afmelden doe dat dan voor 1 mei a.s. Anders verplicht je je tot betaling van de contributie voor het gehele seizoen 2014-2015.

Kijk hier op de site voor meer informatie. O.a. hoe je je af moet melden.

 

 

Nieuwe bestuursleden

Het bestuur is versterkt met Michael Bolz en Jeroen Sommer. Michael heeft sinds februari het technische beleid onder zijn hoede genomen(waaronder ook de materialen) en Jeroen heeft sinds kort bar, activiteiten en accommodatie in z’n portefeuille. Hiermee is het bestuur weer in volle sterkte na het vertrek van Gerard Haak en Pieter Havelaar.

 

 

Vrijwilligers gevraagd

Er zijn nog steeds enkele vacatures. Misschien zit er iets tussen wat je aanspreekt. Kijkhier voor de omschrijvingen en bij wie je je kunt melden.

 

 

TIPS

Coaches worden gevraagd voor 1 mei a.s.  TIPS (wat staat voor Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid) in te vullen in Lisa. Dit ten behoeve van de selectie c.q. teamindeling van volgend seizoen.

 

 

Openslaande deuren geplaatst

De kluscommissie heeft in het paasweekend de lang verwachte openslaande deuren geplaatst! Ronald, Peter, Querido en Maarten hebben een mooi stukje werk afgeleverd. Het maakt het clubhuis nog een stuk gezelliger!


 

Wandel4daagse met MHCE

Doe met de wandel4daagse met MHCE 19 t/m 23 mei!  Meld je aan als team en neem een vriendje of vriendinnetje mee. Kijk  hiermeer informatie.

 

 

WK hockeyfeest

31 mei begint het WK Hockey!! Kun je dan niet naar Den Haag. Vier het dan op de club!! Ontvangst om 16.00 met een barbecue, om 19.45 moeten onze Nederlandse toppers tegen Japan, met daarna een feest voor iedereen! Want … Let's Celebrate Hockey!! Kijk hiervoor meer informatie.

 

 

Familie toernooi

Zet het vast in je agenda; op zondag 29 juni 2014 is er weer het traditionele 'All in the family' toernooi. DE afsluiter van het seizoen voor leden van alle leeftijden, ouders, familie en vrienden. Gezelligheid, sportiviteit en kampioenen en vrijwilligers die in het zonnetje worden gezet. Vanaf begin mei zal het aanmeldformulier beschikbaar zijn.

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++

Nieuwsbrief 4 april 2014Zaterdag 5 april wordt het winkelcentrum in Emmen overspoelt met ruim 100 kinderen van de hockeyclub Emmen! Tussen 16.00-17.00 uur is er de Vossenjacht. Weer een top activiteit voor onze jeugd. Naast het hockey is er namelijk meer leuks samen te beleven. Want daar gaat het uiteindelijk ook om, plezier hebben.

 

 

Shoot out competitie

Er staat nog zo’n mooie activiteit in de planning. Meld je nog t/m zondag 6 april a.s. aan voor de Shoot out op 13 april! En maak kans op prijzen en zelfs doorstroom naar de volgende ronde.

 

 

Sportwijk Angelslo

Angelslo is verkozen tot Sportwijk. Dit betekent dat inwoners van de wijk Angelslo kennis kunnen maken met verschillende sporten.

De aftrap vindt plaats met ‘Angelslo in Beweging’ op zondag 6 april tussen 13.30 uur en 16.00 uur. Op deze middag kan men meedoen aan verschillende sportactiviteiten. Ook hockey! Wij zijn daar met ca. 10 vrijwilligers om onze sport en club te promoten. O.a. met Funkey en Trimhockey. Kom ook een kijkje nemen!

 

 

Groei

Even een tussenstand, in Lisa staan nu 345 (proef)leden geregistreerd. Mooi dat steeds meer kinderen hockey ontdekken. De Funkey-groep zit inmiddels bijna op 30 kinderen, leden en proefleden. Het project dat wij doen op scholen in 7 wijken/dorpen lijkt zijn vruchten af te werpen. Fantastisch om te zien met hoeveel plezier de kinderen zich op ons hockeyveld vermaken. Ook fantastisch hoe onze Funkey trainers dit doen, op scholen en op ons veld. De ouders langs de kant zijn zeer te spreken!


 

Barcommissie

De barcommissie zoekt enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om wat vaker achter de bar te staan. Om de regulier bardienst te ondersteunen als meer ervaren vrijwilliger die net even wat meer weet van het reilen en zeilen achter  de bar.  Heb je zin om van ons clubhuis ook steeds meer een clubthuis te maken, meld je dan bij de barcommissie ([email protected]of [email protected]). Het wordt steeds gezelliger!Koffieautomaat

Sinds kort hebben we als club een koffieautomaat. Daarmee zijn we niet alleen zuiniger met de koffie, maar kun je nu ook een cappuccino krijgen!

De automaat kan ook door de weeks gebruikt worden. Dan wel graag netje betalen in het daarvoor beschikbare geldkistje (dat regelmatig geleegd wordt). We vertrouwen erop dat iedereen netjes betaald. De barcommissie controleert dit regelmatig.

Nu alle prijzen wat zijn aangepast kan er ook makkelijker gepast betaald worden. Ook de koffie (1euro) en de cappuccino (1,50euro).Vrijwilligers

Het gaat goed met het aantal leden en ouders die zich inzetten als vrijwilliger. Toch zijn er nog een aantal taakjes te verdelen nu het de club door blijft groeien.

Zo wordt ten eerste gezocht naar een ouder die samen met Querido Sandriman het coordinatorschap jongste jeugd op zich wil nemen. Je maakt dan onderdeel uit van de Technische commissie. Maak je makkelijk contact, ben toch al regelmatig op de club, woensdagmiddag of zaterdag. En lijkt het leuk om contact te leggen en onderhouden dan is dit de functie voor jou. Meld je bij Querido Sandriman ([email protected]).

Verder hebben nog mensen nodig met een financieel/administratieve affiniteit voor onze boekhouding c.q. financiele-ledenadministratie. Zijn nauwkeurigheid en discipline jou op het lijf geschreven, meld je dan bij Johan Hemmen of Saskia Wagt ([email protected]).

En verder hebben altijd ouders nodig voor het  projectmatig organiseren van allerlei activiteiten zoals een toernooitje, clinic of feestavond. Dit is dan vaak voor het team van het eigen kind. Altijd gezellig om samen iets leuks te organiseren waar de kinderen veel plezier aan beleven (zoals morgen met de vossenjacht). Meld je hiervoor bij Pauline Hens van de Activiteitencommissie ([email protected]).Afmelden?

Als je je aan het eind van dit seizoen zou willen afmelden doe dat dan tijdig, voor 1 mei 2014! Anders verplicht je je tot het lidmaatschap van het volgende seizoen.

Vanaf 1 mei kan de TC dan namelijk starten met de teamindeling van het volgende seizoen.

We hopen uiteraard dat we zo weinig mogelijk leden zien vertrekken. Opgeruimd staat netjes

Een schone accommodatie is prettig om te vertoeven. Via de Praktijkschool wordt de kantine 1x per week schoongemaakt en Kelly Nobbe maakt, nu het Carmel College weer gebruik maakt van onze velden overdag, 3-4 keer per week de hal, toiletten en kleedkamers schoon.

Iedere zaterdag dient het laatst spelende team de kantine netje achter te laten en clubhuis, hal en kleedkamers te vegen en de tafels even af te nemen. Maar ook het terras moet daarin mee genomen worden. Als iedereen team zich verantwoordelijk voelt om geen rotzooi achter te laten op het veld/dug-outs blijft het daar ook netje. Neem het even mee naar een afvalbak.

Teams die na de training nog even gezellig wat drinken dienen ook het clubhuis en het terras netjes achter te laten zodat er geen hele verzameling bierdopjes terug te vinden is.

Het clubhuis is helaas nog regelmatig een janboel van tassen en kleding. Het clubhuis/kantine is echter geen kleedkamer. Dus vanaf heden wil ik vragen alle tassen e.d. in de kleedkamers te leggen tijdens trainingen en wedstrijden (of eventueel meenemen naar de dug-out). Van trainers, coaches en teammanager en ook ouders verwacht ik dat zij hier ook op letten en de jeugd hierop aanspreekt.

Het is zeker geen rotzooi allemaal. Maar toch even aandacht voor het netjes houden. Daar hebben allemaal plezier van. En als iedereen z’n steentje bijdraagt is het fluitje van een cent.

 

 

Het wordt wat natter de komende tijd, maar dat maakt ons hockeyplezier er niet minder om! We maken er weer een mooi hockeyweekend van.

 

 

Harm Jan van Duyn

Voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Nieuwsbrief 21 maart 2014Vorige week was het sportdebat in het kader van de raadsverkiezingen in de gemeente Emmen. Wij als club, ik als voorzitter, heb bijgedragen aan het organiseren daarvan. We hebben ons op deze manier goed neer kunnen zetten; wie we zijn, wat we betekenen voor leden en ouders en hoe we dat doen. Een mooie kans om te laten zien dat we een fijne vereniging zijn om te sporten en gewoon onderdeel van uit te maken. Langs het veld hoor ik het zelfde. We zijn gewoon goed bezig samen.

 

Hockeybeurs

Twee week geleden heeft de activiteitencommissie een hockeybeurs georganiseerd waarbij ingebrachte spullen zijn verkocht aan leden. Een gezellige  markt met een leuke bedrage voor de clubkas. Dit proeft naar meer!

 

Broekhuis Emmen

Vorige week vrijdag hebben we het contract getekend met Broekhuis Emmen als nieuwe sponsor. In Emmen de dealer van Volvo en Skoda, maar als organisatie dealer van totaal 10 merken. We hebben hiermee weer een ‘vriend van MHCE’ erbij die bijdraagt aan de versterking van ons jeugdbeleid.

Broekhuis heeft een actie waarbij per verkochte nieuwe auto 150euro naar de clubkas gaat. En voor elke gekochte occasion en lease auto 100euro.  En dat geldt dan voor alle merken die Broekhuis voert. Aan de actie kunnen leden en ouders van leden meedoen. Ben je dus opzoek naar een andere auto bezoek dan ook eens Broekhuis in Emmen of raadpleeg hun website.  Binnenkort ontvangen alle leden een brief met meer informatie over de clubbonus.

 

Nieuwe ballen ontvangen

Een van onze bordsponsoren, Ten Kate Installatietechniek, heeft onlangs 100 ballen gesponsord! Mooi, want die waren weer hard nodig, op de woensdagmiddag trainen inmiddels 10 teams n.l.!

 

Check onze sponsoren

Naast Broekhuis Emmen en Ten Kate Installatietechniek hebben we natuurlijk meer sponsoren. Check hier wie ons allemaal ondersteunt. Altijd goed te weten bij je voornemens om iets aan te schaffen c.q. te kopen!

 

Koffiegesprek voor nieuwe leden

Binnenkort kunnen nieuwe leden onder het genot van een kopje koffie met cake zich laten informeren over het reilen en zeilen  binnen de vereniging. Ook is er ruimte voor vragen die leven. De gesprekken zijn gepland op woensdagmiddag 26 maart (17.00-19.00 uur) en zaterdagmorgen 29 maart (9.30-10.30 uur).

 

Leukste sportvereniging

MHCE doet mee de verkiezing ‘leukste sportverkiezing’. De te winnen titel levert voor ons publiciteit op, trotse vrijwilligers en aantrekkingskracht op nieuwe sponsors en leden. We hopen hiermee ook te vernemen wat men vindt van de hockeyclub Emmen.

De verkiezing vindt plaats in alle Nederlandse gemeenten van 2 april 2014 tot en met 24 mei 2014. Daarna volgt de finaleronde van 9 september 2014 tot en met 30 september 2014 waarin alle gemeentewinnaars strijden om de provinciale en de landelijke titel.

Via de website kan je vanaf 2 april je stem uitbrengen. Hou de website in de gaten.

 

Overleg besturen hockey, honkbal en rugby

Op 17 maart heeft het bestuur gesproken met de besturen van de honkbal en rugby club. Afgesproken is om meer samen te werken en van elkaar te leren. Bijv. de promotie van onze clubs/sporten, samenwerking rondom de accommodaties, e.d. Samenwerking loont.

 

Vossenjacht

De activiteitencommissie organiseert op 5 april een vossenjacht in het centrum van Emmen, tussen 16.00-17.00 uur, voor funkey leden, G-hockeyers,  F/E/D/C-jeugd en vriendjes en vriendinnetjes. Verzamelen om 16.00 uur  voor de Grote Kerk in het centrum van Emmen (tegenover Bakker Bart).

In het clubhuis hangt meer informatie met intekenlijsten. Meld je aan voor deze leuke activiteit!

 

Gratis kopje koffie of thee

Om scheidsrechters te waarderen voor hun inzet kunnen ze een gratis kopje koffie of thee krijgen. Dit blijkt niet bij iedereen die bardienst draait bekend te zijn, waardoor scheidsrechters ook frisdrank of snoep vragen en krijgen. Dat is echter niet bedoeling.

Binnenkort voert de barcommissie een muntsysteem in waarmee de scheidsrechters en coaches/teammanagers een munt of bon kunnen krijgen van de bestuursdienst/clubhost. Ze dienen zich daarvoor te melden bij die bestuursdienst/clubhost.

De coaches/teammanagers krijgen naast 2 munten voor zichzelf ook 2 munten voor de tegenstander. 

Het bestuur wil op deze wijze een stukje waardering uiten naar scheidsrechters, coaches en teammanagers, maar ook coaches/teammanagers van de tegenstander gastvrij ontvangen.

Met deze munten is alleen koffie of thee te verkrijgen en dus geen snoep of frisdrank!

 

Opruimen/vegen

Er ligt regelmatig zwerfafval rond de velden, vooral bij de dug-outs. Het zou mooi zijn als teams na hun wedstrijd het afval even in de daarvoor opgestelde afvalbakken doet.

Van het laatst spelende team wordt verwacht dat alle afvalbakken weer in de hal gezet worden (en dat er geen zwerfafval blijft liggen natuurlijk). Dit team dient tevens de kleedkamers en kantine veegschoon achter te laten (en de tafels even af te nemen).

Op deze manier houden we het samen netje en schoon, binnen en buiten.

 

Tot slot.  Iedereen kan binnenkort weer iets leuks op onze deurmat vinden ….

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsflits 11 maart 2014Sportdebat Kiessport.nu Emmen 13 maart 2014


Wij organiseren als club samen met Sport Drenthe en drie andere sportclubs een sportdebat op 13 maart a.s. Lokatie is het Carmelcollege. 

Het sportdebat is bedoeld om het belang van sport aan de lokale politiek duidelijk te maken i.v.m. de raadverkiezingen dit jaar.
 
 
Op de website van Kiessport.nu vind je meer informatie.


Heb je een stelling of vraag die je graag wilt inbrengen? 

Die kans krijgt je als je aanwezig bent!Programma:
19:30 Welkom door Reinder Koops en Hans de Lang
19:35 Programma uitleg door Reinder Koops
19:40 Film NOC*NSF
19:45 Iniatieven van de 4 expertverenigingen op gebied van verbindinge tussen sport en zorg/welzijn ofwel goede voorbeelden + Carmel College op basis van vragen van debatleider Reinder Koops
20:05 Reacties vanuit de zaal
20:10 Reacties vanuit de politiek; benoem 2 punten uit uw collegeprogramma
20:40 Pauze
21:00 Gesprek aan de hand van de volgende thema's:

•    Participatie
•    Gezondheid
•    Leefbaarheid
(1. Petra v/d Bosch (OVB) (Seniorensport), 2. Ster van der Linden (Promens Care), 3. Peter van Aanholt (revalidatiearts Leveste SZE) Wat doen wij en waar liggen kansen?)
•    Economie
(Inleider Bouke Arends in de rol van deskundige wethouder die een persoonlijke ervaring heeft met hoe belangrijk topsportevenementen zijn in het kader van "Citypromoting")
•    De Sportclub 
(in relatie tot bijvoorbeeld positief coachen/positief pedagogisch klimaat in de sportvereniging)
•    Sporttechnisch kader
•    Presteren

21:55 Conlcusie en opbrengst van de avond: Welke punten zetten we absoluut in het collegeprogramma dat na 19 maart geformuleerd zal gaan worden?

22.15 Afsluiting


Debatvoorzitter: Reinder Koops


Sportdebaters:
1. Harm Jan van Duyn, voorzitter Mixed Hockeyclub Emmen
2. Hendrikus Velzing, Voorzitter TTV De Treffers Klazienaveen (tafeltennis), voorzitter HV Hurry Up
3. Sven Romkes, GSC Emmen
4. Eddy Zinnemers, Platform gezamenlijke voetbalverenigingen


Politici:
1. Johan Scheltens, 2e op de lijst/huidig fractievoorzitter VVD
2. Henk Huttinga, lijsttrekker ChristenUnie
3. Raymond Wanders, lijsttrekker PvdA
4. Henk Jumelet, lijsttrekker CDA
5. René van der Weide, lijsttrekker Wakker Emmen
6. Karel Eggen, 2e op de lijst D66
7. Ton Schoo, lijsttrekker DOP
8. Tijmen Eising, 6e op de lijst LEF!
9. Hank van der Vaart, 2e op de lijst GroenLinks
10. Marika Vrolijk, Vrolijk Emmen (onder voorbehoud)
11. Elbert Westerbeek, SOPN (onder voorbehoud)Kom ook!Harm Jan van Duyn
Voorzitter


++++++++++++++++++++++++++++++Nieuwsbrief 21 februari 2014De wedstrijden in de zaal zijn grotendeels voorbij. We hebben het goed gedaan als club! Een hele rij kampioenen: ME8-1, MC2, MB2 en D1. H1 is gepromoveerd naar de Topklasse. Mooie resultaten. Gefeliciteerd allemaal! Jongens D1 staat op dit moment 2e maar maakt ook nog kans op het kampioenschap. Succes bij de laatste wedstrijden!

 

 

Trainingskampen

In het weekend van 8-9 februari hadden we twee teams uit het westen op bezoek. Ze hadden hun trainingskamp in Emmen. D2 van Weesp en D1 van Noordwijk zijn zeer gastvrij ontvangen door onze barcommissie met een heerlijk lunch. En op zondag speelde Weesp tegen ons MA die door onze meiden met 1 nul is gewonnen. Het was koud, winderig en nat maar onze meiden niet om er tegen aan te gaan.

 

 

ALV

Vorige week woensdag was er een ALV.  Dit stond in het teken van de benoeming van 3 ereleden en een lid van verdienste. Gerard en Annefieke Haak en Naud Kingma zijn door de ALV benoemd tot erelid. Deze mensen hebben zich vele jaren met veel betrokkenheid ingezet voor onze club. Pieter Havelaar is benoemd als lid van verdienste na 7 jaar inzet voor de club. Gerard (technische zaken) en Pieter (bar en activiteiten) zijn afgetreden als bestuurslid.

Michael Bolz is toegetreden als bestuurslid  en neemt de taken van Gerard over. Ferdinand Hemmen is bereidt gevonden om zijn materiaaltaak over te nemen.

Het bestuur is nog opzoek naar een opvolger van Pieter contactpersoon voor het Bar- en Activiteitencommissie.

Tijdens de ALV is verder ook een gastpresentatie gegeven door de voorzitter Hendrikus Velzing van handbalclub Hurry Up en tafeltennisclub de Treffers. Een mooi verhaal met anekdotes en tips voor het organiseren van een sportvereniging.

De opkomst was bovengemiddeld. Wellicht dat de ALV in juni op een andere locatie zal worden gehouden. Ter zijner meer informatie hierover.

 

 

Activiteiten

Na de Krokusvakantie staan er al weer verschillende activiteiten op de agenda.

Op 5 maart wordt er een hockeybeurs gehouden waarbij leden hockeyspullen kunnen inbrengen die op 5 maart verkocht worden. De opbrengst is voor de club. Kijk hiervoor meer informatie.

Op 5 maart is er ook weer een instaptraining voor de jongste jeugd. Een training voor nieuwe leden die extra ondersteuning krijgen bij het leren van hockey.

En op 11 maart wordt de 3e coachavond van dit seizoen georganiseerd, voor coaches en teammanagers.

 

 

Sportdebat

Op 13 maart is er het sportdebat in het kader van de raadsverkiezingen, dat gehouden wordt bij het Carmel College. Heb hart voor de sport en in het bijzonder onze club is dit een kans om de politiek te laten weten hoe belangrijk sport is en wat we (kunnen) betekenen voor de maatschappij. Dit is het moment te ‘dealen’ zodat wij goed ondersteund worden daarbij.

 

 

Na de vakantie gaan we allemaal weer het veld op. Met enkele nieuwe jongste jeugdteams! We blijven groeien!

Tot slot wens ik iedereen een fijne krokusvakantie.

 

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter

 

 

  

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 1 februari 2014Het is alweer bijna een maand geleden dat we met ca. 130 leden en ouders een nieuw MHCE jaar in hebben geluid op de ijsbaan in het centrum van Emmen. De kinderen vermaakt zich prima op het ijs en de ouders met het glas in de hand binnen. Een zeer geslaagde, anders dan anders nieuwjaarsborrel, die zeker voor herhaling vatbaar is.

 

2011-2013

Ik wil nog een paar zaken benoemen die ik ook bij de nieuwjaarsborrel benoemd heb. Ik kijk met trots terug op de afgelopen 3 jaar dat ik voorzitter ben. Sinds begin 2011 hebben we samen heel veel gerealiseerd. Van het in gebruik nemen van LISA, een fris nieuw clubshirt met maar liefst 4 vooraanstaande sponsoren, de verbouw van de toiletten en kleedkamers, deze nieuwsbrief en ons clubmagazine ‘Sticks Together’ tot de periodieke coach- en trainersavonden en 3 mooi picknick tafels. Maar ook de samenwerking met onder meer de Praktijkschool, het Carmel College en gemeente/scholen (o.a als het gaat om het Funkey project). Al met al leidend tot een nieuw elan binnen de club die zorgt voor veel plezier op en naast het veld en een sterke groei van het aantal leden (nu 335). Succesfactor bij dat alles is de sterk toegenomen betrokkenheid van leden en ouders, die actief zijn voor onze teams, allerlei activiteiten en commissies. Want samen staan we sterk!

 

2014

Komend jaar zie ik dan ook met vertrouwen tegemoet. Er zal verder gebouwd worden aan de structuur van onze club, er zullen weer veel activiteiten georganiseerd worden en hockey zal in onze gemeente een steeds bekender beeld worden. Wat betreft dit laatste zullen we in toenemende mate de verbinding zoeken met anderen om een vitale vereniging te realiseren.

Op 19 maart a.s. zijn er raadsverkiezingen. Een moment waarop we als sportvereniging onze maatschappelijk kracht moeten laten zien. Wij organiseren samen met 3 andere clubs het Sportdebat omdat te realiseren. Ik zal samen met de voorzitters  van Hurry Up / de Treffers, de Gehandicapten Sportclub (GRC) Emmen en Voetbalclub Bargeres in debat gaan met de politiek in het Carmelcollege. Alle sportclubs zullen uitgenodigd worden naast bijv. Scholen en de zorg. Kom ook en laat horen waarom er in sport, en dus ook onze vereniging, geïnvesteerd moet worden!

 

ALV

Op 12 februari a.s. om 19.45 uur wordt een ALV georganiseerd waarbij een externe spreker is uitgenodigd, Hendrikus Velzing, voorzitter van Hurry Up / de Treffers.

Na de behandeling van de clubzaken (vaststellen jaarrekeningen aflopen twee seizoenen, aftredende/aantredende bestuursleden en laatste ontwikkelingen) kunnen we Hendrikus horen hoe hij twee clubs bestuurt. Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn topsport in combinatie met breedtesport en commercieel runnen van sportvereniging. Wat kunnen we er van leren? Waar willen wij samen naar toegroeien?

Kom naar deze bijzondere ALV! Een dezer dagen zal de agenda iedereen toegestuurd worden.

 

Technische beleid

In 2014 zal verder geïnvesteerd worden in ons Technische beleid. Het voornemen is om een 2e betaald trainer aan te stellen voor de versterking van ons trainerscorps en daarmee de kwaliteit van de trainingen. Maar ook zal op een andere manier het scheidsrechtervraagstuk benaderd gaan worden. Daarbij vraag ik de hulp van leden, ouders en trainers om dit vraagstuk samen op te pakken.

Allebei zaken die de basis vormen voor een positieve beleving van het hockeyspel.

 

Spelregelkennis

Het voorgaande is een mooi bruggetje naar het onlangs gehouden scheidsrechterexamen. We mogen namelijk weer zeker 10 leden feliciteren met het halen van hun examen. 10 leden die hebben bewezen goed op de hoogte te zijn van de regels en het leiden van een hockeywedstrijd. Ik hoop dat we deze leden samen gaan ondersteunen bij hun fluitplezier.

Goede spelregelkennis draagt bij aan het hockeyplezier; geen discussies in het veld over beslissingen van de scheidsrechter maar energie die in het hockey gestoken wordt.

 

Train-de-trainer

Op 17 februari zullen meerder jeugdtrainers naar Hoogezand afreizen voor een train-de-trainer avond voor alle jeugdtrainers in Noord Nederland. Veel aandacht voor de basistechnieken door te oefenen op het veld. Weer een mooi voorbeeld hoe de TC steeds weer werkt aan de kwaliteit van onze trainers. Dat naast de periodieke trainersavonden.

 

Emmen als voorbeeld

De hockeybond heeft nu gezien dat wij als club goed bezig zijn met ons Funkey project. Op de site van de bond staat een mooi verhaal!

 

Dames Weesp en Naaldwijk te gast

In het weekend van 8/9 februari krijgen we twee clubs uit het westen op bezoek. Wij ontvangen twee dames teams in het kader van een trainingskamp op onze accommodatie. Dames 2 van Weesp en dames 1 van Naaldwijk vertoeven in Drenthe hebben onze club gekozen als trainingslokatie. De Barcommissie verzorgt voor beide teams een lunch klaargemaakt door de Praktijkschool. Op zondag speelt Weesp tegen ons MA.

 

WK hockey

Tot slot wil nog even het WK hockey in Den Haag onder de aandacht brengen. Als je de kans en de mogelijkheid hebt om nog kaarten krijgen voor dit fantastische hockey evenementen met feitelijk twee toernooien in een (WK heren en WK dames), GRIJP DIE KANS!

 

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++

Beschrijving: kop.jpg Nieuwsbrief 19 december 2012Nieuwsbrief 19 december 2013Morgen begint voor de meeste leden de kerstvakantie. Voor de meeste onder ons een tijd van rust, huiselijke gezelligheid en genieten. Ik wens diegenen hele fijne dagen. Niet iedereen heeft het makkelijk deze dagen, om verschillende redenen, of het nou gezondheid is of om economische redenen. Ook goed om daar bij stil te staan. Al die mensen wens ik daarom in het bijzonder alle goeds toe.Het was een jaar waar weer veel is gebeurd bij onze vereniging. Een grote tegenvaller natuurijk met het asbest maar voor de rest heel veel goeds. Als vereniging zijn we verder gegroeid (op dit moment 335 leden). Maar niet alleen in ledenaantal zijn we verder gegroeid. Ook de positieve beleving van sport, de gezelligheid en betrokkenheid is verder toegenomen. Heel mooi om beide zaken te kunnen constateren.
Oliebollen en/of appelflappen

We hebben net als vorig jaar weer een oliebollen actie die de clubkas wat kan spekken! Helaas zijn we het debacle van deze zomer nog steeds niet helemaal te boven gekomen (je weet wel asbest ...).  Dus bestel ook nog snel nog 1 of meer zakken oliebollen en/of appelflappen. Doe dat voor zaterdag 21-12-2013! Gelijk bestellen dus! Kijk hier voor de informatie.Nieuwjaarsborrel 'MHCE on ice!'

Op zaterdag 4 januari vanaf 17:00 uur – 20.00 uur is er een gezellige nieuwjaarsborrel georganiseerd voor alle leden, ouders en sponsoren/relaties. De keer midden in het centrum van Emmen bij het sfeervolle " Emmen on  Ice”!

Gezellig met het hele gezin of je team samen (en misschien kunnen we nog een gezellig potje ijshockeyen…). Vanaf 19.00 hebben we de baan exclusief voor de club!

IJshockeysticks zijn geregeld!

Je moet je wel even opgeven. Kijk hier voor meer informatie. Meld je aan voor deze bijzondere nieuwjaarsborrel!Even twee weken geen trainingen. Wel nog wel enkele wedstrijden in de weekenden. In de week van 6 januari begint het allemaal weer. 

Volgend jaar staan er weer veel activiteiten gepland, bekende en nieuwe. Kijk daarvoor hier in de clubagenda. 

Een hoogte punt voor hockeyend Nederland is natuurlijk het WK hockey in Den Haag begin juni. Al meerdere leden hebben kaarten gekocht. Leuk om als team eens top hockey van dicht bij te zien en de hele entourage van een dubbel WK te beleven (dames en heren). Kijk hier voor kaarten.

Daar wil ik het bij houden in deze laatste nieuwsbrief. Mede namens de andere bestuursleden, goede kerstdagen en een spetterende jaarwisseling!Harm Jan van Duyn

voorzitter
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsflits 9 december 2013Op 4 december j.l. is de 1000ste Funkey Hockeyer in het zonnetje gezet door wethouder Bouke Arends.  In de Sporthal de Zon in Klazinaveen deden ca. 60 kinderen mee aan de Funkey Fiesta ter afsluiting van een reeks Funkey lessen op school.

In het nieuwe jaar zal op scholen in Nieuw Amsterdam Funkey Hockey gegeven gaan worden!Op zaterdag 4 januari vanaf 17:00 uur – 20.00 uur is er een gezellige nieuwjaarsborrel georganiseerd voor alle leden, ouders en sponsoren/relaties. Midden in het centrum van Emmen bij het sfeervolle " Emmen on  Ice” deze keer!

Gezellig met het hele gezin of je team samen (en misschien kunnen we nog een gezellig potje ijshockeyen…). Vanaf 19.00 hebben we de baan exclusief voor de club!

Je moet je wel even opgeven. Kijk daarvoor achter de link hierboven.Binnenkort zal de Lisa app voor ons als club de lucht ingaan! Die kan je dan downloaden in iTunes en Google Play. Handig alle informatie snel bij de hand. Zodra de app gedownload kan worden zal iedereen daar bericht van krijgen (incl. de gebruiksmogelijkheden).

++++++++++++++++++++++++++++++++

Nieuwsflits 25 november 2013
Leren reanimeren en AED bedienen?

Er is de mogelijkheid om op de club in 1 avond een officiële cursus te doen.

Leden, ouders, familie en vrienden kunnen deelnemen. Ook van ander (sport) verenigingen die belangstelling hebben kunnen mensen meedoen.

En het mooie is, voor iedere cursist die deelneemt krijgt de club 10euro gedoneerd!

Hier vind je meer informatie.Laatste nieuws mosselavond!

De aanmeldingen zijn geteld. De bestelling van de mosselen is de deur uit.

En de teller … die staat op ruim 80 eters! Volle bak dus!

Een fantastische aantal. Het beloofd een super gezellige avond te worden, die tevens de nodige euro's op gaat opleveren voor het asbestfonds.

 


1000ste leerling kennis gemaakt met Funkey Hockey!

Volgende week woensdag 4 december zal de 1000ste leerling die kennis heeft gemaakt met Funkey Hockey in het zonnetje gezet worden door wethouder Bouke Arends.

Een mooi prestatie als gevolg van de samenwerking tussen onze club, de combinatiefunctionarissen van de gemeente en de betreffende scholen. 

Het project loopt nog tot november 2014 door. Dus nog meer kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar zullen kennis maken met Funkey Hockey.

Als teams nog een actie hebben lopen voor het asbestfonds kunnen ze het totaal bedrag dat verzameld is voor vrijdag bekend maken bij [email protected] Dan kan vrijdag de balans opgemaakt worden van alle acties tot nu toe.
+++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief  22 november 2013

Op heel veel vlakken gaat het goed met de club. We blijven groeien, commissies krijgen steeds beter vorm, de inzet van ouders voor het team van hun kind als rijder, bardienst, coach en teammanager loopt steeds beter. Veel van ons zijn inmiddels vrijwilliger en doen oprecht hun best. Onder andere om een fantastische mosselavond te organiseren.

Toch lijkt zich er helaas ook een andere trend te voltrekken die ik wil benoemen. Een trend die zich ook buiten de club manifesteert. Vrijwilligers krijgen n.l. geregeld te maken met een wijze van communicatie die op z’n zachts gezegd niet helpt om het plezier te behouden om iets te doen voor de club. Of het nou gaat om de TC, de penningmeester of een trainer, van de toon waarop sommigen denken te moeten aanslaan in mails wordt ik erg verdrietig. Ten eerste is mail het slechtste communicatiemiddel om iets aan te kaarten waar je het niet mee eens bent en ten tweede vind ik dat je ten allen tijde er van bewust moet zijn dat we allemaal vrijwilligers zijn en oprecht ons best doen het zo goed mogelijk te regelen voor ons allemaal. Daarbij gaan natuurlijk ook zaken wel eens anders dan bedoeling is of niet zoals jij het had verwacht. Dan kan je gewoon in gesprek gaan daarover, met een belletje of op basis van een gesprek op de club bijv.  

Met een positieve toon daarbij bereik je altijd meer!Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden …’.

Laten we met zijn allen positief blijven, dan zorgen we samen dat voor iedereen het hockey plezier gewaarborgd blijft. Dan bereiken we nog meer met z’n allen.

Respect voor elkaar is niet voor niets een van de belangrijke waarden van de hockeyclub Emmen. Daarom ondersteund de club de theatervoorstelling voor ouders in de sport. waarin de positieve benadering boven aan staat.

 

 

Theatervoorstelling voor ouders in de sport

Wil je meer weten hoe jij én jouw kind nog meer plezier beleven aan sporten? Bestel dan nu kaarten voor de theatervoorstelling ‘Wel winnen, he!’ -versie ouders-.  Een geheel nieuwe voorstelling, speciaal voor ouders van jeugdleden van sportverenigingen:

-   Dinsdag 26 november 2013

-   Theater de Muzeval te Emmen

-   20.00 tot 21.20 uur (zonder pauze)

-   Inloop vanaf 19.30 uur

De voorstelling wordt aangeboden door het ministerie van VWS, NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden, in samenwerking met de gemeente Emmen. Zo kost een kaartje slechts € 5,- (excl. € 0,62 transactiekosten per bestelling), terwijl de normale prijs € 20,- is. 

 De hockeyclub Emmen biedt de ouders van haar leden aan om de kosten van het kaartje te declareren bij de penningmeester, op vertoon van het entreebewijs.

 

 

Ondersteuning trainers

Te TC is niet instaat om telkens bij alle trainingen te zijn ter ondersteuning van onze trainers. Dit om vooral ook gericht op het groepsproces. Het zou daarom mooi zijn als een of twee ouders per team, die toch altijd bij de training zijn, dat taakje op zich willen nemen. Voor enkele teams is dit inmiddels geregeld. De TC zal via de teammanager deze vraag bij de ouders neerleggen. Hopelijk lukt het om hiermee het hockey plezier te vergroten.

Het bestuur heeft het voornemen om voor volgend seizoen te kijken naar mogelijkheden om een twee betaalde trainer in dienst te nemen zodat de ondersteuning van de trainers geprofessionaliseerd kan worden. De club is groeiende en de hoop is dat dat door gaat om het plan werkelijkheid te laten worden.

 

 

Zaalhockey G-hockey en Funkey

Met ingang van zaterdag 23 november gaan de G-hockey en funkey teams trainen in de zaal. Het adres is de praktijkschool op de Ullevi 22 in Emmen.

 

 

Scheidsrechtercursus

Spelers/speelsters van MB2, MB1, MA1, JB1, JA1 en H1 van MHCE hebben vandaag de gegevens ontvangen om de digitale scheidsrechterscursus van de KNHB te gaan volgen. Ze hebben 30 dagen de tijd om 8 modules te doorlopen.

Ga samen met je team(genoten) met de cursus aan de slag. Voor het team met de meeste geslaagden is er een taart!

 

 

Mondbescherming

Naar aanleiding van het incident tijdens de competitie wedstrijd Rotterdam – Amsterdam op zondag 10 november, heeft de Medische Commissie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) besloten een Taskforce samen te stellen die advies zal geven ten aanzien van het dragen van mondbeschermers.

De vermelding in sommige media dat de Medische Commissie een dwingend advies heeft afgegeven aan de KNHB is niet correct en prematuur.

De KNHB voert sinds lang een beleid dat is gericht op het aanbevelen van mondbeschermers. Arno den Hartog, Technische Directeur bij de KNHB: "Wij wachten de bevindingen van de Taskforce en het daar uitvolgende advies van de Medische Commissie af. De hockeyclub Emmen wacht ook af.

 

 

Mosselavond en live muziek

Nog 4 dagen de tijd om je op te geven voor de mosselavond29 november a.s.! Goed, beter, (as)best! Ondersteun ook het goede doel. Meld je snel aan want het loopt vol. Een avond die je niet mag missen. Mosselen, saté, live muziek en heel veel gezelligheid! Stuur een mail naar [email protected]en geef aan met hoeveel mosseleters en/of saté eters je komt (aanmelden verplicht je te komen en de 29e contact te betalen).

 

 

Stick Together!

Gevraagd: foto's sponsoracties! De Stick Together komt in december weer uit en daarvoor zijn we op zoek naar foto's van alle activiteiten die jullie hebben ondernomen om geld in te zamelen voor MHCE. Je mag ze naar Kitty sturen: [email protected].

Heb je zelf nog een leuk idee voor onze clubmagazine? Meld je dan ook bij Kitty. Misschien wordt het wel geplaatst!

 

 

Oliebollenactie

Ook dit jaar organiseert MHCE een oliebollenactie. Een deel van de opbrengst gaat naar de vereniging en is bestemd voor materialen en dergelijke.

De verse oliebollen en appelflappen worden geleverd door de enige echte warme oliebollen bakker, Cor Kesting uit Ter Apelkanaal.

Klik hier voor meer informatie!

 

 

Over twee weken, zondag 8 december, start de zaalcompetitie (het wedstrijdschema is nog niet geheel compleet, dat zal op korte termijn wel het geval zijn). Via een nieuwsflits en via de website zal iedereen geïnformeerd worden over het reilen en zeilen in de zaal.

Ik wens iedereen veel plezier met de laatste wedstrijden op veld!Harm Jan van Duyn

voorzitter

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++Nieuwsflits 16 november 2013 Mosselavond en live muziek

Goed, beter, (as)best! Onder die noemer vindt 29 november a.s. een fantastisch feest plaats met mosselen (of saté) en live muziek. Dit om geld in te zamelen voor het asbestfonds, maar ook omdat het gewoon gezellig is.

Iedereen is welkom! Leden, ouders, familie, vrienden, sponsoren en relaties van de hockeyclub Emmen. 

Op dit moment hebben zich al ruim 40 mensen aangemeld! Ouders van de F-jeugd t/m leden uit de veteranen, sponsoren, vrienden en familie. Wees er dus ook bij! Je kunt je tot 26 november a.s. opgeven. Help mee om de teller op minmaal 100 aanmeldingen te zetten!

Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected]! Geef aan hoeveel mosseleters en saté eters de organisatie kan verwachten.Harm Jan van Duyn

voorzitter

++++++++++++++++++++++


Nieuwsbrief 10 november 2013Hoe kun je als vader of moeder zorgen dat het goed gaat met je kind in de sport? Wat zeg je bijvoorbeeld aan de ontbijttafel op de dag van een spannende wedstrijd? Wat roep je langs de kant? Hoe moedig je aan? En hoe vang je je kind op na een verloren wedstrijd? Wil je meer weten hoe jij én jouw kind nog meer plezier beleven aan sporten? Bestel dan nu kaarten voor de theatervoorstelling ‘Wel winnen, he!’ -versie ouders-. Een geheel nieuwe voorstelling, speciaal voor ouders van jeugdleden van sportverenigingen.

Het is dinsdag 26 november 2013 in Theater de Muzeval te Emmen van 20.00 tot 21.20 uur (zonder pauze). Inloop vanaf 19.30 uur. De kosten zijn slechts 5euro.

De hockeyclub Emmen ondersteund deze voorstelling van harte. Het versterk het hockey plezier van iedereen. De kosten van de voorstelling kunnen bij de penningmeester gedeclareerd worden op vertoon van het entreebewijs.

 

 

Geen auto’s bij het clubhuis

Geregeld worden weer auto’s gezien bij het clubhuis. Halen/brengen en parkeren. Dit  is niet de bedoeling! Er zijn al bijna-ongelukken gemeld. Dus zet de auto gewoon op de parkeer plaats. Dit geldt voor iedereen, tijdens trainingen en wedstrijden!

Alleen enkelingen die echt zware zaken bij het clubhuis moeten afleveren kunnen daar dan even heen en weer rijden (en daar vallen geen keepertassen onder).  Bijvoorbeeld materialen en voorraden.

Samen met de rugby en honkbalclub wordt getracht dit probleem op te lossen. Mocht het probleem zich voortzetten dan zullen andere maatregelen overwogen.

 

 

Hockeyclub Coevorden

Hockeyclub Coevorden heeft de weergoden niet mee bij het instrooien van het zand op hun nieuwe veld. Daarom hebben wij als club ook dit weekend weer enkele teams op onze velden laten spelen. Een goede buur … (en het is lekker druk en gezellig in het clubhuis).

 

 

Groei van de club

We maken als club een mooie gestage groei door. Sinds eind mei zijn ca. 50 nieuwe leden verwelkomt (dat is ca. 15% groei, waarvan een deel nog wel proeflid is). Vooral de jongste jeugd is gegroeid, maar ook het aantal trimleden.

Getracht wordt alle kinderen de kans te geven te spelen, om ze ook te laten genieten van het hockey plezier. Dat betekent deze maand, tot de winterstop, dat enkele teams relatief veel spelers heeft en er wat meer doorgewisseld moet worden. De TC is zich ervan bewust dat het even wat behelpen is. Laten we de nieuwe kinderen in ieder geval een warm welkom heten.

Bij het  begin van de 2e helft van de competitie kan en zal het aantal teams uitgebreid worden en worden de aantallen per team weer normaal.

 

 

Trainersavond

Afgelopen dinsdag avond was er weer een trainersavond. Weer een leerzame avond voor ons trainerscorps. De voortgang van de trainingen is besproken een deel tactiek en technische vaardigheden. Speciale aandacht was er voor de opkomst op de trainingen. Een actueel thema omdat bij een aantal teams de opkomst niet goed is. Trainingen zijn in het belang van het team als geheel. Afgesproken is dat de trainer contact heeft met de coach over een oplossing, op maat.

Uiteindelijk vormen de trainers een belangrijke schakel in het hockey plezier. De Technische Commissie is goed bezig met het versterken van dit jonge corps trainers. Het bestuur heeft het voornemen om verder te investering in het trainerscorps. Samen met de Technische Commissie zal gezocht worden naar iemand die TC ondersteund bij onder meer het coachen van de trainers.Meisjes A2 uit de competitie

Helaas is meisjes A2 uit de competitie gehaald vanwege te weinig speelsters. Door blessures en opzeggingen wat invallen door andere teams niet meer haalbaar en ging het ten koste van het hockey plezier. De meiden zijn verdeeld over meisjes B en meisjes A1.

 

 

Zaalhockey

Woensdag 20 november is de eerste training in de zaal van de Praktijkschool. Vanaf dan vervallen de veld trainingen op de woensdag! MF1,  MF2, ME62, JF1, en meisjes E82 trainen op de woensdag. ME61en meisjes E81 trainen op de donderdag (21 november)

Jongens E8 en meisjes E8 hebben nog wel 1 buitentraining in de week! Het trainingsschema staat 11 November op de site.

Woensdag 4 december is de eerste training in sporthal Bargeres voor de jeugd en senioren. Er wordt getraind op de woensdag en de vrijdag in de zaal.

Tijdens de zaalperiode wordt er ook nog 1 keer op het veld getraind!!

Maandag 18 november staat het zaalschema en het veldschema (tijdens de zaalperiode) op de site.

Voor zowel trainingen als wedstrijden is de zaaltijd beperkt. Er wordt daarom op het veld doorgetraind en er zit een maximum aan het aantal teams dat we wedstrijden kunnen laten spelen. Dus net als op het veld betekent het voor bepaalde teams relatief veel spelers door de groei van het aantal leden.


 

Apres ski feest

Volgende weekend is op 16 november het Apres Ski feest voor C-jeugd en B+.

Heren 1 heeft het initiatief genomen voor dit feest en wordt geholpen door de ouders Activiteitencommissie. Mooi dat de heren dit initiatief genomen hebben de oudere jeugd en wellicht wordt het asbestfonds ook nog wat gevuld.

 

 

Mosselavond

De uitnodigingen zijn de deur uit en de poster hangt overal. Het gonst al aardig rond en de hoop is dat we veel leden, ouders,  familie en vrienden zullen zien de 29e op de mosselavond en live muziek. Hoe meer mensen hoe groter de bijdrage voor het asbestfonds, dus neem je familie en vrienden mee!Versterking Technische Commissie

Sinds kort is de Technische Commissie versterkt met Querido Sandriman. Querido neemt de coördinatie de jongste jeugd lijn op zich. Mooi dat deze belangrijke vrijwilligers taak nu ingevuld is. Hiermee neemt Querido de taak over van Petra Kramer die de afgelopen jaren heeft opgepakt. Petra blijft coördinator van meisjes jeugdlijn. Ik wens Querido veel succes!

 

 

Barcommissie

De nieuwe barcommissie is drukdoende om hun organisatie op te bouwen en hebben al verschillende ideeën over het gezelliger maken van het clubhuis. Mooi dat deze groep ouders enthousiast aan de slag zijn. Daar gaan we vast allemaal wat van merken.

 

 

Activiteitencommissie

De AC heeft de activiteitenkalender opgesteld. Naast vertrouwde activiteiten die ze elk jaar organiseren zijn er ook enkele nieuwe activiteiten opgenomen. O.a. een ruilbeurs/fair. Binnenkort zijn alle activiteiten terug te vinden in de clubagenda.

 

 

Weeromstandigheden

We komen weer in de periode van regen, vorst en kans op winterse buien. Het kan voorkomen dat trainingen en wedstrijden afgelast moeten worden. Hou de website goed in de gaten want afgelasten worden zo tijdig mogelijk gemeld op de website.

 

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter
+++++++++++++++++++++++++++++

Nieuwsbrief 26 oktober 2013

 

De herfstvakantie is bijna voorbij. Iedereen heeft genoten van het mooie herfstweer, thuis of tijdens 1 of meer dagen buiten de deur. Ook hebben afgelopen weekend nog enkele leden fanatiek gehockeyd tijdens de districtstrainingsdagen of op een keeperskamp.

Op de achtergrond vinden de voorbereidingen plaats voor de feestavond van 29 november a.s. in het kader van 'Goed, beter (as)best!'. Uitnodigingen worden gemaakt, zaken worden doorgesproken met de live band van Kitty van de Klugt en met de koks die de mosselen zullen koken. Voor de niet-mosselliefhebbers zal overigens iets anders culinairs klaar gemaakt worden!.  De koks die we bereidt hebben gevonden om te koken kennen hun culinaire hoogstandjes van het kookatlier van Joop Zwiep! Het beloofd dus een culinaire en muzikale avond te worden die waar bij moet zijn. De bestuursvoorzitter van de Rabobank Emmen-Coevorden, de heer Wortelboer, heeft als vertegenwoordiger van onze hoofdsponsor inmiddels aangegeven te komen. We hopen op meer 'Vrienden van  MHCE', naast natuurlijk veel ouders en leden van de A-jeugd en ouder.

De verwachting is dat men zich vanaf 1 november kan gaan aanmelden.

 

 

G-hockey

Ons G-team is 12 oktober op bezoek geweest in Groningen.  Alle 6 spelers, Arjan, Annemarie, Fraukje, Lynn, Joshua en Sarah waren mee.

Ze hebben samen met Kelly en Marius meegedaan met de training in Groningen! Iedereen vond het erg leuk en in het voorjaar gaan ze er nog eens naar toe! De G groep uit Groningen bestaat inmiddels uit 22 spelers en een groep van 14 begeleiders.

De coaches van ons JA1 en MA1 zijn inmiddels gevraagd om spelers te enthousiasmeren om op de zaterdagochtend te helpen bij de training van het G-team. Het bestuur wil hiermee de G-groep meer integreren in de club en het is heel goed voor de A-jeugd om te zien hoe ook de spelers van het G-team genieten van het hockeyspel.

 

 

Scheidsrechters

Binnenkort gaat een uitnodiging de deur uit voor de opleiding clubscheidsrechter. De groep genodigden zal bestaan uit leden, ouders en verzorgers, en vrijwilligers van de hockeyclub Emmen.

De cursus start met een introductie in het clubhuis. Vervolgens dienen modules van de e-learning methode gevolgd te worden. Een bondsscheidsrechter uit de regio Noord Nederland van de KNHB zal tijdens de introductie aanwezig zijn . Hij zal o.a. uitleg geven over de elektronische middelen die ter beschikking zijn om de opleiding te volgen.

Spelende leden van 14 jaar e.o. zijn op basis van het lidmaatschap verplicht deze cursus te volgen. Ten eerst om kennis te nemen van de spelregelkennis en het gewenste gedrag op veld. En ten tweede zijn deze leden onmisbaar als scheidsrechter, want zonder opgeleide en fluitende jeugdscheidsrechter zijn er geen wedstrijden mogelijk.  Ten derde moet het vooral ook bezien worden in het licht van ‘sportiviteit & respect’ wat de hockeybond hoog in het vaandel heeft dragen. We herinneren ons maar al te goed het gebeuren rondom de dood van de voetbal scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen …

 

 

Spooktocht

Op 19 oktober j.l. was er een spooktocht voor de D en C-jeugd. 25 hebben met veel plezier (en angst …) meegedaan. Op facebook waren mooie foto’s te zien van de aanwezig zombies.

De spooktocht was georganiseerd door meisjes B/jongens B. Met deze activiteit hebben ze een mooi bedrag verzameld voor de ‘Goed, beter, (as)best!’ actie.

 

 

Apres ski feest

Op 16 november 2013 vindt een Apres Ski feest plaats voor de  C-jeugd (van 18.30-20.30 uur) en voor de B/A –jeugd (van 21.00-1.30 uur). Heren 1 organiseert het feest.

Kaarten verkrijgbaar op 29-10, 2-11, 9-11 in het clubhuis van MHCE.

Oude muntjes zijn niet meer geldig.

Van de B+ introducee dient het nummer van het ID bewijs bij aanschaf van het kaartje vermeld te worden (toegang tot het feest uitsluitend door overlegging van het ID bewijs). 

Kijk op de website voor meer informatie.

 

 

Theatervoorstelling

Hoe kun je als vader of moeder zorgen dat het goed gaat met je kind in de sport? Wat zeg je bijvoorbeeld aan de ontbijttafel op de dag van een spannende wedstrijd? Wat roep je langs de kant? Hoe moedig je aan? En hoe vang je je kind op na een verloren wedstrijd? Wil je meer weten hoe jij én jouw kind nog meer plezier beleven aan sporten? Bestel dan nu kaarten voor de theatervoorstelling ‘Wel winnen, he!’ -versie ouders-:

·      Dinsdag 26 november 2013

·      Theater de Muzeval te Emmen

·      20.00 tot 21.20 uur (zonder pauze)

·      Inloop vanaf 19.30 uur

Een geheel nieuwe voorstelling, speciaal voor ouders van jeugdleden van sportverenigingen. De voorstelling wordt aangeboden door het ministerie van VWS, NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden, in samenwerking met de gemeente Emmen. Zo kost een kaartje slechts € 5,- (excl. € 0,62 transactiekosten per bestelling), terwijl de normale prijs € 20,- is. De hockeyclub Emmen steunt dit initiatief en biedt daarom de ouders van haar leden aan om de kosten van het kaartje te declareren bij de penningmeester. Bestel nu kaarten op www.welwinnenhe.nl.Vacatures bestuur

Het bestuur is opzoek naar vrijwilligers die in het bestuur willen stappen. Enkele bestuursleden hebben aangegeven te stoppen. Pieter Havelaar stopt dit jaar nog als bestuurslid Accommodatie & activiteiten. Gerard Haak zal als bestuurslid Technische zaken zal volgend jaar stoppen. Beide hebben heren hebben vele jaren in het bestuur gezetten. Het is de hoogste tijd dat nieuw bloed in het bestuur komt.

Verder heeft Liesbeth Horstmann als secretaris ook aangegeven ook te willen stoppen.

Omdat alle commissie inmiddels eigen voorzitters hebben hoeft een bestuurslid geen commissievergaderingen meer bij te wonen. De belasting van een bestuurslid komt daarmee op de maandelijkse bestuursvergadering, wekelijkse telefoon en mailwisselingen, zo af en toe oppakken en uitwerken portefeuille gerelateerde zaken en het draaien van 2-4 bestuursdiensten per jaar (= piketdienst vanuit huis).

Voor vragen en aanmelding kun je mailen naar [email protected]WK hockey 2014

Volgend jaar vindt het WK hockey plaats in Den Haag in de 1etwee week van juni. Dit is een mooie gelegenheid om dichtbij huis een fantastisch hockey evenement mee te maken. Hier kunnen kaarten besteld worden. Van de hockeyclub Coevorden gaan er ca. 25 mensen naar toe! Het misschien leuk dat ook een groep uit Emmen mee gaat, samen in een bus. Coevorden heeft 8 juni geprikt om te gaan. Dus mocht je van plan zijn om te gaan is 8 juni misschien een leuke datum. Koop zelf je kaarten voor die dag. Meld je bij [email protected]als je gezamenlijk met de bus wil op 8 juni 2014.

De club is nog steeds op zoek naar een WK ambassadeur die samen met de verschillende commissie activiteiten laat organiseren in relatie tot het WK. Dit voor het beleven van het WK op de club en ter promotie van het hockey in Emmen. De KNHB heeft een boek voor mogelijkheden. Vind je leuk om dit op te pakken meld je dan bij [email protected]

 

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++


Nieuwsbrief 6 oktober 2013 


Nog 1 speelweekend te gaan en dan is het herfstvakantie en wordt er even niet gehockeyed. Verschillende teams zullen na de vakantie worden heringedeeld. Jongens A heeft bijv. afgelopen zaterdag met hun winst op Groningen JA2 de topklasse gehaald.

 


Nieuwe leden

Onze ledental groeit gestaag door. Vooral in de jeugd, maar ook de groep trimhockeyers.  Op dit moment staat de teller op bijna 320 leden (incl. proefleden).

De (ouders van) nieuwe (proef) leden willen we welkom heten tijdens een koffiegesprek. Dan is er de mogelijkheid tot een nadere kennismaking met de club en is er ruimte voor vragen.

Op twee momenten zal er iemand van het bestuur aanwezig zijn op de club om mensen te ontvangen met een kopje koffie. Op zaterdag 12 oktober a.s. om 10.30 uur, na het Funkey Hockey en woensdag 16 oktober a.s. tussen 17.00-18.00 uur, tijdens de training van de jongste jeugd.Happy Benefit Sunday

Zondag 29 september was een geweldige dag. Het was een zonnige, gezellige, sportieve en succesvolle Happy Benefit Sunday. Een shoot-out competitie, een loterij met hele leuk prijzen aangeboden door verschillende bedrijven en de bekendmaking van het ingezamelde bedrag door de verschillende teams. Jongens E8-1 had het grootste bedrag ingezameld, maar liefst 320euro! Maar ook de andere teams (ME6-2, ME8-1, ME8-2, MD2, MC1 en MB2) hebben mooie bedragen bij elkaar verzameld. Totaal is ca. 1.200euro verzameld door de teams tot nu toe. Samen met de loterij en de catering van de dag heeft de Happy Benefit Sunday ca. 1.700euro opgebracht. Daarmee kan de club dit seizoen zeker 4 jeugdtrainers betalen. Dus een belangrijke bedrage voor het gat in de begroting.

 

 

Feestavond ‘Goed, beter, (as)best!’

Verschillende teams zijn nog met hun actie bezig. Tot en met 29 november a.s. kunnen die acties doorlopen. Op vrijdagavond 29 november is er een grote feestavond met de live band van onze eigen Kitty van der Klugt en kan er genoten worden van o.a. mosselen. Aan het eind van de avond wordt formeel de balans opgemaakt van de 'Goed, beter, (as)best' actie. 

Kom dus allemaal dit mooie clubfeest! Je kunt ook vrienden of familie meenemen. Vanaf volgend weekend kan je je aanmelden. Maar zet 29 november alvast in je agenda.

Binnenkort ontvangen alle sponsoren en verschillende andere relaties van de club een uitnodiging voor de feestavond.

Tot  en met 29 november hoopt de club nog verschillende bijdragen te kunnen ontvangen van diegenen die MHCE een warm hart toe dragen. Al met al wordt de hoop gekoesterd dat de club uiteindelijk het gat in de begroting van 10.000euro grotendeels zal kunnen dichten.

 

 

Spooktocht D/C jeugd

Horror Night! Hou je echt van griezelen kom dan naar de spooktocht 19 oktober a.s. van MB1! Voor het goede doel, de hockeyclub! De spooktocht is voor de D/C jeugd (vanaf 10 jaar) en vindt plaats op de Hockeyclub Emmen. Het start om 20.00 uur en kost 5euro (daarvoor krijg je dan ook een gratis consumptie).Geef je op door een mail te sturen naar [email protected]

 

 

FunKey Hockey

De club is sinds een jaar actief met FunKey Hockey op scholen en BSO’s in verschillende wijken in Emmen. Inmiddels hebben ca. 700 kinderen kennis gemaakt met FunKey. Een speelse vorm van hockey voor 4-6 jarigen.

In september/oktober is de club in de wijk Emmermeer aanwezig. Vervolgens volgt Klazinaveen en begin 2014 Nieuw-Amsterdam.

Het project waarvoor de club subsidie heeft gekregen duurt tot het najaar 2014. Totaal staan 7 wijken/dorpen gepland (Vorig seizoen zijn de Rietlanden, Bargeres, Angelslo en Emmerhout bezocht). Na Nieuw-Amsterdam zal nogmaals de Rietlanden aangedaan worden en zal bekeken worden welke financiele middelen nog beschikbaar zijn voor een aantal scholen in enkele wijken waar de club nog niet geweest is.

Jeugdleden die hun maatschappelijk stage nog moeten lopen kunnen dat doen door mee te helpen met FunKey lessen op scholen. Mail daarvoor naar [email protected]

 

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter

 ++++++++++++++++++++++++++++++Nieuwsflits 22 september 2013 Komend weekend wordt een druk weekend. Ten eerste hebben op zondag 29 september de ‘Happy Benefit Sunday’ en daarnaast speelt de hockeyclub Coevorden op zaterdag 28 september enkele jongste jeugdwedstrijden bij ons omdat zij hun eigen veld niet kunnen gebruiken omdat die wordt vervangen. Deze wedstrijden starten om 9.00 uur. De wedstrijden van Emmen starten daarom pas om 10.00 uur (een half uur later dan normaal). 

Ook in oktober zal Coevorden nog enkele speelweekenden hun thuiswedstrijden deels bij ons spelen. Wij zien dat als goed 'noaberschap'. Hopelijk kan Coevorden spoedig genieten van mooi nieuw veld.

 

 

Happy Benefit Sunday

Verder is alles in de voorbereiding om er een fantastische Happy Benefit Sunday van te maken.  Met deze middag willen we vieren dat we de kantine weer kunnen gebruiken en dit is de start van een aantal benefit acties i.v.m. het asbest drama.

Deze middag is er veel gezelligheid en veel te doen met:

 

* DJ Marciano

* Loterij met TE GEKKE prijzen (de prijzen worden aangeboden door oa; #McDonalds#Utopolis, #aquarel, #SlagerLooman, #slijterijvdBos, #kapperKarin, #kadoshopWoltmijer#Potjewijd enz.) Door de steun van al deze ondernemers kunnen we geld inzamelen om de asbestschade te beperken! Dus help ons mee, verder zijn er nog:

* Shout-outs en huldiging winnaar

* Huldiging inzamelingsactie van de teams (met een MOOIE prijs)

* LEKKER eten

* Schminken

 

Het programma begint om 12.00 uur. Vervolgens start tussen 12.30 uur en 13.00 uur de Shout-out en kunnen nog steeds loten gekocht worden voor de loterij.

Het programma duurt tot ca. 16.00 uur. Tussen 15.30-16.00 uur wordt afgesloten met de huldigingen van de verschillende winnaars (shout-out, inzamelingsactie, loterij).

 

Kortom kom op zondag 29 september naar MHCE Emmen!!

 

 

Feestavond 29 november

Mochten er nog teams zijn de nog acties willen opzetten, dan kan dat. Op 29 november a.s. willen we de inzamelingsactie sluiten tijdens de Feestavond met mosselen en live muziek van de band van Kitty van der Klugt.

In de tussentijd vragen wij ook onze ‘Vrienden van MHCE’ (lees sponsoren) of zij ons willen ondersteunen. Tijdens de feestavond van 29 november a.s. zullen de namen bekent gemaakt worden van de ‘Vrienden van MHCE’ die bereidt zijn geweest om de club te ondersteunen.

De feestavond van 29 november beloofd een super feest te worden dat je niet mag missen. Binnenkort kan je aanmelden. Zet deze datum alvast in de agenda!

 

 

Matchplay D/C jeugdkamp

Zoek jij ook een sportieve invulling van je Herstvakantie? Kom dan ook naar het leukste Hockeykamp dat speciaal voor MHC Emmen en Coevorden organiseert wordt door Matchplay. Zij organiseren op 23-25 oktober een sportief D/C kamp in de herfstvakantie op de velden van Emmen.

 

Deelname is speciaal voor leden van de vereniging. Maar eventuele vriendjes of vriendinnen zijn natuurlijk ook van harte welkom.

De matchplaykampen zijn voor de leeftijd: 10-14 jaar (de D-,C- jeugd).

 

Op de website vindt je meer informatie om je aan te melden.

Bij 20 aanmeldingen over meer gaat het kamp door.Harm Jan van Duyn 

 

 

 

 


++++++++++++++++++++++Nieuwsbrief 15 september 2013


 

De herfst lijkt begonnen op zaterdag 14 september, het 2e wedstrijdweekend van dit seizoen. Was een natte speeldag was het. Gelukkig waren de temperaturen nog aangenaam. 

Teams hebben gewonnen en teams hebben verloren. Als ik facebook lees heeft iedereen een leuke wedstrijd gespeeld, het hoeft dus niet uit te maken of je wint of verliest. Vroeger maakte ieder team een wedstrijdverslag voor in het twee wekelijkse clubkrantje. Die tijd is al jaren voorbij. Facebook is een heel mooi alternatief vind ik. Zet dus ook het verhaaltje van jou team op facebook en deel het op de facebook pagina van onze club! En volg wat andere teams hebben gedaan.

 

Emmen-Coevorden toernooi

We zijn twee week geleden het hockeyseizoen gestart met het Emmen-Coevorden toernooi. Met drie tenten (bedankt Coevorden en bedankt familie Botterman) en een alternatieve keuken/bar in ons materiaalhok. Op een of andere manier maakte die entourage het best gezellig. Het resultaat van de twee dagen hockeyen leverde op de eindstreep een spannende shout-out op om uit te maken wie winnaar zou worden van  het toernooi. Emmen kwam als sterkste uit de bus!

 

Clubteamdag

Tijdens het Emmen-Coevorden toernooi, op de zaterdag, was er de Clubteamdag die het vrijwilligerswerk in de spotlight zette. Enerzijds zijn de taakjes binnen de teams verdeeld en anderzijds is aan de ouders van de jeugdteams bewust gemaakt welke vacatures er allemaal zijn om de club draaiende te houden. Dat heeft 15 nieuwe commissieleden opgeleverd voor verschillende commissies. Een heel mooi resultaat dat de toenemende betrokkenheid van ouders aantoont en geheel in lijn is met de wens van het bestuur.

 

Financiele nasleep asbestverhaal

De opstart van seizoen begon medio augustus zeer onfortuinlijk voor de club met het asbest gedoe. De overlast is nu echter helemaal voorbij en de nieuwe keuken is inmiddels geplaatst. Nu de nieuwe barcommissie verder in de benen en we maken van ons clubhuis stapje voor stapje echt ons club(t)huis.

Helaas is het financiële boek van het asbestverhaal nog niet gesloten. De balans is opgemaakt en we komen uit op een kleine 10.000euro schade als gevolg van de insluiper. Dat is niet mis! Daarmee hebben we groot gat in de begroting voor komend seizoen. Er loopt nog een strafzaak waarmee we misschien nog iets van de schade kunnen terug krijgen maar dat zal nog moeten blijken.

 

We zijn de aflopen jaren goed bezig, op verschillende fronten, en dan is het asbestverhaal natuurlijk een erg grote tegenvaller voor alle mensen die zou hard gewerkt hebben om zover te komen. Met hulp de van iedereen overkomen we dit de baco! Er zijn inmiddels verschillende ideeën op tafel gekomen om de financiële schade te beperken. Onder het motto 'Goed, beter (as)best' gaat er de komende periode wat gebeuren!

 

Happy Benefit Sunday

Zo zal er op  29 september a.s. o.a. een Happy Sunday georganiseerd gaan worden met (hockey) activiteiten voor de jeugd en iets bijzonders (culinairs of anderszins) voor seniorleden en ouders. Tevens zal er een bingo zijn met mooie prijzen die ons zijn geschonken door diverse partijen. Zoals Kapper Karin, Bioscoop Utopolis, Slijter v.d. Bos, MC Donalds, IJssalon Toscana, pannenkoekenrestaurand Met stroop ofzo, kadoshop Woltmeijer, fietshandel Profile en de Wielerdieler, Potjewijd, Smulwereld, Feestwinkel Schuur, slagerij Looman, Tuincentrum Noord-Barge, de Boni, de Boeketterie, de Knabbelaar, New York pizza, Emmer Vishandel. Niet mis! Super dat al deze zaken ons willen ondersteunen!

Je ziet hulp van alle kanten. Kom dus langs en maak kans mooie prijzen! Neem opa en oma mee, de buren of vrienden.

De gezelligheid van de tenten op het terras tijdens het Emmen-Coevorden toernooi zullen ook weer opgebouwd worden.

Ieder team wordt verder opgeroepen om een actie te verzinnen om geld in te zamelen. Het team dat het meeste geld weet te verzamelen en dat tijdens de Happy Benefiet Sunday weet af te geven zal een mooie prijs krijgen! Dus bedenk met samen met je team een leuke actie en maak kans op een mooi prijs.

Op korte termijn volgt meer informatie over deze Happy Benefiet Sunday.

 

Feestavond met mosselen en live muziek

Een andere happening onder het motto van 'Goed, beter (as)best' zal 29 november a.s. een feestavond georganiseerd worden met mosselen zoals we dat jaarlijks gewent zijn. Een super gezellige benefiet avond voor leden, ouders, sponsoren en de vrienden van  al deze groepen. Met een optreden van een live band met onze eigen Kitty van de Klugt! Ja, je leest het goed!. Dit wordt een avond waarvan je spijt zult krijgen als je er niet geweest bent!

De entree kosten van deze avond worden iets verhoogd. En er kan verder op specifieke doelen inschreven om financieel bij te dragen. Zoals een jeugdtrainer, de jaarlijkse kosten van een cirkel van 1 veld, etc.

Ook hier zal binnenkort meer bekendheid aan gegeven worden.

 

Coachavond

De eerste coachavond van 3 september j.l. was een succes. De opkomst was hoog en iedereen heeft weer het nodige geleerd, van de TC en onderling. Het is eerste coachavond van een reeks van 4 dit seizoen.

Voor de trainers wordt een zelfde soort reeks avonden georganiseerd door de TC.

 

FunKey Hockey

Het is mooi te zien dat we steeds meer nieuwe FunKey leden (4-6 jarigen) kunnen ontvangen om kennis met hockey te maken. Het FunKey project dat wij ca. 1 jaar geleden zijn gestart begint zijn vruchten af te werpen. Nu zijn we actief in Emmermeer. Het komende  jaar gaat we ook nog naar Nieuw Amsterdam en Klazinaveen. Ook proberen nog andere wijken aan te doen, deels waar we reeds geweest zijn en deels nieuwe wijken. En proberen zo groot rendement te halen uit de ontvangen subsidie.

 

Trimhockey

Wat ook steeds groter wordt is het trimhockey. Deze groep leden zit inmiddels ruim boven de 20. De afgelopen periode er best veel nieuw trimmers bijgekomen. Zowel ouders zonder hockeyervaring als geheel nieuwe leden zonder enige hockeyervaring als enkele meer ervaren hockeyers trimmen iedere dinsdag vanaf 20.15 uur.  Na de training wordt er gezellig nagepraat. Iedereen vindt het erg leuk!

 

Hockeykamp?

Er zijn plannen in de maak om in de herfstvakantie een hockeykamp te organiseren voor de D en C jeugd. Matchplay kan een 3-daags kamp organiseren (met overnachting thuis) waarbij onze eigen trainers voor een vergoeding mogen helpen. Deelname kost slechts 135euro p.p. Het is een van de meest voordelige kampen, en dat op onze eigen accommodatie!

Binnenkort volgt meer informatie hierover.

 

Contributie

Al laatste nog even praktische puntje. Omstreeks 30 september a.s. zal de eerste contributie inning plaatsvinden voor dit seizoen. Indien je de frequentie van betaling nog zou willen aanpassen, dan moet je dit voor 20 september a.s. per mail laten weten aan de penningmeester ([email protected]). Onderteken daarvoor de machtiging in die je hier kunt vinden.

 

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter

 

 

 

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief 24 augustus 2013
De trainingen zijn afgelopen week weer gestart voor de jeugd. Komende week zullen ze ook voor de jongste jeugd teams starten. Tijdens het Emmen-Coevorden kan iedereen vervolgens hun eerste (oefen) wedstrijd spelen.  Gedurende dit toernooi wordt voor het eerst een Clubteamdag georganiseerd om nadrukkelijk stil te staan bij het vrijwilligers werk voor onze vereniging.Clubteamdag

In onze vereniging is een groep vrijwilligers actief die met groot enthousiasme en plezier veel werk voor de club verzet. Dankzij hun inzet beleven onze leden veel hockeyplezier. Helaas is de groep actieve vrijwilligers te klein en merken wij dat het vaak dezelfde mensen zijn die zich voor het reilen en zeilen van de club inzetten.

Elkaar ontmoeten en leren kennen ziet het bestuur als belangrijkste gegeven om meer (gemotiveerde) vrijwilligers te mobiliseren.

 

Daarom wordt er een Clubteamdag georganiseerd. Dit combineren we dit jaar met het Emmen-Coevorden toernooi.

 

In onze club maken vrijwilligers het hockey plezier mogelijk. Het is niet makkelijk mensen enthousiast te maken. Toch moeten we er samen voor zorgen dat de vereniging kan bestaan. Daarom organiseert het bestuur een ontmoetingsdag om de taakjes zo goed mogelijk te kunnen verdelen over zoveel mogelijk zielen.

 

De club is opzoek naar mensen voor structurele en incidentele taken. Binnen het team en voor de club als geheel. Er zit vast wel iets bij wat je als ouder aanspreekt of waar je enthousiast van wordt.

De drempel zal op verschillende manieren zo laag mogelijk gehouden worden. Door voldoende informatie te kunnen geven en tijdig ondersteuning te verlenen. Zo zullen tijdens de clubteamdag data bekend zijn voor bijv. een instructie of cursus t.b.v. wedstrijdbegeleiding van de jongste jeugd, fluiten van elftallen, coaching en training geven.

 

Na de wedstrijd staat koffie en cake klaar voor de ouders van ieder team om samen de taakjes te verdelen. De club faciliteert door informatie op iedere tafel te leggen en door verschillende commissieleden/bestuursleden die aanwezig zullen zijn om e.e.a. toe te lichten. Ieder team dient zo binnen 1 uur de afspraken te maken wie wat gaat doen komend seizoen. Daar vallen dan ook de taken/vacatures onder die voor commissies e.d. gedaan moeten worden. De ene ouder kan zich inzetten als coach, de ander als commissielid. Zo doet iedereen iets.

Bij Nieuws op de homepage vindt je nadere informatie over de vacatures/commissies.

Daarnaast zullen tijdens de clubteamdag teamformulieren aanwezig zijn voor de teamtaken.

 

De planning volgt het wedstrijdschema van het Emmen-Coevorden toernooi:

 

Na afloop van de wedstrijden:

10.15-11.15 uur      Jongens F

10.30-11.30 uur      Meisjes E6 1 en 2

11.00-12.00 uur      Meisjes F

11.45-12.45 uur      Jongens E8 en Meisjes D2

12.15-13.15 uur      Meisjes E8 1 en 2

13.00-14.00 uur      Jongens D1 en Meisjes C2

13.30-14.30 uur      Meisjes D1

 

De kinderen krijgen na de wedstrijd(en) wat te drinken en eten en er worden leuke activiteiten georganiseerd als de ouders om de tafel zitten met elkaar.

 

Tijdens de wedstrijd starten de volgende ouders (om het niet te laat te laten worden):

14.15-15.15 uur      Jongens C1, Meisjes C1 en Meisjes B2

15.30-16.30 uur      Meisjes B1 en A2

 

Afmelden voor de Clubteamdag kan uitsluitend persoonlijk en onder vermelding van de rol waar je voorkeur het komende seizoen naar uitgaat. Hiervoor dien je een mail te sturen naar Ada Croezen, o.v.v. Afmelding Clubteamdag  en dat mag naar het volgende mailadres: [email protected].  Doe dit uiterlijk donderdag 29 augustus, anders wordt je automatisch ingedeeld.

 

Het bestuur hoopt van harte dat iedereen komt kijken naar de hockeywedstrijden en aansluitend, dan wel halverwege de wedstrijd, de tijd neemt om de andere ouders van het team te ontmoeten om o.a. samen te bespreken wie wat wil/kan doen voor het team dan wel de club in het algemeen. Het is uiteindelijk in het belang van het hockey plezier van iedereen!

 

 

Clubshirts

Tijdens het Emmen-Coevorden toernooi zullen voorafgaande aan de eigen wedstrijd de shirts worden uitgedeeld door de teammanager/coach. De teammanager/coach dient vrijdagavond 30 augustus de teamtas met shirts op de club te halen. Uitsluitend tussen 19.30-20.30 uur. Hij/zij zal daarvoor moeten tekenen. Ze krijgen een lijst mee met alle individuele shirts daarop vermeld.

Iedere speler/speelster heeft gedurende het seizoen telkens hetzelfde shirt. Bij het uitdelen van de shirts door de teammanager op zaterdag 31 augustus of 1 september zal het kind dan wel de ouder voor het betreffende shirt moeten tekenen.

Op deze wijze hoopt de club dat iedereen zorgvuldig omgaat met het clubshirt.

 

 

Keepersuitrusting

Aankomende vrijdag kunnen de keepers weer een uitrusting passen voorafgaande aan de keepertraining die om 18.30 uur start. Voor de jongste jeugd dient een speler/speelster van gemiddeld lengte de uitrusting te passen omdat de keeper rouleert.

De coach of teammanager wordt gevraagd hier aandacht voor te hebben.

 

 

Emmen-Coevorden toernooi

Op de website staat het wedstrijdschema voor het Emmen-Coevorden toernooi. Kijk daarvoor bij â€ËœNieuwsâ€â„¢. Daar is ook de indeling van de scheidsrechters voor het toernooi terug te vinden.

 

 

Kleding Intersport

Komende week, op donderdag, vrijdag en zaterdag, kunnen leden bij Intersport kleding passen. Kousen, rokjes, broekjes, sweaters, trainingspakken. Alleen deze drie dagen is er een uitgebreide collectie aanwezig. De bestelling wordt dan in de week van 3 september uitgeleverd bij Intersport. Zorg dat je een van die dagen gaat passen en bestellen.

Verder zal er een uitgebreide hockeycollectie zijn van sticks en schoenen.

Eind september ontvangt ieder lid een kortingsbon.

 

 

Asbest

Afgelopen donderdag zijn er weer monster genomen in de kantine. De uitslag krijgen wij maandagmorgen als het goed is. Spannend wat de uitslag zal zijn. Hopelijk wordt verder geen verontreiniging geconstateerd. De asbestverwijderaar Flory Groep gaat zijn best doen z.s.m. na de uitslag e.e.a. op te ruimen. Als het mee zit zou de kantine volgende week vrijdag vrijgegeven kunnen worden (als het mee zit!). Laten we het hopen! Duimen!

Tijdens het Emmen-Coevorden Toernooi wordt een alternatieve voorziening getroffen voor de kantine.

Vervolgens wordt het zaak om te kijken naar de kosten en hoe we dat als club moeten opvangen (het gaat in ieder geval meer dan 7.000euro worden). Daarover in een volgende nieuwsbrief meer. En zal er hard gewerkt gaan worden om de keuken z.s.m. in te richten.

 

 

Contributie

In de ALV voor de zomer is de contributie voor dit seizoen vastgesteld, incl. enkele verhogingen om de begroting in structurele zin in evenwicht te houden.

Mocht iemand vorig jaar nog per factuur betaald hebben en dat dit seizoen via een automatische incasso wil doen kan tot 15 september een ondertekende machtiging sturen naar de ledenadministratie.

De penningmeester zal m.i.v. komend seizoen strikt de regels hanteren m.b.t. betalingstermijnen. Er staan namelijk nog steeds contributiebetalingen o.b.v. verstuurde facturen open van vorige seizoen. Dan kan natuurlijk niet.

Kijk hier voor de bedragen, het machtigingsformulier en de spelregels m.b.t. de betaling.Harm Jan van Duyn

voorzitter 
++++++++++++++++++++++++++++++Nieuwsbrief 18 augustus 2013

Het seizoen gaat komende week gewoon beginnen met de start van de trainingen!

 

 

Asbest verhaal

 

Het bestuur is donderdagavond geïnformeerd door de asbestverwijderaar over de uitslag en gevolgen van het laboratorium onderzoek dat de dinsdag daarvoor heeft plaatsgevonden. De conclusies die getrokken kunnen worden zijn de volgende:

 

  • De trainingen kunnen gewoon starten maandag 19 augustus, de toegang tot de hal/toiletten, kleedkamers (en dus trainers- en keepersmaterialen), sproeiers/licht en materiaalhok is namelijk vrijgegeven. Hier is geen enkele verontreiniging vastgesteld door het laboratorium.
  • De toegang tot de kantine is GESLOTEN. Dat is ook duidelijk te zien. Maar dus ook absoluut NIET naar binnen gaan!
  • De verontreiniging ligt alleen op enkele plekken op de vloer van de kantine, de lucht is in ieder geval 100% schoon gebleken o.b.v. het laboratorium onderzoek.
  • Het bestuur overlegt maandagavond waarschijnlijk weer. Zij laat zich nader informeren om de juiste keuzes te maken. Vooral om de impact (m.n. kosten) zo beperkt mogelijk te laten zijn.
  • De gevolgen voor het Emmen-Coevorden toernooi zijn nog niet geheel duidelijk. Het streven is om dit gewoon door te laten gaan, incl. de Clubteamdag. Nadere informatie over het Emmen-Coevorden Toernooi en de Clubteamdag zal de komende week via een nieuwsbrief of nieuwsflits bekend gemaakt worden.
  • De verwachting is op dit moment dat het e.e.a. geen gevolgen heeft voor de start van de competitie in september.
  •  Het probleem lijkt het gebruik van de keuken te worden omdat onbekend is wanneer die weer gebruikt kan gaan worden. De ruimte is nu helemaal leeg. De voorbereidingen voor de 'nieuwe' keuken waren n.l. al gestart. Het afmaken kan pas verder als de kantine weer geheel is vrijgegeven.

 

 

Meer gebruikers kunstgrasvelden 

Er is gelukkig ook goed en mooi nieuws. Het Carmel College gaat m.i.v. komend schooljaar ca. 30 uur in de week van onze accommodatie gebruikmaken (veld en kleedkamers). Ze starten eind augustus al. Dit biedt kansen voor alle partijen. Voor de hockeyclub betekent het inkomsten als gevolg van het gebruik van de kleedkamers en verder een verlaging van de afdracht aan de Stichting omdat nu ook het Carmel College mee betaald aan de reservering van middelen voor vervanging van de toplaag e.d.

Verder zullen wekelijks voetbalscheidsrechters van COVS HZO Drenthe gaan trainen op ons veld. Ook dat betekent inkomsten en een bijdrage aan de verlagen van de afdracht aan de Stichting.Kantine/bar-commissie

Gisteren, zaterdag, is een groepje bij elkaar geweest om een kantine/bar-commissie te formeren. Mensen die zich daarbij willen aansluiten kunnen contact opnemen met Maarten Giljam.

 


Ondanks de tegenslag rondom het asbest gaan we er natuurlijk gewoon tegenaan om er weer een mooi seizoen van te maken. We laten ons niet uit veld slaan, letterlijk en ook figuurlijk niet!

 

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter 

 

 +++++++++++++++++++++++
Nieuwsflits 14 augustus 2013Wellicht heb je al iets in de krant gelezen. Afgelopen maandagavond heeft een persoon zich in laten sluiten in de kantine van onze hockeyclub. Juist op het moment dat Flory Groep gestart was met het verwijderen van enkele platen asbest, die nog in de ketelruimte zaten. Deze persoon heeft zich opgesloten in de tent van Flory Groep dat de ruimte afschermt. In de tent bevinden zich asbestdeeltjes en zonder beschermingsmiddelen mag men hier natuurlijk niet in. Alle asbestplaten waren overigens al verwijderd.

 

Dit heeft allemaal na maandagavond 20.30 uur plaatsgevonden, dus na de laatste training. Daarvoor was er nog niks aan de hand.

 

Bij de nachtelijke controle van de politie is de persoon aangehouden en ingesloten. Het blijkt dat hij zich door een deel van de kantine heeft bewogen. Gevolg is dat de kantine eerst door een laboratorium moest worden gecontroleerd op mogelijke asbestdeeltjes. Vandaag hebben we de uitslag ontvangen en het blijkt mis te zijn!

 

Er zijn op twee plekken asbestdeeltjes gevonden in de kantine. Dit heeft tot gevolg dat het hele clubhuis, incl. kleedkamers tot nader order is gesloten! Het is wel mogelijk op de velden te trainen. Maar er is geen toegang tot de hal/sanitair, kleedkamers, trainingsmaterialen, materiaalhok, en sproeiers/licht. Iedereen wordt verzocht buiten het rood-witte lint te blijven. Sporen onderzoek van de recherche moet namelijk ook nog plaatsvinden.

 

Morgen donderdag vindt overleg plaats met Flory Groep over omvang en impact. Komende vrijdag heeft het bestuur spoedberaad. Dan wordt bekeken wat dit allemaal gaat betekenen en welke stappen ondernomen gaan worden. Dit geldt ondermeer voor ook voor de trainingen die m.i.v. 19 augustus zouden starten.

   

Al met al is dit niet alleen een grote strop qua spelbederf en veel gedoe, maar financieel heeft dit ook zeer grote gevolgen. De verwachting is dat het duizenden euro's zal gaan kosten (alleen het laboratorium onderzoek kostte al ca. 3.500euro). Helaas vergoedt de verzekering niets.

 

Zodra er meer bekend is over de gevolgen, informeren wij iedereen via de website en/of mail. We verwachten dat we komende weekend meer kunnen mededelen.


Een slechtere start van het seizoen hadden we ons niet kunnen voorstellen ...

 


Harm Jan van Duyn

Voorzitter

 
+++++++++++++++++++++++++++

Nieuwsbrief 4 juli 2013Het lijkt nu dan eindelijk zomer te worden. Het hockey ligt nu echt even stil. Medio augustus begint het voorzicht aan weer. En in het weekend van 7-8 september start de competitie. We starten met zâ€â„¢n allen het seizoen met het traditionele Emmen-Coevorden toernooi.

 

ALV

Op de afgelopen ALV is de contributie voor het komende seizoen vastgesteld. Voor enkele leeftijden is het een tikje duurder geworden, voor andere een tikje goedkoper.  Per saldo is er voor gezorgd dat de club wat meer middelen heeft om de begroting rond te krijgen. Het gaat om verhogingen en verlagingen van 5-10euro. Alleen de contributie van de trimmers is meer verhoogd. Er is voor gezorgd dat onze contributie in lijn blijft liggen met andere vergelijkbare hockeyclubs.

Mocht je van een factuur over willen stappen naar een automatische incasso dan kun je tot 1 september 2013 een getekend machtigingsformulier opsturen naar de ledenadministratie (ook voor het overstappen van 1 naar 3 termijnen of andersom).

Kijk hier voor de kosten van een factuur en automatische incasso in 3 termijnen en voor het machtigingsformulier.

 

Jeugdkamp

Afgelopen weekend was er nog het jeugdkamp. Ruim 70 kinderen hebben weer veel plezier gehad. Hockey, spelletjes en slapen in een tent naast het hockeyveld. Moe maar voldaan werd zondagmorgen ontbeten, net voor de start van het familietoernooi. Sommige bikkels gingen in 1 moeite door met dit toernooi!

 

Familietoernooi

We hebben het seizoen dan echt afgesloten met het familietoernooi. 12 verklede teams hebben zich goed vermaakt. We hebben het contract met onze hoofdsponsor de Rabobank getekend en we hebben onze gerenoveerde toiletten formeel laten openen door de Rabobank. Zij hebben het n.l. mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Stimuleringsfonds voor onze mindervaliden toilet. Harwig en Unica hebben ook een bijdrage gedaan, in natura. En 4 leden hebben er vele uurtjes in gestopt. Deze laatste 4 heren hebben we bedankt met een dagkaart voor het WK hockey volgend jaar.

Ook hebben we een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet voor hun inzet; Petra Kramer, Michael Bolz, Petra Bosscher en Nathasja Boxem. Raymond van Sas en Lobke Veldhuis hebben de gouden fluit gekregen omdat ze zich als scheidsrechter erg hebben ingezet, ze hebben de meeste wedstrijden gefloten van al onze scheidsrechters. En tot slot is ook Thomas Huizing in het zonnetje gezet. Hij kreeg een keeperstas van District Noord van de hockeybond omdat hij in JB ongelofelijk veel te doen heeft gehad. Ruim 150 tegendoelpunten, maar desondanks ook veel waardering door de tegenstanders voor zijn goed keepers werk!

 

Alles Kids in Drenthe

Komende zaterdag staan we nog op Alles Kids in Drenthe met Funkey Hockey. Julia van Brunschot laat daar kinderen van 4-6 jaar kennis maken met hockey en onze club. We staan op de parkeerplaats bij de kruising Baander/Insulindepark.

 

Emmen-Coevorden toernooi

Zoals aangegeven starten we het komende seizoen met het Emmen-Coevorden toernooi, in Emmen dus, in het weekend van 1 september. Het wedstrijdschema van het toernooi zal in de loop van augustus bekend worden. Echt alle teams gaan een wedstrijd spelen, van de F-jes t/m de veteranen.

 

Clubteamdag

Dit jaar combineren we het Emmen-Coevorden toernooi met een Clubteamdag. In onze club is een groep vrijwilligers actief die met veel enthousiasme en plezier veel werk voor de club verzet. Die maken het hockey plezier mogelijk. De groep van vrijwilligers is te klein en het zijn vaak dezelfde mensen die zich voor het reilen en zeilen van de club inzetten. Het is niet makkelijk mensen enthousiast te maken. Toch moeten we er samen voor zorgen dat de vereniging kan bestaan. Daarom organiseert het bestuur een ontmoetingsdag om de taakjes zo goed mogelijk te kunnen verdelen over zoveel mogelijk zielen.

De club is opzoek naar mensen voor structurele en incidentele taken. Binnen het team en voor de club als geheel. Er zit vast wel iets bij wat je als ouder aanspreekt of enthousiast van wordt.

Tijdens het Emmen-Coevorden toernooi zullen voorafgaande aan de eigen wedstrijd de shirts worden uitgedeeld (en de keeperspullen). Iedere ouder dient komend seizoen te tekenen voor het shirt. Na de wedstrijd staat koffie en cake klaar voor ieder team om als ouders samen de taakjes te verdelen. De club faciliteert dit door informatie die op ieder tafel komt te liggen en verschillende commissieleden die aanwezig zullen zijn om e.e.a. toe te lichten. Ieder team dient zo binnen 1 uur de afspraken te maken wie wat gaat doen komend seizoen. Daar vallen dan ook de taken/vacatures onder die voor commissies e.d. gedaan moeten worden. De ene ouder kan zich inzetten als coach, de ander als commissielid. Zo doet iedereen iets. Voor schillende taakjes zijn gelijk data beschikbaar om instructie en informatie te krijgen zoals een coach avond,  avond voor begeleiding jongste jeugd wedstrijden, scheidsrechtercursus, e.d.

Voor de kinderen zullen leuke activiteiten georganiseerd worden tijdens het uurtje dat de ouders om de tafel zitten.

De planning en nadere informatie van/over de clubteamdag (o.a. over welke rollen en taakjes het gaat) wordt gelijktijdig met het wedstrijdschema van het toernooi bekend gemaakt.

Afmelden voor de clubteamdag kan uitsluitend persoonlijk en onder vermelding van de rol waar je voorkeur het komende seizoen naar uitgaat. Waar en hoe je je af moet melden zal ook in augustus bekend worden gemaakt.

 

 

Ik wens iedereen een hele fijne vakantie!

 

Harm Jan van Duyn

Voorzitter

 


+++++++++++++++++++++++++++++++++

Nieuwsbrief 8 juni 2013

 

De laatste wedstrijden staan op het programma. Zaterdag 8 juni het eindtoernooi voor meisjes en mix E8. En volgende week de laatste trainingen. Maar het seizoen sluiten we pas echt af met het All in the familie toernooi. Daarbij gaat hockey samen met veel gezelligheid. Onze kampioenen en vrijwilligers die zich bijzonder hebben inzet dit seizoen worden dan in het zonnetje gezet. Het toernooi kent teams in verschillende samenstelling die op allerlei manieren ludiek zijn uitgedost. Kijk hier op de site voor meer informatie en over het aanmelden. Doe ook mee!

 

 

Kampioenen veldseizoen

We heben dit seizoen kampioenen in zowel de voorcompetitie als in de lentecompetitie. En misschien komen er nog wel een of twee bij! Dat zal in een volgende nieuwsbrief te lezen zijn.

MD1 was in de voorcompetitie 1e in de subtopklasse en MC2 had een gedeelde 1e plaats in de voorcompetitie van de 1e klasse.

Veteranen B is kampioen geworden in de lentecompetitie van de 1e klasse en promoveert naar de overgangsklasse.

Veteranen A is 1e geworden in de voorcompetitie van de overgangsklasse en ook 1e in  de lentecompetitie van de hoofdklasse. Zij promoveren daarmee naar de hoofdklasse komend seizoen.

 

 

Jongens B

Afgelopen seizoen was een bijzonder seizoen voor Jongens B.  Ze werden 2e in de topklasse en konden daardoor meedoen in de Super B, een nieuwe competitie met teams uit het westen zoals Bloemendaal en Laren. Een super ervaring met de nodige goals tegen maar ook hele spannende wedstrijden waarbij ze slechts met enkele doelpunten verschil verloren. 

Bij ieder wedstrijd was het ontvangst van de teams onder elkaar hartverwarmend. Er is telkens samen genoten van een maaltijd, gebroederlijk aan 1 tafel. Ik denk een voorbeeld voor veel andere teams.

Ondanks de laatste plaats en de vele kilometers hebben ze met zâ€â„¢n allen, spelers, ouders, coach en teammanager de goede sfeer erin gehouden. Mooi om te zien en horen. Top!

 

 

ALV

Op maandag 17 juni is er de gebruikelijke juni ALV. Het bestuur deelt de plannen, en begroting voor het volgende seizoen, met o.a. een contributie aanpassing (waaronder enkele verhogingen).  Verder wil het bestuur met de leden spreken over het vrijwilligersbeleid en vooruit gekeken naar het WK hockey 2014 in Den Haag en wat wij als club daar mee zouden kunnen doen.  

In het licht van de ALV is het aardig dit filmpje eens te bekijken. Wat vind jij?

Kom je ook op de ALV?

 

 

Teamindelingen

De TC is de afgelopen weken druk bezig geweest met de teamindelingen. Het is altijd weer een hele puzzel. We hebben als motto hockeyplezier voor iedereen. Dat is ons gezamenlijk streven, ook van de TC. Zij luisteren zo goed mogelijk naar coaches, teammanagers en spelers/speelster. Toch kan het voorkomen dat dat niet 100% lukt. Ik hoop voor begrip voor de inzet en positie van de TC.

De koers van de club is in eerste instantie indelen op leeftijd, vervolgens op beleving, in combinatie technisch/tactisch kunnen. Daarbij kiezen we in principe voor een normale ontwikkeling van D naar C naar B naar A en dan naar de senioren.

De indeling van de jongste jeugd is nog niet 100% rond. Voor komend seizoen hebben we bij de meisjes van D t/m A steeds 2 teams. Helaas geen D1 komend seizoen. Dat heeft te maken met het hiervoor geschetste beleid.  In de jongenslijn is er van D t/m A telkens 1 team. Verder een H1 en twee Heren veteranen teams.

Op korte termijn zal de TC bekend maken wie in welk team komt.

 

 

4e avond voor coaches en teammanagers

Op dinsdag 11 juni wordt de vierde avond voor de coaches en teammanagers gehouden. Deze avond staat vooral in het teken van de afsluiting van het jaar en de start en acties voor het nieuwe seizoen ook zal er een terugblik op het hele seizoen gedaan worden. De ontvangst is vanaf 19:45 en de avond duurt tot ongeveer 22:30.Scheidsrechtersexamen

Volgend weekend wordt het scheidsrechter examen gehouden. Voor het eerst is de cursus (van de bond) geheel digitaal gegaan. Helaas gaan maar relatief weinig voor het examen (ca. 7 van de ruim 40 die aangemeld zijn). De aanpak zal dus na de zomer aangepast worden met meer contactmomenten. Want met deze aantallen zal het straks niet meer lukken om op alle wedstrijden fluiters te zetten. 

Er zal met ingang volgend seizoen meer aandacht voor het fluiten en de spelregelskennis zijn tijdens de trainingen. Fluiten is namelijk leuk en leerzaam. Alleen vergt het een gevoel van zekerheid met het fluitje in de hand voor een groep. Juist dat gevoel kan tijdens het afsluitende partijtje tijdens de training goed geoefend worden.

In principe is ieder lid van 14 jaar e.o. verplicht om de scheidsrechterscursus te volgen en te halen. Niet alleen om te fluiten maar om gewoon de regels goed te kennen. Van ieder lid van 14 jaar e.o. wordt in principe verwacht dat hij/zij enkele keren per seizoen fluit.
Stuifin voor vriendjes en vriendinnetjes

Op woensdag 12 juni van 17.00 â€" 18.00 uur mogen alle jongste jeugd leden hun vriendjes of vriendinnetjes meenemen om samen te hockeyen. Laat ze wel hun sportkleding aandoen! Er zijn genoeg sticks aanwezig. Dit is tevens de laatste training van het seizoen voor de jongste jeugd.

 

 

Inname en uitgifte shirts

Op donderdag 20 juni 19.30 - 21.00 uur neemt de materiaalcommissie ALLE shirts in. Dus van ALLE TEAMS. Alle teamtassen worden gecontroleerd op volledigheid (aan de hand van de aflever bon van Intersport uit augustus 2012. En de shirts zelf worden gecontroleerd op beschadigingen. Afhankelijk van de beschadiging wordt gesloten om het professioneel te laten herstellen of dat er een nieuw shirt nodig is. In overleg wordt bepaald of het team de kosten moet dragen of een individueel lid (zie zijn verantwoordelijk voor de shirts).

Ook de keepersuitrusting dient 20 juni geleverd te worden.

De materiaalcommissie zal o.b.v. de nieuwe teamindeling bepalen of er shirts bijgedrukt moeten worden.

Vervolgens zullen de shirts in het weekend van het Emmen-Coevorden toernooi weer uitgegeven worden. Dit keer op naam, ieder lid/ouder tekent dan voor ontvangst van een maat + rugnummer. De planning van de uitgifte wordt afgestemd op het wedstrijdprogramma dat weekend.

 

 

Emmen-Coevorden toernooi

Dit jaarlijkse toernooi voor jeugd, senioren en veteranen vormt de aftrap van het nieuwe seizoen. Dat weekend zal naast het uitgeven van de shirts ook gebruikt worden voor teamfotoâ€â„¢s en om als team en club de verschillende taakjes verdeeld te krijgen. Over dit laatste in volgende nieuwsbrieven meer.

 

 

Bar en keuken

Het voornemen was om nog in juni de keuken te vervangen. Dat wordt nu 2e helft augustus. De bedoeling is dat de keuken en achter de bar voor het Emmen-Coevorden toernooi helemaal is opgeruimd en alles functioneert. Niet alleen omdat het gewoon prettiger is voor de bardiensten maar ook omdat de eisen qua hygiëne en drankgebruik worden aangescherpt. Dit betekent ook dat de hele organisatie rondom de bar en keuken veel strakker georganiseerd zullen moeten worden omdat anders de keuken en bar gesloten zullen worden.

Naast de reguliere bardiensten door ouders zijn er vrijwilligers nodig zijn om e.e.a. in goede banen te leiden (voorraadbeheer en inkoop, controle houdbaarheidsdata, hygiëne in de keuken, orde en structuur in de keuken, e.d.).

Het voornemen is om bij het 1e wedstrijdweekend (1e weekend van september) e.e.a. georganiseerd te hebben.

Een goed georganiseerde barcommissie draagt bij aan de gezelligheid binnen de club. Dus laten daar samen de schouders onder zetten.Sponsorloop

De laatste euroâ€â„¢s worden afgegeven n.a.v. de Rietplasloop. De record opbrengst voor vorig jaar wordt misschien niet helemaal gehaald maar het lijkt er op dat we toch ca. 300euro bij elkaar gelopen hebben. Iedereen bedankt die voor de club gelopen heeft heeft en natuurlijk hun sponsoren!

De opbrengst van vorig seizoen zit in middels in de toiletten/hal, behang achter de bar, en de lampen boven de tafels. En komt nog ten goede aan de openslaande deuren en lampen boven de resterende tafels bij de bekerkast.

De opbrengst van de loop van dit seizoen zal waarschijnlijk in een speelvoorziening gestoken worden bij het terras ergens.

 

 

Samenwerking met rugby en honkbal

De band met onze buren de rugby en honkbal zal versterkt worden. Als voorzitters hebben om de tafel gezeten en allerlei zaken besproken. De bedoeling is om meer met elkaar activiteiten mee te doen en ook om samen op te trekken om onze sporten onder de aandacht te brengen voor nieuwe leden (bijv. een schoolsportdag of iets dergelijks).

Wij hebben hun uitgenodigd om mee te doen met het familietoernooi en op onze jaarlijkse mosselavond te komen. Wij zijn welkom op bijv. d high land games van de rugby en het familietoernooi van de honkbal. Hierover ter zijner tijd meer.

Maar ook hele praktische zaken zoals het voorkomen van autoâ€â„¢s rondom de accommodatie is aan de orde geweest. We hebben afgesproken dat we alle drie onze leden aanspreken om te voorkomen dat men maar autoâ€â„¢s blijft parkeren bij het clubhuis. Dat is niet de bedoeling, ook niet halen en brengen. Alleen als er voorraden gebracht moeten worden of als er activiteiten zijn waarvoor materialen gebracht moeten worden, is het acceptabel om even de auto  het clubhuis te zetten.  Dat geldt ook voor trainers, commissieleden en bestuursleden.

 

 

Tot slot nog even het bericht dat we binnenkort allemaal weer wat moois op de deurmat zullen vinden â€Â¦

 

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nieuwsbrief 10 mei 2013


 


De meivakantie is bijna voorbij. De eerste inhaalwedstrijden van maart zijn gespeeld en er zullen nog enkele volgen (tot in juni). Zondag is er weer de Rietplasloop, mooi dat weer tientallen leden meedoen en daarmee tevens geld bij elkaar lopen voor de club (o.a. voor een kleine speeltuin buiten).

De opbrengst van de vorige sponsorloop is voor een deel ingezet voor de verbouw van de hal/toiletten en de nieuwe lampen in het clubhuis. Deze maand zal nog de achterwand van de bar ervan behangt worden en zullen nog nieuwe lampen boven de andere twee tafels gehangen worden. Verder hopen we nog de openslaande deuren te kunnen plaatsten zodat we daar in de maand juni van kunnen genieten bij de activiteiten en toernooien.

 


 

Shoot-out

Komende woensdag is er de shoot-out competitie, de al oude strafbalcompetitie in een nieuw jasje. Nu dus vanaf de 23 meter lijn, drijvend met de bal naar het doel en de keeper proberen uit te spelen.

 

 

Penningmeester

We hebben een nieuwe penningmeester. Het bestuur wordt met ingang van heden versterkt door Johan Hemmen als penningmeester. Johan is trimhockey lid. En ook hebben we iemand voor de financiele administratie gevonden, Saskia Wagt, ouder van een jeugd lid.

Heel fijn dat beide bereidt zijn deze functies te vervullen. Tot nader order is Frans Emmen nog wel even het aanspreekpunt voor alle financiele zaken. Informatie over waarvoor je bij wie moet zijn zal binnenkort gecommuniceerd worden.

Hiermee is de financiele commissie bijna voltalig. We zijn n.l. nog opzoek naar een ouder met accountancy achtergrond die op gezette tijden advies kan geven op financieel vlak, waaronder bijv. fiscale vraagstukken. Deze advies rol is geen wekelijkse activiteit, het is afhankelijk van de vraag. Dus welke ouder wil Johan en Sakia ondersteunen? Meld je via [email protected] of [email protected].

 

 

Familietoernooi 30 juni

Het All in the family toernooi is traditiegetrouw de afsluiting van het seizoen. Daarbij gaat hockey samen met veel gezelligheid. Verder worden onze kampioenen en vrijwilligers die zich bijzonder hebben inzet dit seizoen in het zonnetje gezet.

Het toernooi kent teams in verschillende samenstelling die op allerlei manieren ludiek zijn uitgedost. Vooral combinaties van 2 of meer families (kinderen, ouders, ooms, tantes) doen mee.

Organiseer bijv. met families uit het team van jou kind een ludiek uitgedost team en maak kennis met ander ouders en leden binnen de vereniging.

Elk team kan bijv. een party tent meenemen voor de (hopelijk) felle zon en/of eigen (comfortabele) stoelen om te loungen.

Kijk hier op de site voor meer informatie over het aanmelden. Opgave formulier liggen in het clubhuis.

 

 

ALV 17 juni

De Algemene Leden Vergadering is gepland op 17 juni a.s. Dan staan naast de installatie van de nieuwe financiële functies in ieder geval ook de plannen en begroting voor het seizoen 2013-2014 op de agenda.  Waarbij o.a. een contributieverhoging wordt voorgesteld. Het is al enkele seizoenen geleden dat dit voor het laatst is gebeurd. De laatste contributieverhoging was ten tijde van het nieuwe semi-waterveld dat in 2010 is aangelegd. De verhoging is noodzakelijk om de structurele kosten en structurele inkomsten meer in balans te brengen. Samen met sponsoring (dat er natuurlijk niet makkelijker op is geworden) en de kantine (die met meer structurele vrijwilligers meer zou moeten kunnen opleveren) vormt de contributie de belangrijkste inkomstenbron voor onze vereniging.

 

 

Vrijwilligers voor clubhuis/kantine

Nu we de financiele commissie bijna georganiseerd hebben is het echt hoogtijd dat de kantine commissie wordt gevuld, waaronder een bestuurslid die verantwoordelijk is voor het kantine/clubhuis in al z'n facetten. Feitelijk is Pieter Havelaar op dit moment helemaal alleen de kantine commissie! Pieter gaat stoppen als bestuurslid, na vele jaren zeer zeer actief geweest te zijn. Als er na de zomer geen opvolgers zijn voor hem, zullen we niet raar moeten staan te kijken als artikelen niet op voorraad zijn, de kantine wel eens dicht is, het clubhuis vuil en rommelig is, de containers niet geleegd zijn, e.d. Wellicht wat cru gezegd maar dit zijn wel allemaal zaken die Pieter oppakt. Er zijn veel verschillende taken te doen. Dus, wie melden zich voor een deeltaak en wie meldt zich als bestuurslid? Hoe meer zielen hoe meer de taken verdeeld kunnen worden en hoe gezelliger onderling! Misschien heb je al een gezellig groepje als ouders samen en wil je als groepje je wel aanmelden. Pieter zal alle hulp kunnen bieden bij het inwerken.

Je kunt je melden bij Pieter ([email protected]) of het secretariaat ([email protected]).

 

 

Clubteamdag

Er is gezocht naar een geschikte datum voor de clubteamdag in juni. Dit lijkt helaas niet haalbaar door de vele ander activiteiten, van de vereniging enerzijds en allerlei zaken die ouders/leden privé zullen hebben zo voor de zomervakantie anderzijds. Daarom is er voor gekozen om toch te kijken naar eind augustus als moment voor een clubteamdag. Misschien is een combinatie mogelijk met het Emmen-Coevorden toernooi of worden twee clubteamavonden gepland voor bijv. de jongste jeugd en voor de rest. In een van de komende nieuwsbrieven meer hierover.

 

 

Inname clubshirts

Alle teams zullen voor de zomervakantie hun teamtas met shirts moeten inleveren bij de kledingcommissie. Ze zal daarvoor 1 of 2 data prikken in de 2ehelft van juni.

De kledingcommissie controleert vervolgens de shirts qua aantal en kwaliteit. Mocht een shirt beschadigd zijn dan zal de kledingcommissie contact opnemen met de teammanager om te bezien hoe dit vergoed gaat worden.

Vervolgens vult de kledingcommissie alle tassen voor het volgende seizoen o.b.v. de nieuwe teamindeling.

 

 

Uitgifte clubshirts

Eind augustus, waarschijnlijk via de clubteamdag die dan georganiseerd gaat worden, zullend de shirts weer per team uitgegeven gaan worden, aan de individuele leden/ouders.

Bij de uitgifte in augustus zullen alle leden/ouders moeten gaan tekenen voor het shirt dat het lid komend seizoen zal gebruiken. Shirts hebben rugnummers en een maat aanduiding waardoor bij iedere wedstrijd je snel je "eigen" shirt kan pakken. Discussie in geval van eventuele beschadiging wordt op deze manier grotendeels voorkomen. En we hopen dat het bewustzijn van zuinig zijn op shirt wordt vergroot. We moeten tenslotte minimaal 3 jaar doen met de shirts!

 


Ledenbestand

Er hebben zich voor komend seizoen 24 leden afgemeld. Soms is de lol in het spelletje er gewoon af, soms gaat men studeren en soms is men niet tevreden. Naar dit laatste trachten we als bestuur altijd goed te luisteren, om daarvan te leren.

Op dit moment staan 312 leden geregistreerd in de ledenadministratie, waarvan er dus 24 gaan afvallen per 1 juni a.s. Het afgelopen seizoen hebben we bruto 69 nieuwe leden mogen verwelkomen. Gedurende het seizoen zijn er 18 leden gestopt. Deels al bij de start van het seizoen als verlate afmeldingen van het vorige seizoen. Ook zitten hier  leden bij die alleen zaalhockey hebben gespeeld. 

Netto zijn er over het gehele seizoen (tot nu) dus 27 leden bijgekomen. Al met al zullen we dit seizoen waarschijnlijk ca. 10% groeien. Deze groei is ook noodzakelijk om voldoende leden te hebben om 2 velden in stand te kunnen houden. Daarvoor moeten we eigenlijk richting de 350 leden toe groeien.Actiebon Intersport

Intersport Schuurman in Emmen heeft even geleden de leden een speciale 10euro kortingsbon aangeboden (bij besteding van minimaal 49,95 euro). Ook mooi te gebruiken als je bijv. nog een broekje, rokje of een paar gele sokken nodig hebt.  Print de bon uit en toon deze in de winkel. Wacht niet te lang meer want de bon is geldig tot 1 juni 2013. Kijk hier voor de bon.Vergeet al onze andere sponsoren niet. Met een bord, een advertentie of banner. Denk altijd even aan deze vrienden van MHCE als je iets onderneemt of wil gaan kopen.


  

Harm Jan van Duyn

voorzitter

 

 


 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Nieuwsbrief 19 april 2013Er staat weer veel opstapel de komende tijd! En voor ieder wat wils. Daarom even extra aandacht voor al die activiteiten. Het maakt nog maar eens duidelijk hoe gezellig onze club is. Niet alleen hockey, maar ook allerlei andere leuke dingen om SAMEN te doen.

Over samen gesproken. Naast de website zit de club ook op facebook.Meld je daar aan als vriend en krijg nog meer mee over het reilen en zeilen van de hockeyclub Emmen.


Eerst moet nog even vermeld worden dat zondag 14 april de Happy Sunday weer een succes was (ondanks het wat tegenvallende weer, en de frituur die het liet afweten maar waarvoor gelukkig snel wat voor georganiseerd werd ...). Het Happy team heeft er weer een leuke dag van gemaakt (ook in de keuken was het gezellig volgens mij :)).

En afgelopen woensdag hebben ca. 70 jeugdleden zich prima vermaakt tijdens de Matchplay clinic. Mooi weer en veel plezier! En er was ook nog een winnaar; Iris Kramer heeft de deelname aan een hockeykamp van Matchplay gewonnen! Gefeliciteerd!

 

 

Rietplas sponsorloop

In navolging van vorig jaar houden we ook dit jaar weer een sponsorloop tijdens de Rietplasloop. We hebben al een aantal aanmeldingen binnen, maar er kunnen nog meer bij! Het inschrijftermijn is verlengd tot 24 april a.s.? Heb je je nog niet aangemeld? Doe dit nu dan door een mail te sturen naar [email protected]

Heb je je al opgegeven via school ( basisschool of Carmelcollege). Laat je dan sponseren!! Zo sla je twee vliegen in een klap, ook al loop je niet in hockeykleding iedere euro is er een. Samen staan we sterk, ren mee voor MHCE!!

Kijk hier voor meer informatie, het aanmeldformulier en het sponsorformulier.

 

 

Shoot-out competitie

In plaats van een strafbalcompetitie, houden we dit jaar een shoot-out competitie. Dit in navolging van de wijziging bij gelijkspel in een wedstrijd: na de verlenging worden er nu geen strafballen meer genomen, maar shoot-outs. Bij een shoot-out heeft de speler 8 seconden om te scoren, waarbij hij start achter de 23-meter lijn.

De voorrondes van de shoot-out competitie zullen gehouden worden op woensdag 15 mei. De competitie start om 18:45, en zal ongeveer een uur duren.

Aanmelden kan via [email protected].

Voor meer informatie, zie dewebsite.

 

 

Enthousiaste begeleiders gezocht jeugdkamp!

WAT: hockey jeugdkamp (F, E en D jeugd)

WANNEER: 29/30 juni 2013

WIE: spelers/speelsters vanaf de C leeftijd

De AC is voor het hockey jeugdkamp voor de F, E en D jeugd op zoek naar vrijwilligers en enthousiaste begeleiders!

Wat houdt dat in? Zie de websitevoor meer informatie.

 

 

All in the family toernooi

Het All in the Family toernooi is een gezellige traditie die elk jaar aan het eind van het seizoen plaats vindt. Dit jaar op 30 juni.

Het is een toernooi voor al onze leden, de ouders, broers en zussen, neven en nichten, ooms, tantes, maar ook vrienden en buren van onze leden zijn van harte welkom.

Kijk hiervoor meer informatie.

 

 

Kantine is geen kleedkamer

Nu de kleedkamers/douches weer tip-top in orde zijn is het niet meer de bedoeling om de kantine als kleedkamer te gebruiken. Dus tijdens trainingen geen tassen meer op de tafels, maar netjes in de kleedkamers.

Dan kan iedereen de tafels weer gebruiken waar ze voor bedoeld zijn â€Ã‚¦

 

 

Wellicht ten overvloede â€Ã‚¦

Mocht je je af willen melden als lid, doe dat dan voor 1 mei a.s.! Liever niet natuurlijk J

Laat dan ieder geval even weten waarom. Daar kunnen we als club dan wellicht wat meedoen voor de toekomst.

 

 

ALV

Jaarlijks is er in juni een ALV. Daar zal in ieder geval de financiën aanbod komen, maar ook de plannen waar het bestuur volgend seizoen het accent op wil leggen. De datum en agenda voor de ALV volgen nog. Komende week is er n.l. weer een bestuursvergadering. Daarin zal de komende ALV een van de agendapunten zal zijn. Dan wordt ook de datum geprikt. Maar ook maakt het bestuur in die vergadering kennis met twee vrijwilligers die zich met de financiën willen bezighouden en dus de taken van Frans Emmen gaan overnemen. Wie? Na de vergadering zullen de namen bekend gemaakt worden.

 

 

 

Clubteamdag

Het is al een keer aangekondigd maar het ligt in de bedoeling om voor het eerste een Clubteamdag te organiseren waarbij alle teams van het volgende seizoen met hun ouders naar de club komen. Het is ten eerste gewoon een gezellige dag. Maar het ten tweede bedoeld om voor de vakantie afspraken te maken wie wat doet, binnen het team maar ook binnen de club. Een mooie gelijkheid om commissieleden  en bestuursleden te ontmoeten. WIJ zijn samen de club. Laten we daarom ook SAMEN de taken zo goed eerlijk verdelen.

De bedoeling is om de Clubteamdag in juni te organiseren. Een maand die al bol van de activiteiten. Het is dus nog even zoeken naar een geschikt moment. Binnenkort meer informatie over de Clubteamdag.

 

 

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter

 

 

 

 

 

 


 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief 29 maart 2013

 Eindelijk gaat de vorst (heel langzaam) het land uit (hoop ik...) en kunnen we echt het veld op. Er zijn nog maar 3 formele thuis wedstrijden gespeeld sinds 1 maart. Kijk daarom goed in de standenmotor van de bond voor de inhaalwedstrijden, er zitten bijzonder dagen bij zoals 30 april (er zijn overigens mogelijkheden om tussen teams afspraken te maken om de wedstrijd eerder te spelen, neem als coach/teammanager het initiatief!, voor vragen kun je bij de TC terecht en geef het door aan het wedstrijdsecretariaat).

Komende weekend is er geen competitie. Het eerste weekend van april zal er weer echt leven zijn in ons clubhuis met verschillende thuiswedstrijden. Wel zullen we het even zonder water op ons semi-waterveld moeten doen omdat 3 spuitkoppen kapotgevroren zijn. Er wordt gewerkt aan herstel. Onduidelijk is nog wanneer het water weer gebruikt kan worden.

 

 

Matchplay clinic D t/m B-jeugd

De geplande Matchplay clinic voor de D t/m B-jeugd kon helaas niet doorgaan vorige week. Nu staat de clinic voor 17 april gepland. De jongste jeugd trainingen gaat die dag niet door maar er zal naar een leuke vervangende activiteit gezocht worden voor deze groep (die feitelijk 2x hun training moeten missen).Paastoernooi D-jeugd
Op 2e paasdag is er dus het Paas D-jeugdtoernooi.  De paashazen zullen hun best doen om iedereen een warmgevoel te geven â€Ã‚¦Happy Sunday

Op 14 april is er weer een Happy Sunday met allerlei vermaak voor de jeugd; een hockeyparcours, schminken, haarvlechten, lekker broodjes en de mogelijkheid om aan het eind van de dag met een luchtballon te varen:

·      De kosten zijn €135,- pp, minimaal 5 personen, mocht het weer niet zo goed zijn dan wordt er gelijk een andere datum gepland. Iedereen moet om 17:45 verzamelen bij de bult.

·      Bij inschrijving wel goed naam en telefoon nr vermelden mocht het ivm weer niet doorgaan. De ballonvaart wordt verzorgt door westerwoldeballooning. Voor meer informatie, westerwoldeballooning.nl

·      Let op!! Inschrijven vòòr 1 april a.s. onder vermelding van naam, telefoonnummer. Dit kan via de inschrijflijsten in de kantine of door een mail te sturen naar 
[email protected] nl . Wees er snel bij en schrijf je nu in!

 


Praktijkschool

Op 18 april gaan onze buren de praktijkschool op ons veld hockeyen. Ze kunnen er gratis gebruik van maken. Wij maken gratis gebruik van hun zaal in de winter. En leerlingen maken wekelijks ons clubhuis schoon op de donderdag.


 


Jongens B tegen Bloemendaal

Op zaterdag 13 april speelt ons Jongens B team tegen Bloemendaal. Uit hebben ze verloren met slechts 3-1. Komen allemaal kijken een aanmoedigen om minimaal hetzelfde resultaat te halen!

 

 

Rietplas sponsorloop

Noteert u deze ook alvast in uw agenda!? 12 mei is de Rietplasloop met sponsorloopâ€Ã‚¦ de lijsten worden vanaf volgende week woensdag uitgereikt!

 

 

Verbouwing

De laatste hand wordt gelegd aan verbouwing van onze toiletten. De laatste loodjes â€Ã‚¦. Maar het lijkt allemaal op korte termijn afgerond te kunnen worden. Het resultaat mag er zijn.

De komende maand zullen nog tegels gelegd worden in de hal. Dit zal enkele dagen overlast veroorzaken omdat dan de toiletten niet gebruikt kunnen worden en de toegang naar de kleedkamers alleen via het nieuwe materiaalhok mogelijk is.

Als de verbouw rond de toiletten geheel gereed is zal hier expliciet bij stil gestaan worden, samen met de mensen/partijen die het allemaal mogelijk hebben gemaakt.

De kantine wordt binnenkort verder gepimpd en het lijkt erop dat we de keuken ook gaan aanpakken binnenkort (er deed zich plots de mogelijkheid voor om voor weinig geld een 2e hands keuken op de kop te tikken).


 

 

Kleding

Zoals al eerder vermeld is de introductiekorting  voor de kleding er niet meer (daarmee geen aanschaf meer mogelijk via de club, wat ook te bewerkelijk is gebleken). Broekje, rokjes en sokken kunnen nu in de Intersportwinkel in de Weiert gekocht worden. De shirts krijgt iedereen uit de teamtas. Over de aanschaf van (bedrukte) sweaters en trainingpakken wordt binnenkort meer bekend. Reece werkt druk aan een webshop. Als die gereed is zal die via een knop op onze website toegankelijk worden met ons eigen assortiment. Een percentage van de omzet vloeit naar de clubkas.

 

 

Huisregels/clubwaarden

Eind vorig jaar is op de ALV een set huisregels/cluwaarden vastgesteld waarmee de ALV  aangeeft waarde te hechten aan een aantal afspraken waar ons allemaal aan moeten houden om daadwerkelijk gestalte te kunnen geven aan ons motto â€Ã‹Å"hockey plezier voor iedereenâ€Ã¢â€žÂ¢:

·      Respect voor elkaar

·      Samen bereik je meer dan alleen

·      Sociaal gedrag

·      Afspraak is afspraak

·      Sportiviteit

·      Veilig en schoon

In deze nieuwsbrief wil ik als voorbeeld wijzen op het zorgvuldig omgaan met onze clubshirts. Als we allemaal zorgen dat de shirts na de wedstrijd verzameld worden en gewassen worden (op lage temperatuur) dan kunnen ze zeker nog minimaal 2 jaar genieten van onze mooi outfit. Dit hebben in ieder geval met allen afgesproken. Zorg dat je per team ook afspraken maakt wie de shirts na iedere wedstrijd inneemt en wie ze gaat wassen.

Tip: zorg dat het klittenband van de speelhandschoentjes afgeplakt worden zodat voorkomen wordt dat het shirt kans loopt beschadigd te worden.

 

 

 

 

Vervroeging afmelddatum

In de vorige nieuwsbrief is er ook even over geschreven. De club vervroegt het afmeld moment. Wat overigens conform de statuten is want daarin wordt gesproken over een opzegtermijn van 4 weken:

·      Het hockeyseizoen loopt van 1 juni t/m 31 mei.

·      Met de 4 weken opzegtermijn zal je je dus voor 1 mei afgemeld moeten hebben.

·      Een bevestiging van de afmelding door de ledenadministratie kun je zien als formeel bewijs van de afmelding (zorg dat je die dus tijdig krijgt).

·      Wat blijft is dat niet tijdig afmelden in principe betekend dat voor het gehele seizoen contributie verschuldigd is.

·      Een wijziging van de wijze van betalen (van factuur naar 1 of 3 termijnen, of wisseling van aantal termijnen) kan tot 1 juni aan de penningmeester doorgegeven worden.

Uitzondering:

·      Leden die wachten op de uitslag van hun examen of op de loting voor een nieuwe opleiding kunnen uitstel krijgen. Zij mogen tot 1 juli zonder extra kosten hun lidmaatschap opzeggen, maar moeten dan wel voor 1 mei een mail sturen naar de ledenadministratie met het verzoek om uitstel. Ook hier is dit alleen geldig als een bevestiging van de ledenadministratie is ontvangen op het verzoek.

 

 

Waarom eerder afmelden?

De redenen om met ingang van dit jaar gebruik te maken van de opzegtermijn zijn:

·      Er kan tijdig aan de bond het aantal teams doorgeven worden en niet op het allerlaatste moment.

·      En het organiseren van coaches en trainers willen we ook tijdig organiseren.

·      Het is dan eerder bekend voor de TC wie lid blijven, waardoor eerder de teamindeling gemaakt kan worden;

·      Een eerdere teamindeling betekent eerder duidelijkheid voor spelers/speelsters en ouders in welke team gespeeld gaat worden het volgende seizoen;

·      Een eerdere teamindeling voorkomt zaken op het laatste moment regelen, in de zomerperiode. Waaronder het organiseren van trainers.

·      Het maakt het mogelijk al voor de zomervakantie met het team afspraken te maken voor het komende seizoen (wie doet wat). Waaronder ook het organiseren van coaches, teammanagers. En het voorkomt nog discussie in de zomer en bij de start van het seizoen over opzeggingen.

Uiteraard hopen we natuurlijk dat men graag bij de hockeyclub Emmen wil blijven hockeyen ... 

 


Vrijwilligers

Het lijkt erop dat de club twee vrijwilligers heeft gevonden voor het penningmeesterschap en de financiële administratie. In een volgende nieuwsbrief zal daar meer bekend over worden gemaakt.

Naast deze twee vrijwilligers wil de club graag minimaal nog een persoon (met een accountancy achtergrond) toevoegen aan het tweetal in de rol van adviseur (hij/zij zal enkele malen per jaar gevraagd worden voor wat complexere vraagstukken of financiële klusjes). Wil je dit taakje wel vervullen dan kun je je melden door te mailen naar [email protected].

Iedereen hele fijne paasdagen gewenst!

 

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter

 

 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++Nieuwsbrief 15 maart 2013


 


De zaalperiode is voorbij maar koning winter houdt ons nog even tegen om het veld op te gaan. Hopelijk gaat het komend weekend toch lukken. Lees de laatste informatie hierover op de website!

Er zijn door de vorst 3 spuitkoppen bij het semiwaterveld kapot gevroren. Daarom kan deze installatie niet gebruikt wordt tot nader order.

 

 

Zaalperiode

In de zaal hebben we twee kampioenen, JB2 en MD1. Mooi resultaat en gefeliciteerd beide teams! Verder is er door alle teams weer met veel plezier in zaal gehockeyd volgens mij.

Deze winter moesten voor het eerst zelf de kantine bezetten in de zaal in de Bargeres. Dat was een succes. Maarten Giljam heeft ervoor gezorgd dat (op de 1e twee zondagen na) alle zondagen de kantine bezet was. Mooi dat dit zo georganiseerd kon worden.

Verder is de wedstrijdtafel deze winter regelmatig bezet door ouders. Dat vergt nog wel wat betere informatie/instructie is gebleken maar al met al ging het prima.

We moesten als club die seizoen verder weer scheidsrechters leveren voor uitwedstrijden. Dat is met inzet van een aantal vrijwilligers goed gelukt. Bedankt daarvoor. En er hebben een aantal mensen een bovengemiddeld aantal wedstrijden thuis (en soms ook uit) gefloten. Ook dat wordt erg gewaardeerd!

 

 

Coachavond en trainersavond

Er zijn weer twee leerzame avonden georganiseerd voor coaches en trainers. Het is van belang te blijven investeren in ze beide belangrijke functies. Ze zijn essentieel voor het hockey plezier van onze leden. Periodiek worden deze avonden gehouden. 

M.n. het ondersteunen van de trainers zal stap voor stap versterkt worden door onder meer de training te bekijken/beoordelen en de trainers te helpen e.e.a. te verbeteren.

 

 

Matchplay clinic voor B, C en D jeugd elftallen

Aankomende woensdagmiddag  20 maart is er een hockeyclinic voor alle B, C en D spelers. Jongens, meisjes, coaches en managers. Deze hockeyclinic wordt aangeboden door matchplayhockey.Het kost dus helemaal niets. Er zal o.a. ook een hoofdklasse speler aanwezig zijn! De clinic begint om 16:00 en duurt tot 18:00. Zorg dat je om 15.45 uur aanwezig bent! Als je niet kunt, meld je dan af bij Angela.

 

LET OP! Er zijn woensdag 20 maart GEEN trainingen voor E en F jeugd!

 

 

Afmeldingsdatum 1 maand eerder!

Het bestuur heeft in overleg met de TC besloten dat leden die zich willen afmelden voor het komende seizoen dat moet doen voor 1 mei 2013. Dit is een maand eerder dan voorheen. Tot op heden was dat namelijk 31 mei. Maar de TC wil graag voor de zomer de nieuwe teamindeling gereed hebben zodat alles gereed is bij de start van het seizoen tegen 1 september.

Dus houd het goed in de gaten: afmelden voor 1 mei 2013. Later afmelden betekent dat je de contributie verschuldigd bent voor het volgende seizoen.

 

 

Activiteiten en toernooien

Op 1 april is er weer het Paastoernooi voor onze D-jeugdteams. Zet het in je agenda!  Zet het in je agenda! Kijk bij â€Ã‹Å"nieuwsâ€Ã¢â€žÂ¢ voor meer informatie!

14 april is er weer een Happy Sunday. Dat beloofd weer een gezellige zondag te worden voor jong en oud, met wellicht een heel bijzondere happening die dag

Net als vorig jaar doen we verder weer mee met de Rietplasloop. Dit jaar op 12 mei! Ook wordt daar weer een sponsoractie aan gekoppeld.

En ook is er weer het High Hat 30+ toernooi, op 15 juni. En op 30 juni het familie toernooi. Het jeugdkamp is dat zelfde weekend, op 29/30 juni. 

De voorbereidingen van al deze activiteiten zijn gestart.

 

 

Verbouw

Het is de meeste van ons denk ik niet ontgaan dat er nog geklust wordt in het clubhuis. De laatste hand wordt gelegd aan het herentoilet, de vloer in de hal, het nieuwe materiaalhok en de kantine. In de kantine hangen inmiddels sfeervolle nieuwe lampen boven de tafel. Verder zal de achterwand van de bar behangen worden deze maand en komen enkele â€Ã‹Å"nieuweâ€Ã¢â€žÂ¢  zitmeubelen. Daarmee maken van ons clubhuis een clubThuis!

Enkele veteranen hebben heel veel tijd gestoken in het realiseren van de nieuwe toiletten. Niet om andere helpers te kort te doen maar Naud, Pieter, Ferdinand en Gert hebben zich wel erg ingezet en worden daarover erg bedankt! Ter zijner tijd zal een gepaste vorm van waardering volgen, want het is niet niks hoeveel vrije uurtjes ze hebben opgeofferd de afgelopen periode.


 

Harm Jan van Duyn

voorzitter

 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief 10 februari 2013


 

De jeugd staat al weer te trappelen om het veld op te gaan, maar ze zullen nog even moeten wachten op koning winter. Hopelijk zullen de eerste veldtrainingen na de voorjaarsvakantie kunnen starten. Maar eerst nog even het zaalseizoen afmaken tot en met 3 maart.

 

 

Happy Sunday in de zaal

Zondag 3 februari was er een Happy Sunday in de zaal. Dit keer met mooie zaalhockey wedstrijden van ons Heren 1  dat op hoog niveau zaalhockey laat zien. De dag werd afgesloten met heerlijke hapjes klaar gemaakt door een ouder van onze club.

 

 

Bijeenkomsten TC

De Technische Commissie is druk met plannen om de trainers, coaches en teammanagers te ondersteunen. Stap voor stap zal worden gewerkt aan de verbetering van het hockeyspel van hockeyclub Emmen. Op 13 maart is er een trainers bijeenkomst.

 

 

Trimhockey

Het is goed om te weten dat de club trimhockey kent. Een laagdrempelige vorm om kennis te maken met hockey. Maak zo op een leuke manier kennis met de sport van je kind. Leer de regels kennen en ervaar ook het plezier dat je kind heeft van het hockeyspelletje. Het is een hele leuke en gezellige groep hockeyers die wekelijks onder leiding van een zeer enthousiaste trainer actief bezig is maar ook na de training gezellig een kopje thee, glaasje rosé of pilsje drinkt.

 

 

Back to basics

Het is goed om steeds te beseffen dat we een vereniging zijn. Dat we samen een doel hebben; 'Hockey plezier voor iedereen' . De KNVB heeft daar een heel treffend filmpje over gemaakt. Het bestuur zal dit komend halfjaar goed ter harte nemen. Het voornemen is om alle teams (lees ouders) te spreken en in juni een clubteamdag te organiseren. Tijdens de clubteamdag worden alle teams voor het seizoen 2013-2014 uitgenodigd op de club om samen de taken te verdelen voor het volgende seizoen. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouders van het team om zelf voor de verdeling van taken te zorgen. Je bent als ouder de eerst verantwoordelijk voor het hockeyplezier van je kind(eren).

 

 

Stand van zaken verbouw

Het is de verwachting dat na de voorjaarsvakantie weer gebruik gemaakt kan worden van de kleedkamers, met de splinternieuwe, moderne en frisse douche ruimtes (laten we daar goed gebruik van gaan maken). Verder is het de hoop (met goede wil van leden/ouders) dat de damestoiletten en de mindervalidentoilet eind februari gebruiksklaar zal zijn. De herentoilet (urinoir) zal wat later gereed zijn, hopelijk voor de start van het 1e volle wedstrijdweekend op 9/10 maart.

Een klein groepje mensen heeft tot nu toe echt heel hard gewerkt aan de toiletten/hal de afgelopen weken. En het resultaat tot nu toe mag er zijn!

Het pimpen van de kantine staat nog op het programma eind februari begin maart.

Mooi te vernemen dat een jongste jeugd team (ME62) heeft gevraagd wat zij kunnen doen. Zo zien we het graag natuurlijk!

Op de website staat bij nieuws een lijst met klussen die nog gedaan moeten worden de komende weken. Help mee, al is 1 avond (elke hulp is welkom). Dan kunnen we hopelijk spoedig genieten van het resultaat.

 

 

Website

Het is de bedoeling om onze website vooral ook gebruiksvriendelijker te maken van potentiele leden, nieuwe leden en sponsoren. Bijv. informatie over het Funkey hockey.

Anderzijds zal er ook meer ruimte komen voor foto materiaal.

 

 

Sticks Together

Een nieuwe uitgave van ons clubmagazine is in de maak! Spannend welke leuke artikelen en foto's we zullen aantreffen. En spannend wanneer het magazine op de deurmat ligt.

 


Vacatures

Even ter herinnering nog even de openstaande vacatures binnen de club. Voor de volgende functies worden vrijwilligers gezocht:

-       penningmeester

-       leden financiele commissie (3x)

-       coordinator jongste jeugd

-       coordinator funkey hockey

-       coordinator opleiding/begeleiding scheidsrechters

-       meerdere begeleiders scheidsrechters

-       leden kantinecommissie (3x)

-       leden activiteitencommissie (2x)

-       leden sponsorcommissie (2x)

-       leden redactie Sticks Together/website (2x)

-       lid kluscommissie (computer/beeld/geluid)

Er zal actief gezocht gaan worden naar invulling van deze vacatures (zie de eerdere alinea 'Back to basics').

 

 

Harm Jan van Duyn

Voorzitter hockeyclub Emmen

 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief 27 januari 2012


 

Jaarlijks worden er twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden door de hockeyclub.

Normaal gesproken in december en juni. Door omstandigheden is de ALV van december verplaatst naar januari.

Op 21 januari j.l. stonden o.a. de financiële zaken, aftreden penningmeester, huisregels, cashless betalen en het "moodboard" van het clubhuis op de agenda.

 

Niet als bij veel andere vereniging worden ALV's schaars bezocht. Toch zullen besluiten genomen moeten door de leden. Het is dan natuurlijk jammer dat dat door een kleine groep gedaan wordt. Een besluit gaat tenslotte vaak iedereen aan. Het bestuur zal bekijken hoe de ALV attractiever gemaakt kan worden. Tegelijkertijd zal via digitale weg ("enquête") e.e.a. aan de leden worden voorgelegd om daarop te reageren. Zou zal getracht worden leden en ouders meer te betrekken bij te maken keuzes binnen de club.

 

 

Financiële stand van zaken

We hebben als club het seizoen 2011-2012 helaas met flink verlies moeten afsluiten (duidelijk meer dan begroot). De jaarrekening opgemaakt door het Drenthe College liet dat zien. De oorzaak is terug te voeren naar twee belangrijke oorzaken.

Ten eerste zijn naar verhouding veel seniorleden gestopt in het seizoen 2010-2011 en 2011-2012 (o.a. vanwege het gaan studeren en het stoppen van 30+ dames en heren veteranen). Senioren dragen in verhouding veel bij aan de contributie inkomsten. Dit seizoen zijn we wel weer flink gegroeid qua jeugdleden (ruim 50 erbij).

Ten tweede is i.v.m. het nieuwe veld eind 2010 duidelijk meer afgedragen dan de jaren ervoor aan de Stichting Kunstgras die de beide velden exploiteert.

Verder drukt de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel op de exploitatie van het betreffende seizoen.

 

Er zal goed gekeken worden naar mogelijkheden om meer balans te krijgen in de inkomsten en uitgaven. Vooral meer inkomsten. Maar ook zullen we aan de kostenkant de omvang van de afdracht voor de velden moeten bijstellen in overleg met de Stichting Kunstgras.

Help mee te groeien, sponsoren te vinden en activiteiten te organiseren (bijv. Rietplas sponsorloop, Happy Sunday's, eigen toernooien, e.d.). Het bestuur heeft het voornemen om tegen de zomer teams uit te dagen om de meest creatieve en lucratieve sponsoractie uit te voeren. Voor de winnaar staat "oneindige roem" in het verschiet!

 

 

Aftreden penningmeester

Frans Emmen is als penningmeester afgetreden. Hiermee wil ik hem heel erg bedanken! Hij heeft echt veel werk verzet: alle betalingen vinden tijdig plaats aan leden en derden, de contributie inning is erg vergemakkelijk met veel meer automatische incasso's en verwerking via het systeem Lisa en de administratie is uitbesteed aan het leerbedrijf van het Drenthe College.

 

Daarmee zit de club echter wel zonder penningmeester! Welke financiële mensen binnen de club willen zitting nemen in een financiële commissie. Deze nieuwe commissie komt enkele keren per jaar bij elkaar om het bestuur te ondersteunen bij de financiële planning, onderhoud contacten met Lisa, Drenthe College en Rabobank en geeft het bestuur adviezen m.b.t. specifieke financiële vraagstukken. e.d. Dit gaat de nieuwe penningmeester als bestuurslid erg helpen.

De uitvoering van de administratie, de betalingen, de kasstroom, e.d. zal voorlopig nog gedaan worden door Frans. Maar ook voor die taak zal op afzienbare termijn vervanging moeten plaatsvinden. Het liefst door een lid of ouder want anders gaat het de club geld kosten.

 

 

Huisregels

Er is tijdens de ALV expliciet stilgestaan bij de huisregels. Feitelijk waarden en normen die we als club belangrijk vinden:

Ãâ€Å¡Ãƒâ€šÃ‚·      respect voor elkaar

Ãâ€Å¡Ãƒâ€šÃ‚·      samen bereik je meer dan alleen

Ãâ€Å¡Ãƒâ€šÃ‚·      sociaal gedrag

Ãâ€Å¡Ãƒâ€šÃ‚·      afspraak is afspraak

Ãâ€Å¡Ãƒâ€šÃ‚·      sportiviteit

Ãâ€Å¡Ãƒâ€šÃ‚·      veilig en schoon

In de ALV is afgesproken om deze waarden en normen goed zichtbaar in het gepimpte clubhuis een plek te geven. Op de website zullen ze een plek krijgen incl. enige toelichting. Afgeleid van deze waarden en normen zullen regels opgesteld worden m.b.t. een aantal specifieke zaken zoals trainingen, wedstrijden, e.d. Hierover in latere nieuwsbrieven meer (en wellicht dus via een enquête vorm via Lisa).

 

 

Cashless betalen

In de ALV is ook kort stil gestaan bij de mogelijkheden van cashless betalen d.m.v. een sticker achter op de telefoon, armbandje of sleutelhanger. Hiermee kunnen leden makkelijk betalen (en in het clubhuis opladen). Omdat steeds meer clubs hierop over zullen gaan kunnen we straks ook elders op deze wijze gaan betalen (en verwachten gasten het ook bij ons te kunnen doen). De digitalisering gaat dus maar steeds verder.

Via een app kan je makkelijk je tegoed verhogen. Naast dat het makkelijk is voor leden/ouders, scheelt het de club veel gedoe met contante geldstromen en is er goed inzicht in de kantineverkopen.

Komend jaar zal met de Rabobank bekeken worden welke mogelijkheid er voor ons is om dit te introduceren. 100% cashless zal overigens nog wel even duren.

 

 

"Moodboard"

Op de ALV hebben Ellen Luppes en Kitty van der Klugt voorstellen gepresenteerd om de kantine gezelliger te maken. De plannen zijn enthousiast ontvangen door de ALV. Het motto is om van het clubhuis een clubThuis te maken. Dus geen echte "kille"witte kantine maar een echt "warm" thuis, met een zithoek met schemerlampen, statafels, leuk behang achter te bar en een gezelliger verlichting aan het plafond.

Tijdens de vergadering zijn al gelijk 2 chesterfield banken aanboden! Dus dat komt wel goed. Binnenkort zullen plaatjes op de website te zien zijn en een oproep om in natura bij te dragen aan ons THUIS.

Het is de bedoeling om eind februari gezamenlijk aan de slag te gaan. Teams worden opgeroepen om hun steentje bij te dragen. Wordt vervolgd!

 

 

Renovatie hal, toiletten en douches

Er wordt hard gewerkt aan de renovatie van de hal en toiletten door enkele veteranen. Extra handen zijn erg welkom. Anders blijft straks het clubhuis deels langere tijd een bouwplaats.

Brands schiet aardig op met de renovatie van de douches. De nieuwe tegels zitten er al deels aan.

De hoop is dat we met de start van het veldseizoen een duidelijk verbeterd clubhuis met kleedkamers/douches hebben.

 

 

Happy Sunday in de zaal

Op zondag 3 februari speelt ons H1 hun eerste zaalhockey wedstrijden in de Bargeres.

Ze spelen om 14.40 tegen Daring H1 en om 16.30 uur tegen Titans H1. 

Ook Dash H1 en GCHC H1 spelen in de Bargeres en hun wedstrijd begint om 12.50 uur.

Dit zijn allemaal leuke zaalhockey wedstrijden en je kunt er veel van leren. Dus kom allemaal met je team en je ouders kijken naar deze zaalhockey wedstrijden !!!

Na afloop van de laatste wedstrijd van Heren 1 tegen de Titans om ongeveer 17.30 uur is er een hapje in de kantine als afsluiting van een leuke zaalhockey middag.


 

Houd de clubagenda in de gaten voor diverse activiteiten! Weer genoeg informatie denk ik. Wel goed dat iedereen zo weet wat er speelt  en nodig is om onze club draaiende te houden. Het gaat zeker niet vanzelf.

 

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Nieuwsbrief 13 januari 2013Er is weer een nieuw hockeyjaar aan gebroken voor de hockeyclub Emmen! Sinds mijn eerste praatje bij de nieuwjaarsborrel begin 2011 heb ik steeds gebruik gemaakt van de Chinese dierenriem. 2011 was het jaar van het konijn, Met meer hoop en meer vertrouwen in de mogelijkheden om problemen het hoofd te kunnen bieden. Na een bewogen 2010 heeft 2011 ook werkelijk meer vertrouwen gegeven is gestalte gegeven aan een nieuw elan.

 

 

Het jaar 2012

2012 wat het jaar van de draak, Een jaar van geluk en een jaar dat zich leent om nieuwe zaken op te pakken. Drakenjaren zijn altijd jaren van veel actie en grote initiatieven en een jaar dat creativiteit en expressie bevorderd, op verschillende vlakken. Dit lijkt een aardige voorspelling geweest te zijn. In 2012 zijn verschillende zaken opgepakt en is de nodige creativiteit getoond:


- bijeenkomst talentontwikkeling en coaching samen met de hockeyclub Coevorden
- invoering van LISA met een nieuwe website, digitale wedstrijdformulieren en verwerking contributie
- samenwerkingsconvenant met de Praktijkschool
- bijdrage stimuleringsfonds Rabobank t.b.v. mindervaliden toilet
- Paastoernooi voor de D-jeugd
- Rietplas sponsorloop voor het pimpen van de kantine
- High hat (internationaal) 30+ toernooi
- eerste A4 clubmagazine
- invoering van onze nieuwe verfrissende clubkleding
- versterking van onze sponsorbijdragen via Intersport
- shirtsponsors Rabobank, Nachtlenzen.nl, Ten Cate en Maarten Oogmode
- subsidie voor het funkey hockey project van 2 jaar
- investering in de kwaliteit van coaching via enkele coachavonden
- meerdere Happy Sundayâ€ÃƒÂ¢Ã¢€Å¾Ã‚¢s (met o.a. het aardappelhockey)
- start talentengroep Carmelcollege voor extra trainingsmogelijkheid
- start renovatie toiletten (en douches door de gemeente)

 

Een hele prestatie waar verschillende vrijwilligers hun bijdrage aan geleverd hebben en nog steeds leveren.

 

 

Het jaar 2013

2013 is het jaar van de slang, Het jaar van de slang staat voor gestage vooruitgang en aandacht voor details. Focus en discipline zullen nodig zijn om de doelen te bereiken. Het jaar van de slang staat ook voor grote omwentelingen en voor het herhalend patroon van re-groei en regeneratie; de slang die zijn oude huid verliest waarmee een zeker gevoel van vernieuwing kan ontstaan. En de slang staat ook voor succes.

 

Wat gaat 2013 voor onze club betekenen? Ik kan het niet voorspellen maar wat ik wel weet dat is voor 2013 een aantal zaken van belang zullen zijn die goed passen in een slangenjaar.

 

Ten eerste:

- Vasthouden aan ingezette lijn van de afgelopen jaren als het gaat om de diverse activiteiten, met en zonder stick.

-  Uitdragen zichtbare en duidelijke clubcultuur op basis van gemeenschappelijke waarden en discipline.

Focus op het verder uitwerken van de kwaliteit van training en coaching, o.a. door het maken van een meerjaren trainersplan (al of niet samen met andere clubs).

- (Nog) meer focus op onze jeugd.

- Vervanging van enkele bestuursleden zal nadrukkelijk op de agenda komen. Waarmee een aantal oudgedienden opgevolgd zullen moeten worden.

 

Maar ook moeten we rekeninghouden met zaken die op ons af (blijven) komen:

- Externe ontwikkelingen als de crisis en krimp betekend discipline als het om geld gaat en om extra inzet op ledenbehoud en nieuwe instroom.

- Onze grootste kostenpost, de velden, vraagt om voldoende draagkracht door voldoende leden enerzijds en voldoende betaald gebruik door derden anderzijds.

 

Dit betekent dat:

- Het financiële reilen en zeilen van club nu echt om meer financiële vrijwilligers vraagt. Prioriteit 1 is begin 2013 het vinden van een nieuwe penningmeester.

- Meer sponsorinkomsten (in geld of natura) absolute noodzaak is.  Er van bewust zijnde dat we in een moeilijke economische situatie zitten.

 

De teller stond eind 2012 op 301 leden (met een netto groei van 16% dit lopende seizoen!). Het zou heel mooi zijn als we de 300 vast kunnen houden tot 1 september dit jaar.

De basis is dat we samen de club draaiende houden en dat de verantwoordelijkheid niet op de schouders van enkelen komt te liggen, dat is geen duurzame oplossing. Daarom zullen ouders en leden allemaal hun steentje moeten bijdragen in welke vorm dan ook en ontvankelijk zijn voor de vraag om hulp. Uiteindelijk ook als voor het bezetten van commissies en bestuursfuncties. Dat zal ik blijven onderstrepen in nieuwsbrieven en vooral in gespreken met leden en ouders.

Het begint erbij dat nieuwe leden zich welkom voelen. Daarom streeft het bestuur er naar om op zâ€ÃƒÂ¢Ã¢€Å¾Ã‚¢n minst ieder nieuw lid uit te nodigen voor een welkomstgesprek met het bestuur.

Duidelijkheid over het reilen zeilen binnen de club en hoe het hockey in elkaar zit zullen komend jaar nog beter voor het voetlicht gebracht worden van nieuwe leden. Dit zijn onderdelen van de gastvrijheid die we als club willen uitstralen.

 

Het motto voor 2013 is wat mij betreft dan ook â€Ãƒâ€¹Ã…"Samen bereik je meer dan alleenâ€ÃƒÂ¢Ã¢€Å¾Ã‚¢. Een mooi motto van onze hoofdsponsor de Rabobank waar ik graag gebruik van wil maken. Als we dat motto steeds goed voor ogen houden dan ben ik ervan overtuigt dat 2013 als jaar van de slang ook echt een succesvol jaar kan worden.

 

Ik wil hiermee iedereen bedanken die zich in 2012 heeft ingezet voor de club. Vooral diegenen die bereidt waren zich ieder week weer in te zetten voor de club.

En ik wens iedereen een gezond en sportief 2013!!ALV

Over een week is de ALV. Op maandag 21 januari om 20.00 uur is iedereen welkom in het clubhuis. Op agenda staan de financien, aftreden penningmeester, veranderingen m.b.t. kleding verkoop, huisregels en arbitrageplan. En we sluiten af met de presentatie van het â€Ãƒâ€¹Ã…"moodboardâ€ÃƒÂ¢Ã¢€Å¾Ã‚¢ t.b.v. het pimpen van het clubhuis.

Verder kan iedereen natuurlijk ook even bekijken wat de laatste stand van zaken is van de renovatie van de toiletten en douches.

 

 

Kleding

Zoals reeds aangekondigd in een eerdere nieuwsbrief is de club in gesprek met Intersport om de logistiek en betalingswijze rondom de kleding te verbeteren. De huidige handelswijze vraagt te veel van de kledingcommissie, penningmeester en Intersport zelf.  Daarnaast is een order niet goed gegaan, wat we in de toekomst willen voorkomen. Verder nadert de introductiekorting van 30% zâ€ÃƒÂ¢Ã¢€Å¾Ã‚¢n einde.


In het kort gaat het om de volgende voorgenomen veranderingen:

- einde van de introductie korting van 30%;

- er komt een â€Ãƒâ€¹Ã…"knopâ€ÃƒÂ¢Ã¢€Å¾Ã‚¢ op onze website waarmee leden op een speciale MHCE webshop van Reece komt met een breed assortiment (zonder korting, maar met een blijvend voordeel voor de club met als voornemen om dit ten goed te laten komen aan het kledingfonds);

- sponsoren kunnen bedrukte sweaters en trainingspakken met korting blijven aanschaffen via Liesbeth Hoekstra (zonder geldstroom via de club);

- individuele leden kunnen via de Intersport winkel bedrukte sweaters en pakken kopen (o.a. met kortingsbonnen 2x per jaar en op de speciale ledenkoopavond);


De voorgeschreven clubkleding en kleuren sweaters/trainingspakken blijft ongewijzigd (conform de kledingfolder).

Een en ander zal ook op de ALV aan de orde komen. Vervolgens zal meer informatie via de mail en de website beschikbaar komen.

 

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief 19 december 2012 

 


Nog een paar dagen en dan begint de kerstvakantie. Eerst nog een hockeyweekend en dan samen met familie en/of vrienden genieten van de feestdagen.

 

 

OLIEBOLLENACTIE!

Tot en met a.s. vrijdag kunnen er nog oliebollen besteld worden! Koop 1 of meer zakken! Je krijgt daarmee oliebollen van de echte bakker en je steunt daarbij ook nog eens de club. Informatie over de oliebollen actie staat onder aan deze nieuwsbrief.

 

 

Nieuwjaarsborrel

Op zaterdag 5 januari 2013 houdt de club zijn traditionele nieuwjaarsborrel. Kom ook gezellig het glas heffen op een gezond en sportief nieuwjaar. En voor de liefhebber staat de glühwein warm! Je bent welkom vanaf 17.00 tot ca. 19.00 uur.

Er zal ook de mogelijkheid zijn om een hapje te eten (chinees of stamppot). Verder zal het â€Ãƒâ€¹Ã…"moodboardâ€ÃƒÂ¢Ã¢€Å¾Ã‚¢  gepresenteerd worden die laat zien hoe de kantine er uit kan gaan zien in 2013.

 

 

2012 en 2013

Het was een enerverend jaar waarin weer veel hockey plezier is beleefd. Ten eerste in de competitie natuurlijk maar ook het paastoernooi voor de D-jeugd en het High Hat senioren toernooi voor 30-plussers hebben daar aan bijgedragen. Verder zijn er weer allerlei activiteiten naast het hockey georganiseerd zoals een spooktocht en een mosselavond.

Qua organisatie binnen de club hebben we Lisa in gebruik genomen, incl. een nieuwe website, het digitaal verwerken van de wedstrijdformulieren en het innen van de contributie. Lisa neemt de club veel werk en gedoe uit handen. En in september zijn we natuurlijk gaan spelen in onze nieuwe schitterende wedstrijdshirts en hebben eind van dit jaar ons 300ste lid mogen verwelkomen.

 

Niet alles loopt nog naar wens helaas. De organisatie van de kleding loopt nog niet goed. Het bestuur beraadt zich wat hier aan te doen, in overleg met Teamsport/Intersport. Op korte termijn zal nadere informatie bekend worden gemaakt.

Ook de kwaliteit van de trainingen en de wedstrijdleiding wil het bestuur samen met de TC graag verder verbeteren volgend jaar.

 

Qua vrijwilligers ligt er ook nog een uitdaging voor het nieuwe jaar. Vooral een nieuwe penningmeester is erg belangrijk! En de versterking met een financiële commissie van ca. 2 leden (t.b.v. de ondersteuning van de penningmeester) is verder noodzakelijk voor de continuïteit van de club en ieders hockey plezier. Maar ook zijn nog vrijwilligers nodig voor de technische commissie, kantinecommissie, sponsorcommissie, redactie en kluscommissie.

 

In 2013 zal de inzet van ouders t.b.v. het hockey plezier verder moeten worden uitgebreid. Ten eerste om een rol te spelen bij de begeleiding van wedstrijden van de jongste jeugd (ondersteund door adequate instructie door de club). Ten tweede om op gezette tijden ingezet te worden om de diverse incidentele (hockey) activiteiten voor de jeugd mogelijk te maken. En ten derde t.b.v. de kantine bezetting en wedstrijdtafel c.q. ontvangst van gasten.

De beleid van de hockeybond verplicht ons steeds meer betrokkenheid te vragen van ouders. De begeleiding van wedstrijden van de jongste jeugd maar ook moeten bijv. bij het zaalhockey wedstrijdleiding/scheidsrechters mee naar uitwedstrijden. Het wordt daarom ook steeds noodzakelijker dat ouders als scheidsrechter ingezet kunnen gaan worden (hiervoor heeft de club de scheidsrechtercursus, sinds kort via e-learning).

 

 

Inning 2e en 3e termijn van de contributie

De eerste termijn van contributie is geïnd. De 2een 3e termijn zullen resp. begin februari en eind maart geïnd worden.

 

 

De Swaneburg in Coevorden per direct gesloten

Het laatste nieuws is dat de sportaccommodatie Swaneburg in Coevorden per direct gesloten is i.v.m. de veiligheid. Zowel de sporthal als het zwembad. We hopen spoedig bericht te krijgen wat dit betekent voor de wedstrijden die daar gepland staan zoals voor aankomende zondag voor enkele teams van ons. Wellicht kan gebruik gemaakt worden van een andere zaal maar het kan ook zijn dat voorlopig niet gehockeyed kan worden in Coevorden. Zodra meer bekend is zal dat op onze website vermeld worden.

 

 

 

Tot slot wil ik alle vrijwilligers bedanken die zich dit jaar weer hebben ingezet voor de club en wens ik iedereen hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!

 

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter

 

 

 

 

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++Nieuwsflits 10 december 2012


Dit jaar hebben enkele ouders het initiatief genomen voor een oliebollenactie. De opbrengst van actie is bedoeld voor materialen voor m.n. het hockeyplezier van de jeugd. 

Jaarlijks is de club verschillende (nieuwe) spullen nodig op veld. Materialen voor het serieus verbeteren van de techniek of motoriek, of puur voor het plezier.


Klik op de onderstaande link en kijk hoe je de oliebollen kunt bestellen! 


Doen!Oliebollen-actie!

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Nieuwsbrief 5 december 2012

 


In veel huiskamers wordt/is Sinterklaas gevierd vandaag. Afgelopen zaterdag was de Sint op de club. Daar kregen ca. 30 kinderen een mooie hockeybal.

Komend weekend beginnen de eerste wedstrijden in de zaal, ook in â€ÃƒÆ’â€Â¹Ãƒâ€¦"onzeâ€ÃƒÆ’¢â€Ã…¾Ã‚¢ zaal in de Bargeres. Dus scheidsrechters opgelet! Kijk in je mailbox of op de website of je moet fluiten. Kun je door omstandigheden niet, regel dan zelf een vervanger en laat de teams niet in de kou staan!

 

 

FinanciÃÆâ€â„¢ÃƒÆ’â€Å¡Ãƒâ€šÃ‚«le zaken en Algemene Ledenvergadering

Het is de penningmeester gelukt om in samenwerking met Lisa de contributie inning van start te laten gaan. Tegelijkertijd moet hij ook de jaarrekening op maken samen met het Drenthe College (Akadece). Akadece heeft het aflopen seizoen de administratie voor ons gedaan. Deze samenloop betekent voor de penningmeester overuren draaien. Maar het betekent anderzijds voor de toekomst dat het allemaal een stuk makkelijker wordt.

Door de samenloop van alle werkzaamheden is het helaas nog niet gelukt om een definitieve jaarrekening op te maken Daarom heeft het bestuur er voor gekozen om de ALV op te schuiven naar 21 januari 2013.

 

 

E-mail adressen

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het juiste email adres in Lisa. Dit kun je zelf aanpassen door in te loggen op de website van de club, met je lidnummer en wachtwoord (rechtsboven). Na inloggen ga je rechts op de balk naar MIJN MENU en via INSTELLINGEN kun je dan je e-mail adres en andere gegevens wijzigen. Ben je je inloggegevens kwijt vraag die dan op via [email protected].

De facturen zijn/worden verstuurd naar het email adres in Lisa. Ook als dat het adres is van kinderen. Dan komt de factuur dus daar in de mailbox. Is dat niet wenselijk? Pas dan zelf het adres aan.

 

 

Vacature penningmeester!

Op de komende ALV zal de penningmeester Frans Emmen aftreden. In eerdere nieuwsbrieven is het stoppen al aangekondigd. Tot nu toe heeft nog niemand zich gemeld en heeft raadpleging van coaches en teammanager ook nog niets opgeleverd. 

Hiermee doet het bestuur daarom een NOOD OPROEP aan de leden om op te staan en te zorgen dat de vacature van penningmeester spoedig ingevuld kan worden . Het bestuur kan niet lang zonder penningmeester functioneren!

De afgelopen 2 jaar heeft Frans Emmen als penningmeester alle zeilen bij moeten zetten. Hij heeft daarmee bereikt dat zijn opvolger het beduidend makkelijker zal hebben omdat een aantal taken een stuk zijn verbeterd en eenvoudiger zijn gemaakt (altijd tijdige betaling van crediteuren, contributie inning via Lisa, de administratie via het Drenthe College). 

Frans doet de betalingen nog wel na 21 januari, maar daar houd het wel mee op.  Het lukt hem niet meer om het alleen te doen, in combinatie met zijn werk.

Laat de club en m.n. Frans niet in de kou staan en meld je bij het bestuur.([email protected]).

 

 

Pimpen van de kantine en hal

De verbouw van de toiletten en de douches is begonnen. En tijdens de ALV van 21 januari 2013 zullen de ideeÃÆâ€â„¢ÃƒÆ’â€Å¡Ãƒâ€šÃ‚«n over het pimpen van de kantine gepresenteerd worden. De nieuwe sfeer en uitstraling van het clubhuis wordt dan gepresenteerd en kunnen de leden zich er over uitspreken.

Om e.e.a. uit te voeren zijn klussers nodig. Anders komt er van de plannen natuurlijk niets terecht. Het idee is dat ieder team zijn bijdrage levert. Minimaal 1 ouder of spelend lid per team wordt verwacht mee te helpen (met zâ€ÃƒÆ’¢â€Ã…¾Ã‚¢n tweeÃÆâ€â„¢ÃƒÆ’â€Å¡Ãƒâ€šÃ‚«n of drieÃÆâ€â„¢ÃƒÆ’â€Å¡Ãƒâ€šÃ‚«n is het natuurlijk veel leuker!).

De werkzaamheden vinden plaats in de periode december 2012 - februari 2013. De komende tijd zal gestart worden met het maken van uitvoeringsplannen en de verdeling daarvan in kleinere taken. In december zullen al de eerste opruimwerkzaamheden  kunnen plaatsvinden (ook een van de taken).

Het eerste team heeft zich al gemeld voor een taak, Jongens B1. Hun taakje is ook al bekend. Zij zullen de lockers voor trainersmateriaal en keeperstassen voorzien van een beschermende verflaag.

Welk team volgt! Meld je aan bij [email protected]

 

 

Oliebollenactie

Dit jaar houdt de club voor het eerst een oliebollenactie voor benodigde materialen e.d. voor onze jeugd. Een mooi initiatief van enkele enthousiaste moeders!

De verseoliebollen worden geleverd door de enige echte warme oliebollen bakker, Cor Kesting uit Ter Apelkanaal. Per zak van 10 oliebollen slechts 6euro (6,5 euro met krenten). Doe je bestelling vÃÆâ€â„¢ÃƒÆ’â€Å¡Ãƒâ€šÃ‚³ÃƒÆ’Æâ€â„¢ÃƒÆ’â€Å¡Ãƒâ€šÃ‚³r 21-12-2012 . Haal je bestelling op maandag 31-12-2012 tussen 10:00 en 14:00 uur af in de Rietlanden.

Kijk hier voor meer informatie!

 

 

Zaalhockey van start

Het zaalhockey is weer begonnen. Voor sommigen de eerste kennismaking met het hockeyen in de zaal, voor anderen een hernieuwde kennismaking. Het is altijd even weer wennen, ook voor spelleiders en scheidrechters. De spelleiding van de jongste jeugd in de zaal wordt verzorgd door eigen ouders. De scheidsrechters in zaal zijn de spelende leden uit de B-jeugd en senioren met een scheidsrechterkaart.

De bal mag niet hoog gespeeld worden, slaan mag ook niet (je moet pushen) en je mag ook nooit in een lage blok met stick van de tegenstander spelen (bij jeugd/senioren).

Hiervindt je spelregel informatie e.d. voor de jongste jeugd wedstrijden (F-D8).

En kijk hiervoor de laatste informatie (briefing) over de spelregels voor jeugd en senioren wedstrijden.

Het is even spannend of het lukt om de kantine te bezetten in de Bargeres de komende twee zondagen. Het kan zijn dat deur helaas gesloten is. De badmintonclub doet dit niet meer op zondagen dat wij spelen.  We moeten dat met ingang van deze winter zelf organiseren. Door omstandigheden is het niet gelukt om iemand te vinden die het (voor een kleine vergoeding) wil doen op 9 en 16 december (tussen 10.00-16.00 uur).  Voor de zondagen na 1 januari 2013 is de bezetting wel geregeld.

 

 

Kleding

Informatie m.b.t. alle kleding kan verkregen worden bij Liesbeth Hoekstra. Je kan haar bereiken op telefoonnummer 0591-222560 of via de mail ([email protected]).

Je kunt bij haar thuis bestellingen ophalen.

 

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Nieuwsflits 25 november 2012Renovatie douches/toiletten

De komende week, met ingang van maandag 26 november, start de aannemer met de renovatie van onze douches. We kunnen pas rond 1 maart weer gebruik maken van de kleedkamers is de verwachting.

De aannemer pakt in de week van 26 november eerst ons toilettenblok aan om eventueel asbest te verwijderen uit de plafonds. In deze week kan er dus geen gebruik gemaakt worden van de toiletten, ondanks dat er nog wel training is! Op 1 december kan er weer gebruik gemaakt worden van ons toiletten. 

Na 1 december zullen vrijwilligers van de club aan de slag gaan met de renovatie van de toiletten. Daarbij zullen Harwig en Unica ook een belangrijke rol spelen. Zonder hun bijdrage zou de renovatie van de toiletten niet mogelijk zijn. Dat geldt ook voor de financiele bijdrage via het Stimuleringsfonds van de Rabobank (voor het mindervaliden toilet wat gerealiseerd gaat worden).

 

Door de renovatie staan verschillende materialen in de hal en kantine. Dit blijft deels staan en een deel zal nog opgeruimd worden in de winterperiode.


Alle materialen van de trainers liggen inmiddels bij Michael Bolz. Neem contact op met Michael i.v.m. het materiaal dat je nog nodig hebt (voorzover Michael nog niet zelf contact met je heeft gehad over het gebruik van trainingsmaterialen).

 

 

Zaaltrainingen

Op de woensdag middag hebben de F en E6 teams training in de Praktijkschool op de Meerdijk. Deze zaaltrainingen zijn op woensdag 21 november al begonnen. 

Het verdere zaalhockey trainingsschema voor de andere teams staat vanaf zaterdag 1 december op de website. De eerste zaaltraining in de Bargeres start op woensdag 5 december met een "instuif-training" vanwege Sinterklaas avond. De eerste "echte" zaaltraining is daarna op woensdag 12 december. De andere zaaltrainingen starten op vrijdag 7 december.

Het G-hockey en Funkey Hockey zullen met ingang van zaterdag 8 december starten in de zaal in de Praktijkschool.

Vrijdag 21 december is de laatste zaaltraining in 2012 en de eerste trainingen in 2013 zijn op woensdag 9 januari.

 

 

Contributie inning

Het heeft het nodige gevergd van de penningmeester maar op 6 december a.s. zal de 1e termijn van de automatische incasso geÃÆâ€â„¢ÃƒÆ’â€Å¡Ãƒâ€šÃ‚¯nd worden via Lisa en door de organisatie Lisa. In deze 1e inning zit voor iedereen ook de afdracht voor het kledingfonds (18euro) en de eenmalige borg voor het shirt (35euro, die bij afmelding van het lidmaatschap weer teruggestort wordt).

Ook zullen rond 6 december de facturen verstuurd worden. De betalingstermijn voor een factuur is 1 maand na factuurdatum.

De 2e termijn van de automatische incasso volgt medio februari 2013 en de 3e termijn medio maart 2013.

Omdat de inning door Lisa wordt verzorgt zal het wellicht opvallen dat e.e.a. via een andere bankrekening zal verlopen dan voorheen. 

Ondanks dat e.e.a. door Lisa wordt verzorgt blijft onze penningmeester 'aan het stuur' als het gaat om de inning.


Helaas is de inning vorig seizoen en dit seizoen verlaat door de wijziging van penningmeester, systemen, wijze van inning en van spelregels rondom de contributie. Nu alle informatie in Lisa staat en via Lisa, en door de organisatie Lisa,  geÃÆâ€â„¢ÃƒÆ’â€Å¡Ãƒâ€šÃ‚¯nd kan worden is het voor de toekomst ook goed geregeld. Het scheelt de penningmeester vanaf heden veel werk.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Nieuwsbrief 12 november 2012Als ik facebook moet geloven dan was het een mooie zaterdag afgelopen weekend. Winstpartijen, een mooi gelijk spelen en een klasse verlies van JB1 tegen Bloemendaal. Het laatste klinkt raar â€ÃƒÆ’â€Â¹Ãƒâ€¦"een klasse verliesâ€ÃƒÆ’¢â€Ã…¾Ã‚¢ maar het is wel waar. Onze jongens hebben met slecht 3-1 van Bloemendaal verloren en dat is een hele goede prestatie. Ze zijn nu niet meer te onderschatten. Het is een mooie ervaring die JB1 op doet. Leuk onderdeel is ook dat ze samen in 2 busjes naar de uitwedstrijden gaan. Dit is mogelijk gemaakt door ondersteuning van enkele ouders en een bijdrage van de club. Er worden namelijk nogal wat meer kilometers gemaakt dan in een normale noordelijke competitie.

 

 

Happy Sunday

Ruim een week geleden was er weer een Happy Sunday. Dit keer georganiseerd door het Happy team. Met soep, een verloting, schminken en aardappelhockey was het een groot succes. Ca. 30 kinderen hebben zich uitstekend vermaakt. Aan het eind van het partijtje aardappelhockey kon van alle gesneuvelde aardappels wel stampot gemaakt worden ;). Ik kijk uit naar de volgende Happy Sunday.

 

 

Declaraties trainers

Niet alle trainers declareren regelmatig. Het kan per 2 maand gebeuren en het is de verantwoordelijkheid van de trainer zelf. Deze kan op de website het declaratieformulier downloaden op de TC pagina onder het kopje declaraties.

 

 

Zaalhockeyavond

Op 20 november a.s. organiseert de TC een zaalhockeyavond voor coaches en teammanagers. Begin december begint het zaalseizoen namelijk al weer en dat vergt een aantal weetjes en een stuk organisatie. Een van de zaken die het nodige van club zal vragen is dat wij bij uitwedstrijden ook wedstrijdbegeleiders (jongste jeugd) en scheidsrechters (jeugd en senioren) moeten meenemen. Hierover zal de TC nog nader communiceren.

 

 

Mosselavond 23 november

Kom naar de Mosselavond! Geef je uiterlijk 18 november op bij Pieter Havelaar ([email protected]). 

Hopelijk zie ik naast vertrouwde gezichten ook nieuwe gezichten. M.n. nieuwe gezichten worden van harte welkom geheten. Schroom dus niet en kom ook op deze gezellige en ongedwongen avond en maak kennis met anderen binnen de club. Zoals gewoonlijk zijn ook onze sponsoren weer uitgenodigd. 

Hou je niet van mosselen maar hou je wel van gezelligheid dan is er een oosterse kip maaltijd.

 

 

Sinterklaas

Voor onze kabouters, F-jes, E-tjes en G-hockeyers komt zaterdag 1 december Sinterklaas en zijn Pieten bij ons langs op de club, van 16.00-17.30 uur. Vergeet je niet aan te melden voor 18 november bij [email protected]

 

 

Algemene Ledenvergadering

De ALV zal plaatsvinden op 10 december a.s. Dit in tegenstelling tot de eerder genoemde 19 november. Dit omdat de opleveringsdatum van de jaarstukken door het Drenthe College te weinig speelruimte bied om de stukken goed te presenteren op 19 november.

 

 

Kantine zaal Bargeres

Komende winter moet de club zelf de kantine organiseren in de zaal in de Bargeres. Voorheen werd dat verzorgt door de Badmintonclub maar die kunnen het niet meer rond krijgen. Onder de voorwaarde dat wij 1 of max. 2 personen de bar laten bezetten kunnen wij zelf de bar openhouden. Anders zou deze gesloten zijn komende winter. Het bestuur heeft Maarten Giljam bereid gevonden om de meeste zondagen achter de bar te gaan staan. Misschien dat we nog wel 1 iemand anders nodig hebben die ook enkele keren deze taak op zich wil nemen (hiervoor is een kleine vergoeding beschikbaar). Je kunt je melden bij Pieter Havelaar ([email protected]).


Sponsoren

Diverse sponsoren ondersteunen onze club. Zij dragen mede bij aan ons trainerscorps en de investeringen in verschillende hockeymaterialen. 

Kijk daarom eens naar onze bord- en shirt sponsoren, maar ook naar de adverteerders in ons clubmagazine 'Sticks Together' en denk bij je eerst komende aankoop, diner of anderszins eens aan deze 'vrienden van MHCE'.


Vergeten kleding

Er hangt de nodige vergeten kleding aan de kapstok in de hal van het clubhuis. Kijk binnenkort eens of er nog iets van jou of je kinderen tussen hangt. Na 1 januari wordt namelijk alle kleding die er dan nog hangt opgeruimd en weggegeven.


Informatie clubkleding

Er komt nog een speciale pagina op de website over de clubkleding. Tijdelijk is e.e.a. terug te vinden onder de knop â€ÃƒÆ’â€Â¹Ãƒâ€¦"En meerâ€ÃƒÆ’¢â€Ã…¾Ã‚¢.

 

 

Harm Jan van Duyn

voorzitter

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Nieuwsbrief 28 oktober 2012

 

 

De eerste vorst hebben we gehad dit weekend, met bevroren velden her en der op zondagmorgen.

 

Volgende week begint JB1 in de Super B klasse, een nieuwe competitie waarbij onze jongens o.a. tegen Bloemendaal en het Gooische moeten spelen. Een unieke gebeurtenis om een Emmens team in een competitie te zien spelen met teams uit het westen. Kom eens kijken op zaterdag om dit te zien. Verder een zeer leuke en leerzame ervaring voor de spelers denk ik.

 

 

Halloweenfeest

Afgelopen zaterdag heeft onze Activiteitencommissie weer een schitterend Halloween feest georganiseerd.  Er is o.a. een hele spannende spooktocht met 7 spoken gehouden, rond clubhuis en in het bos, met geluiden en kaarslicht. Totaal hebben ca. 70 kinderen zich vermaakt op het feest.

Mooi om te zien dat onze activiteiten goed bezocht worden en kinderen er veel plezier aan beleven. De club wil naast het hockeyspelletje n.l. ook een plek zijn om samen gewoon leuke andere dingen te doen.

 

 

Funkey Hockey

Je hebt er ook al wat over in de krant kunnen lezen. Op maandag 15 oktober is er door ons een succesvolle Regionale Kennis Bijeenkomst Funkey Hockey georganiseerd. Samen met BSO de Kwebbel en de Hockeybond is een Funkey Hockey demonstratie gegeven aan leden, studenten Sport & Bewegen van het Drenthe College en twee vertegenwoordigers van andere hockeyclubs.

Funkey is voor 4-5 jarigen. Hockey maakt onderdeel uit van Funkey, naast vormen van bewegen.

Hiermee hopen we nieuwe leden (vooral ook jongens) te kunnen strikken om lid te worden van onze club. Voor ontwikkeling van ons hockey talent is het goed om te beginnen om goed te bewegen. Dat is de basis voor het latere hockey plezier.

Met het subsidiegeld dat wij als club hebben weten te bemachtigen gaan we vanaf komende week starten met een 2 jarig project waarbij we minimaal 20 scholen en 14 BSO kennis laten maken met Funkey Hockey. We starten in de wijk de Rietlanden. Het project omvat ook de dorpen/wijken Klazinaveen, Nieuw Amsterdam, Bargeres, Angelslo, Emmerhout en Emmermeer.

 

 

Happy Sunday 4 november

Op 4 november a.s. van 13.00-17.00 uur staat er weer een Happy Sunday gepland. Iedereen is van harte welkom om er een super gezellige middag van te maken. Het programma bestaat uit muziek en dansen, eten, aardappelhockey, loterij met leuke prijzen en schminken.

Er zal die middag om 14.00 uur een aardappelhockeywedstrijd worden gespeeld met een mix van de volgende teams: ME82, MD2, JD1, JF1 en meiden van D1.

Ons Dames 1 speelt om 12.45 uur tegen Lochem.

Kom dus allen naar Dames 1 kijken en genieten van de Happy Sunday!

Het Happy team, bestaande uit Irene, Vivienne en Brenda, belooft er een mooie middag van te maken.

 

 

Mosselavond

Op vrijdag 23 november 2012 vanaf 20:00 uur is er weer de traditionele Mosselavond in het clubhuis. Dat beloofd weer een erg smakelijke en gezellige avond te worden.

Opgeven kan t/m 18 november a.s. bij [email protected].

Naast leden en ouders zijn vooral ook sponsoren en andere relaties van de club van harte welkom.ALV

We hopen op 19 november een ALV te kunnen organiseren. Het is nog even spannend of het Drenthe College tijdig de jaarstukken gereed heeft. Zodra de datum definitief is zal dat bekend gemaakt worden via de website en/of nieuwsbrief.

 

 

 

Vacature penningmeester

We zijn op zoek naar een tweede man/vrouw voor de financiÃÆâ€â„¢ÃƒÆ’â€Å¡Ãƒâ€šÃ‚«le handel en wandel van de club. Frans Emmen, de huidige penningmeester blijft de betalingen doen maar stopt als penningmeester. De opvolger komt een min of meer in een gespreid bedje omdat Frans de betalingen doet, de contributie inning grotendeels via/door Lisa wordt gedaan en de administratie is uitbesteed aan het Drenthe College.

We zoeken daarom iemand die in het bestuur de functie van penningmeester wil vervullen, die afstemt met Frans Emmen, Lisa en het Drenthe college zodat de club â€ÃƒÆ’â€Â¹Ãƒâ€¦"in controlâ€ÃƒÆ’¢â€Ã…¾Ã‚¢ blijft. Enige financiÃÆâ€â„¢ÃƒÆ’â€Å¡Ãƒâ€šÃ‚«le kennis is handig. Het leuk vinden om met de andere bestuursleden richting te geven aan het beleid van de hockey club is een voorwaarde.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met ondergetekende ([email protected]) of Frans Emmen ([email protected]).